של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

Address Books

 • Create Entries

  Select the My Settings tab and go to Create/Add Address under Corporate Address Book.
 • Import Address Books

  Rather than manually entering individual addresses, an Administrator can import a file to add to an existing Address Book or write over a list of existing addresses.
 • Export Address Books

  Rather than manually modifying individual addresses in your address books, an administrator can export address information to a file and modify multiple records.
 • Edit/Delete Entries

  You may edit or delete address information stored in your company's Corporate Address Book or your personal UPS Address Book.
 • External Address Book

  לפני שתבחר כתובת מספר הטלפונים החיצוני שלך, עליך להוריד ולהתקין את ממשק ספר הטלפונים החיצוני מעמוד השילוח.