של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

רשימת פריטים אסורים למשלוח

פריטים אסורים

הפריטים הבאים אסורים למשלוח לכל המדינות אשר UPS מעניקה בהן שירותים:

 • תחמושת (למעט כפי שנקבע במפורש ב-"תעריפים/תנאי שימוש לשירותי UPS - ארה"ב" החל בעמוד 136)
 • שטרות כסף בנקאיים, שטרות מטבע או הילך חוקי (שאינם מטבעות מתכת)
 • גופות, שרידי גופות לאחר שריפה או שרידים שהוצאו מהקבר
 • זיקוקי דינור
 • פסולת מסוכנת
 • שנהב
 • קנאביס, לרבות קנאביס שנועד לשימוש רפואי
 • בולי דואר
 • סנפירי כריש
 • משלוחים אסורים על פי חוק
 • שעונים שערכם מעל 500 דולר אמריקני

כמו כן חל איסור על: סחורות הנשלחות תחת ATA Carnet וכל ייצוא וייבוא זמניים; סחורות הנשלחות במסגרת FCR‏, FCT ו-CAD (מזומנים תמורת מסמך); משלוחים משחיתים במהותם, אשר מטבעם סביר שיגרמו לזיהום, קלקול או נזק לאנשים, לסחורות או לציוד; סחורות שהובלתן אסורה על פי החוק במדינת המקור, המעבר או היעד (למשל, שנהב ומוצרי שנהב), סחורות הכפופות למס עקיף או דורשות מתקנים, אמצעי זהירות או היתרים מיוחדים. בכפוף לחוק החל, ניתן להוביל סחורות מסוימות רק על פי תנאים שנקבעו, וסחורות מסוימות אסורות להובלה אווירית (לדוגמה, נוזלים במכלי זכוכית).

השולח הוא האחראי לעמידה בתקנות או בחוקים הממשלתיים הנוכחיים החלים בכל מדינה. המשלוחים כפופים לבדיקה וייתכן שיעוכבו על-ידי המכס או נציגי רשויות ממשלתיות אחרות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להובלה או להשעות את ההובלה של כל חבילה שאינה נושאת את הפרטים ליצירת קשר עם השולח והמקבל ושל סחורות אשר לדעתנו אין זה מעשי להובילן או שאינן מתוארות, מסווגות או ארוזות ומסומנות באופן המתאים להובלה ואינן מלוות במסמכים הנחוצים.

לא נוביל כל סחורה האסורה על פי חוק או תקנה של כל ממשל פדרלי, מחוזי או מקומי במדינות המקור או היעד, או העלולה להפר כל חוק החל על ייצוא או ייבוא או כל חוק אחר, או לסכן את בטיחותם של עובדינו, סוכנינו או קבלני המשנה שלנו או את אמצעי ההובלה, או אשר לדעתנו גורמת לזיהום, השחתה או נזק אחר לסחורות אחרות או לציוד, או שאין זה מעשי להובילה מבחינה כלכלית או תפעולית.

משלוח פריטים אסורים על בסיס חוזה עם UPS

UPS תקבל פריטים מסוימים שצוינו כאסורים, על בסיס חוזה עבור שולחים בעלי נפח משלוחים קבוע ויכולת לעמוד בכל התקנות הרלוונטיות.

הפריטים שאנו יכולים להוביל לפי קריטריונים מסוימים הם:

 • משקאות אלכוהוליים
 • מוצרים שמקורם בבעלי חיים לא מבויתים (לדוגמה, שיבוץ של אם הפנינה, רצועות שעון מעור נחשים)
 • פריטים בעלי ערך רב/חריג
 • חומרים ביולוגיים, חומרים מקטגוריה B ודגימות פטורות מבני אדם או מבעלי חיים
 • חומרים מסוכנים
 • כלי זין וכלי נשק חם (כולל חומרי נפץ אינרטיים ומדומים)
 • פרוות
 • זהב ומתכות יקרות אחרות
 • בעלי חיים
 • מוצרים מתכלים
 • חפצים אישיים
 • צמחים
 • זרעים
 • טבק

לא כל סחורה ניתנת למשלוח לכל מדינה.

לקבלת מידע נוסף פנה לסניף UPS באזור מגוריך.

UPS אינה מסכימה להוביל פריטים אסורים כלשהם. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה בסעיפי תנאי ההובלה של UPS, אם ייוודע ל-UPS כי חבילה מכילה פריט אסור כלשהו, יהיה עליך לשלם ל-UPS היטל ניהול על סך 120 ליש""ט לפחות, נוסף על כל החיובים האחרים החלים. תשלום ההיטל כאמור על ידך אינו מגביל או מחריג באופן כלשהו את האחריות כלפי UPS המוטלת עליך בגין הפרת תנאי ההובלה של UPS ואינו מהווה אישור מצד UPS כי היא מקבלת כל אחריות או מוותרת על כל זכות בנוגע לפריטים האסורים האלה.

צור קשר עם UPS

פריטים אסורים

הפריטים הבאים אסורים למשלוח לכל המדינות אשר UPS מעניקה בהן שירותים:

 • משקאות אלכוהוליים
 • עורות של בעלי חיים (שאינם מבויתים)
 • פריטים בעלי ערך יוצא דופן (למשל, יצירות אומנות, עתיקות, אבנים יקרות, זהב וכסף)
 • סחורות מסוכנות/חומרים מסוכנים (לפי תקנות IATA עבור Express ו- Expedited, ולפי תקנות ADR עבור Standard)
 • נשק חם
 • פרוות
 • שנהב ומוצרי שנהב
 • בעלי חיים
 • כסף ופריטים סחירים
 • סחורות מתכלות
 • חפצים אישיים (מלבד לארה"ב)
 • צמחים
 • חומרים פורנוגרפיים
 • זרעים
 • טבק ומוצרי טבק
 • מטען ללא ליווי.

פריטים אסורים נוספים: סחורות הנשלחות תחת ATA Carnet וכל ייצוא וייבוא זמניים; סחורות הנשלחות תחת FCR‏, FCT ו- CA(מזומנים תמורת מסמך); משלוחים משחיתים במהותם, אשר מטבעם סביר שיגרמו לזיהום, קלקול או נזק לאנשים, לסחורות או לציוד; סחורות שהובלתן אסורה על פי החוק במדינת המקור, המעבר או היעד (למשל, שנהב ומוצרי שנהב), סחורות הכפופות למס בלו (למשל, משקאות חריפים) או דורשות מתקנים, אמצעי זהירות או היתרים מיוחדים. על פי החוק הישים, סחורות מסוימות מותרות להובלה בהתאם לתנאים קבועים בלבד, וסחורות מסוימות אסורות להובלה באוויר (למשל, נוזלים במיכלי זכוכית).

השולח הוא האחראי לעמוד בתקנות או בחוקים הממשלתיים הנוכחיים החלים בכל מדינה. המשלוחים כפופים לבדיקה וייתכן שיעוכבו על-ידי המכס או נציגי רשויות ממשלתיות אחרות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להובלה או להשעות את ההובלה של כל חבילה שאינה נושאת את הפרטים ליצירת קשר עם השולח והמקבל ושל סחורות אשר לדעתנו אין זה מעשי להובילן או שאינן מתוארות, מסווגות או ארוזות ומסומנות באופן המתאים להובלה ואינן מלוות במסמכים הנחוצים.

לא נוביל כל סחורה האסורה על פי חוק או תקנה של כל ממשל פדרלי, מחוזי או מקומי במדינות המקור או היעד, או העלולה להפר כל חוק החל על ייצוא או ייבוא או כל חוק אחר, או לסכן את בטיחותם של עובדינו, סוכנינו או קבלני המשנה שלנו או את אמצעי ההובלה, או אשר לדעתנו גורמת לזיהום, השחתה או נזק אחר לסחורות אחרות או לציוד, או שאין זה מעשי להובילה מבחינה כלכלית או תפעולית.

משלוח פריטים אסורים על בסיס חוזה עם UPS

UPS תקבל פריטים מסוימים שצוינו כאסורים על בסיס חוזה עבור שולחים, בעלי נפח משלוחים קבוע ויכולת לעמוד בכל התקנות הרלוונטיות.

הפריטים שאנו יכולים להוביל לפי קריטריונים מסוימים הם:

 • משקאות אלכוהוליים
 • סחורות מתכלות
 • צמחים
 • זרעים
 • טבק ומוצרי טבק

לא כל סחורה ניתנת למשלוח לכל מדינה.

לקבלת מידע נוסף פנה לסניף UPS באזור מגוריך.

אינה מסכימה לשנע פריטים האסורים לשילוח. מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בתנאים אלה או באיזה מתנאי ההובלה של UPS ,  אם יתברר ל UPS - כי חבילה מכילה כל פריט האסור לשילוח,  תידרש לשאת בדמי ניהול מינימליים נוספים בסך של 150 דולר ארה"ב  אשר ישולמו ל -   UPS בנוסף לכל החיובים האחרים החלים. אין בתשלום כאמור,  כדי להגביל את אחריותך ו / או לגרוע  מאחריותך כלפי UPS כתוצאה מהפרת תנאי התובלה של UPS וכן אין באמור  משום קבלת אחריות כלשהי של  UPS או ויתור על איזה מזכויותיה, בקשר עם פריטים אסורים כאמור

צור קשר עם UPS