של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

עקוב אחר חבילה

הגישה לדף 'סיכום מעקב' היא דרך הדף 'היסטוריית משלוחים'. הסיכום מציג את הפרטים המלאים עבור כל משלוח של UPS CampusShip: מספר מעקב; סטאטוס עבור המשלוח; ומידע סיכום המתייחס לתאריך הפצה מתוכננת, יעד, שירות שילוח ומספר החבילות.

מסמך זה מכיל:

מספרי מעקב

מספר מעקב של UPS מוקצה באופן אוטומטי לכל חבילה. אתה או הלקוח שלך יכולים להשתמש במספר זה כדי לאתר את החבילה במערכת ולקבוע את סטאטוס המשלוח שלה ופרטים אחרים.

מספר מעקב של UPS, המכונה לעתים מספר 1Z, ייראה בדומה לדוגמה הבאה:

 • 1Z9999999999999999


אם המשלוח שבחרת בדף 'הסטוריית המשלוחים' שלך כולל מספר חבילות, תוכל להציג סיכום מורחב עבור המשלוח המלא. עבור אל עמודת הסיכום ובחר באפשרות 'הצג הכל'.

כדי לתת לך תמונה מלאה של תהליך המשלוח עבור המשלוח שנבחר, בחר באפשרות 'פרט' מתחת ל'מספר מעקב'. מוצג מידע מפורט על המשלוח, כולל מספר החבילות במשלוח, כתובת הנמען, סוג החבילה, המשקל, פרטי מספר הסימוכין, אירועי התקדמות החבילה ופרטי המסירה.

כדי לחזור למסך 'סיכום מעקב' ממסך הפירוט, בחר 'חזור לסיכום מעקב'.

חזרה לראש הדף

פרטי מעקב

הדף 'פרטי מעקב' נגיש מסיכום המעקב. בדף זה, אתה בוחן פרטי משלוח ומעקב עבור חבילה ספציפית.

פרטי המשלוח המוצגים כוללים:

 • סטאטוס: סטאטוס חבילה
 • מסירה מתוכננת: חודש, יום, שנה
 •  נשלח אל: פרטי כתובת
 • נשלח או חויב ב: תאריך משלוח/חיוב
 • מספר מעקב: מספר 1Z
 • סוג שירות: שם השירות
 • משקל: יחידה המידה המתאימה (פאונד אמריקאי או קילוגרם)
 • ריבוי חבילות: מספר החבילות עם קישור של 'הצג הכל'

פרטי המעקב המוצגים כוללים:

 • תאריך: תאריך הפעילות המוצגת בפריט שבאותה שורה
 • שעה: שעת הפעילות המוצגת בפריט שבאותה שורה
 •  מיקום: מיקום הפעילות המוצגת בפריט שבאותה שורה
 • פעילות: אירוע יחיד (למשל, סריקת מקור, סריקת הגעה, סריקת פריקה) בתהליך המשלוח. 
  מתוך רשימת הפעילויות שנסרקו, ניתן לבנות תמונה של תהליך המשלוח עבור כל חבילה החל ממקור המוצא ועד ליעד המשלוח.

כדי לחזור למסך 'סיכום מעקב', בחר 'חזור לסיכום מעקב'.

חזרה לראש הדף

צור קשר עם UPS

לשאלות על UPS CampusShip, פנה למנהלן UPS CampusShip. לתמיכה טכנית ב- UPS CampusShip, בחר בקישור להלן.

תמיכה טכנית של UPS CampusShip