של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

פריטים אסורים לייבוא

פריטים אסורים

אנחנו לא מבצעים משלוחים של הפריטים הבאים:

 • משקאות אלכוהוליים
 • עורות של בעלי חיים (שאינם מבויתים)
 • פריטים בעלי ערך יוצא דופן (כלומר, יצירות אומנות, עתיקות, אבנים יקרות, זהב וכסף)
 • סחורות מסוכנות/חומרים מסוכנים
 • נשק
 • פרוות
 • שנהב ומוצרי שנהב
 • בעלי חיים
 • כסף ופריטים סחירים
 • סחורות מתכלות
 • חפצים אישיים (מלבד לארה"ב)
 • צמחים
 • חומרים פורנוגרפיים
 • זרעים
 • בולים בעלי ערך יוצא דופן
 • טבק ומוצרי טבק
 • מטען ללא ליוו

בארצות מסוימות יש פריטים נוספים שאסורים או שיש בהם הגבלות לשילוח. השולח הוא האחראי לעמוד בתקנות או בחוקים הממשלתיים הנוכחיים החלים בכל מדינה. מומלץ שהשולחים יעיינו גם ברשימת הפריטים האסורים לייצוא של כל ארץ.

UPS שומרת לעצמה את הזכות לסרב להובלה או להשעות את ההובלה של כל חבילה שאינה נושאת את הפרטים ליצירת קשר עם השולח והמקבל של טובין אשר, לדעתנו, אין זה מעשי להובילם או שאינם מתוארים, מסווגים או ארוזים ומסומנים באופן המתאים להובלה ואינם מלווים במסמכים הנחוצים.

UPS לא תוביל כל סחורה האסורה על פי חוק או תקנה של כל ממשל פדרלי, מחוזי או מקומי בארצות המקור או היעד, או העלולה להפר כל חוק החל על ייצוא או ייבוא או כל חוק אחר, או לסכן את בטיחותם של עובדינו, סוכנינו או קבלני המשנה שלנו או את אמצעי ההובלה, או אשר לדעתנו, גורמת לזיהום, השחתה או נזק אחר לסחורות אחרות או לציוד, או שאין זה מעשי להובילה מבחינה כלכלית או תפעולית.

משלוח פריטים אסורים על בסיס חוזה עם UPS:

UPS תקבל פריטים מסוימים שצוינו כאסורים על בסיס חוזה עבור שולחים בעלי נפח משלוחים קבוע ויכולת לעמוד בכל התקנות הרלוונטיות.

לא כל סחורה ניתנת למשלוח לכל ארץ.

לקבלת מידע נוסף, פנה לסניף המקומי של UPS.

צור קשר עם UPS