של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

Create Entries

How To Create a Corporate Address Book Entry

 1. Select the My Settings tab and go to Create/Add Address under Corporate Address Book. A page displays that allows you to enter address information to create an address book entry.
 2. Make sure that all required fields in bold contain acceptable and accurate data before selecting Create to store the information in UPS CampusShip. To quit the address book entry, select Cancel.
  Note: To help identify the address record when searching or editing this address book, enter a unique nickname.
 3. To complete creation of the new corporate address, select Create. If the update requires more information, a prompt informs you which fields should be modified or completed.

חזרה לראש הדף

כיצד ליצור ערך בספר כתובות אישי

 1. בחר את הכרטיסייה ההגדרות שלי ועבור אל צור/הוסף כתובת תחת ספר כתובות אישי. מוצג דף המאפשר לך להזין פרטי כתובת כדי ליצור ערך של ספר כתובות.
 2. ודא שכל השדות הדרושים המודגשים מכילים נתונים קבילים ומדויקים לפני שתבחר ביצירה כדי לאחסן את המידע ב-UPS CampusShip. כדי לצאת מערך ספר הכתובות, בחר ביטול.
  הערה: כדי לעזור בזיהוי רשומת הכתובת בעת חיפוש או עריכה של ספר כתובות זה, הזן כינוי ייחודי.
 3. כדי להשלים את יצירת ספר הכתובות האישי החדש, בחר יצירה. אם העדכון מחייב מידע נוסף, תוצג הנחייה שתודיע לך איזה שדות יש לשנות או להשלים.
חזרה לראש הדף