של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

מחירים עבור שירותים בעלי ערך מוסף

בחר בשירות הנוסף הרלוונטי לקבלת מידע נוסף. החיובים עבור שירותים אלה הנם בנוסף לעלויות המשלוח. המחירים עשויים להשתנות באתרים קמעוניים.

שירות בעל ערך מוסףמחירים
Delivery Services

2.05$ לחבילה

 • 70.40$ דולר ארה"ב עבור כל משלוח (עבור משלוחים שאינם WW Express Freight)
 • 212.20$ דולר ארה"ב עבור כל משלוח (משלוחי (WW Express Freight
הודעות

ללא תשלום

5.10$

שירות ערך מוצהר להובלה

אחוז אחד מערך הסחורה המוצהר להובלה או סכום מינימום של 5.95$ הנמען יחויב עבור העלויות במשלוח קולקט

החזרים
 • תווית החזרה מודפסת:  1.10$ לחבילה
 • תווית החזרת משלוח להדפסה ולמשלוח באמצעות המייל: 4.35$ לחבילה
 • תווית החזרה אלקטרוני: 1.45$ לחבילה
 • ניסיון החזרה אחד: $6.15 לחבילה
 • שלושה ניסיונות החזרה: $7.40 לחבילה
יבוא
 • תווית שטר מטען להדפסה: 1.10$ לחבילה
 • תווית שטר מטען להדפסה ושליחה במייל: 4.35$ לחבילה
 • תווית שטר מטען אלקטרונית: 1.45$ לחבילה
 • ניסיון איסוף 1 של UPS : 6.15$ לחבילה
 • 3 ניסיונות איסוף של UPS : 7.40$ לחבילה
 • שירות הסרת חשבונית : 20.00$
קונסולידציית משלוח/שחרור

בהתאם לתנאי ההסכם

בהתאם לתנאי ההסכם


שים לב: המחירים המוצגים אינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ) או היטלי דלק שעשויים לחול. צפה בשיעורי היטל הדלק הנוכחיים.

קישורים קרובים

חפש מידע שיסייע בקביעת עלות המשלוח.

חשב זמן ומחיר

צפה באזורים ומחירים

קרא את תנאי השירות