של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

ביטול חבילה

הדף 'היסטוריית משלוחים' מאפשר לבטל משלוחים שנעשו ב- 90 הימים האחרונים. בדף זה תוכל להציג את היסטוריית המשלוחים שלך עבור 90 הימים האחרונים וכן גם את פרטי המשלוח, כולל מידע על חבילה וחיובי המשלוח.

הערה: חלק מהשירותים והאפשרויות של UPS CampusShip חייבים להיות מוקצים על-ידי מנהלן UPS CampusShip. כדי ליצור קשר עם המנהלן, בחר בלחצן חיפוש מנהלן (אם זמין) או בתמיכה בחברה בחלק התחתון של דף המשלוחים.

כיצד לבטל משלוח

היסטוריית המשלוחים מאפשרת לבטל משלוחים שנעשו ב-90 הימים האחרונים. בדף זה תוכל להציג את היסטוריית המשלוחים שלך עבור 90 הימים האחרונים וגם את פרטי המשלוח, כולל מידע על חבילות וחיובי המשלוח. הערה: ייתכן שחלק מפונקציות היסטוריית המשלוחים יוקצו על-ידי המנהלן.

כדי לבטל משלוח, בחר את הכרטיסייה משלוח ולאחר מכן בחר תצוגה היסטוריה או בטל משלוח. משתמשי UPS CampusShip יכולים לבטל משלוח מטבלת המשלוחים הקודמת. בחר את הלחצן ליד המשלוח הרצוי, ולאחר מכן בחר בטל משלוח. ניתן גם לבחור לבטל משלוח מסוים מהדף 'השלם משלוח'. 

כאשר ההודעה מופיעה, בחר אישור כדי לאשר את פעולת הביטול שאתה מבקש. כדי לצאת מפעולת הביטול, בחר בטל.

אם נבחרה האפשרות אישור, הדף יעבור רענון עם הודעה כי הביטול יעובד, אך יהיה עיכוב של כמה רגעים עד שהמידע יתעדכן במערכות של UPS.

הערה: במהלך העיבוד של בקשת הביטול אין לבצע פעולות כלשהן למשך כמה רגעים. כדי לאמת שבקשת הביטול עודכנה, בחר את הפונקציה רענון של הדפדפן. סימן X יופיע בעמודה המבוטלת של היסטוריית המשלוחים.

בנוסף, ניתן לבטל משלוח מהדף 'השלם משלוח'.

חזרה לראש הדף

כיצד לבטל משלוחים שהתבצעו לפני יותר מ-90 יום

כדי לבטל משלוח שבוצע במהלך 90 הימים האחרונים, השתמש בהיסטוריית המשלוחים של CampusShip®‎. אם עליך לבטל משלוח אחרי שעברו יותר מ-90 ימים, פנה אל שירות הלקוחות של UPS.

חזרה לראש הדף