של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

ספר כתובות

אחזר אוטומטי של כתובות מאוחסנות

מערכת UPS CampusShip נותנת ישירות לידיך את העוצמה של שילוח אוטומטי ומקוון, וממש על שולחן העבודה שלך. בין הפונקציות הרבות לחיסכון בזמן, מערכת זו המבוססת אינטרנט, מתאפיינת בספר כתובות שמאפשר לאחסן ולאחזר כתובות שבהן תוכל להשתמש כדי למלא אוטומטית את טופסי המשלוח.

חפש ובחר מתוך ספר כתובות ארגוני, אם החברה יצרה אותו, או מתוך  פנקס הכתובות של Microsoft® Outlook®. תוכל גם ליצור ספר כתובות של MY UPS עם 2000 אנשי קשר לכל היותר לשימושך האישי. תוכל לשמור כתובות בספר הכתובות של My UPS תוך כדי משלוח, או לייבא אליו כתובות.

כיצד להזין כתובת חדשה

UPS CampusShip מאפשרת ליצור ולאחסן 2,000 כתובות לכל היותר בספר הכתובות האישי שלך. אם החברה יצרה 'ספר כתובות ארגוני', והגדרות ההרשאה שלך מאפשרים זאת, ניתן לגשת גם לכתובות אלה בעת ביצוע המשלוח.

השתמש בהנחיות הבאות כדי ליצור ערך חדש בספר הכתובות:

 1. בחר את ההגדרות שלי בחלקו העליון של הדף ולאחר מכן עבור אל יצירת כתובת חדשה תחת ספר הכתובות של My UPS.
 2. ודא שכל השדות הדרושים המסומנים באמצעות הדגשה מכילים נתונים קבילים ומדויקים לפני שתבחר באפשרות צור כדי לאחסן את המידע ב- UPS CampusShip. כדי לצאת מערך ספר הכתובות, בחר באפשרות בטל.
 3. הזן כינוי עבור כל כתובת שאתה מאחסן ב- UPS CampusShip כדי לסייע בזיהוי רשומת הכתובת בעת חיפוש או עריכת ספר הכתובות.


הערה:
תוכל גם לבחור באפשרות שמור לאפשרויות של ספר הכתובות של My UPS כדי להגדיר כתובת זו ככתובת 'שולח/שלח מ'.

איך לבחור כתובות ממקור חיצוני

לפני שתבחר כתובת מספר הטלפונים החיצוני שלך, עליך להוריד ולהתקין את ממשק ספר הטלפונים החיצוני מעמוד השילוח.

 1. בצע כניסה
 2. בחר את הקישור לספר הטלפונים החיצוני מתחת להתחל את המשלוח שלך.
 3. בחר הבא להתקנה, ולאחר מכן סיום.

שים לב: עליך להיות בעל רשיון בעלות חוקי עבור מערכות הפעלה Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7  על מנת להתקין את ספר הטלפונים החיצוני.

לאחר שהתקנת את ממשק ספר הטלפונים החיצוני, תוכל לבחור כתובות מתוך ספר הטלפונים שלך ב- Outlook® והן יוצגו אוטומטית במסך השילוח שלך. 

 1. בצע כניסה..
 2. בחר בקישור ספר טלפונים חיצוני תחת התחל את המשלוח שלך.
 3. הקלד שם או בחר מרשימה, ואז OK.
 4. סיים את המשלוח שלך.