של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

פריטים אסורים לייצוא

פריטים אסורים

אנחנו לא מבצעים משלוחים של הפריטים הבאים:

 • משקאות אלכוהוליים
 • עורות של בעלי חיים (שאינם מבויתים)
 • פריטים בעלי ערך יוצא דופן (לגודמה, עבודות אומנות, עתיקות, אבנים יקרות, זהב וכסף)
 • סחורות מסוכנות/חומרים מסוכנים
 • כלי נשק
 • פרוות
 • שנהב ומוצרי שנהב
 • בעלי חיים שחיים
 • כסף ומוצרים הנתונים למו"מ
 • מוצרים מתכלים
 • חפצים אישיים (מלבד לארה"ב)
 • צמחים
 • חומרים פורנוגרפיים
 • זרעים
 • בולים בעלי ערך יוצא דופן
 • טבק ומוצרי טבק
 • מטען ללא מלווה

בארצות מסוימות יש פריטים נוספים שאסורים או שיש בהם הגבלות משלוח. אחריות של השולח היא לעמוד בתקנות או בחוקי הממשל הנוכחיים החלים בכל מדינה. מומלץ שהשולחים יעיינו גם ברשימת הפריטים האסורים ליבוא של כל ארץ.

UPS שומרת לעצמה את הזכות לסרב להובלה או להשעות את ההובלה של כל חבילה שאינה נושאת את הפרטים ליצירת קשר עם השולח והמקבל של טובין אשר, לדעתנו, אין זה מעשי להובילם או שאינם מתוארים, מסווגים או ארוזים ומסומנים באופן המתאים להובלה ואינם מלווים במסמכים הנחוצים.

UPS לא תוביל כל סחורה האסורה על פי חוק או תקנה של כל ממשל פדרלי, מחוזי או מקומי בארצות המקור או היעד, או העלולה להפר כל חוק החל על ייצוא או ייבוא או כל חוק אחר, או לסכן את בטיחותם של עובדינו, סוכנינו או קבלני המשנה שלנו או את אמצעי ההובלה, או אשר לדעתנו, גורמת לזיהום, השחתה או נזק אחר לטובין אחרים או לציוד, או שאין זה מעשי להובילה מבחינה כלכלית או תפעולית.

משלוח פריטים אסורים על בסיס חוזה עם UPS:

UPS תקבל פריטים מסוימים שצוינו כאסורים על בסיס חוזה עבור שולחים בעלי נפח משלוחים קבוע ויכולת לעמוד בכל התקנות הרלוונטיות.

לא ניתן לשלוח את כל הסחורות לכל המדינות או האזורים.

לקבלת מידע נוסף, פנה לסניף המקומי של UPS.

צור קשר עם UPS