של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

שאלות נפוצות בנושא כרטיס משלוח

מהו כרטיס משלוח?

כרטיסי משלוח מאפשרים לך ליצור משלוחים חלקיים ולשמור את המידע, כך שאתה או מישהו אחר תוכלו לעבד אותם מאוחר יותר בהתאם להרשאות שהוקצו על ידי מנהלן CampusShip שלך. לאחר הזנת מידע כלשהו, תוכל לשמור אותו ולהדפיס כרטיס משלוח עבור החבילה שלך. לאחר מכן, אדם מורשה יוכל להשתמש בכרטיס המשלוח המצורף לחבילה כדי לאחזר את נתוני המשלוח שנשמרו, להשלים את המידע ולהדפיס תווית משלוח כדי להשלים את המשלוח.

חזרה לראש הדף

כיצד אוכל ליצור כרטיס משלוח?

אם הוקצתה לך הרשאה ליצירת כרטיסי משלוח על-ידי מנהלן CampusShip שלך, הזן את פרטי המשלוח בדף 'שילוח חבילה' כפי שהיית עושה בדרך כלל. לאחר שהזנת את כל המידע שיש לך עבור המשלוח וברצונך לשמור את המידע וליצור כרטיס משלוח כדי לאפשר את השלמת המשלוח במועד מאוחר יותר, בחר את הקישור 'הדפס ושמור כרטיס משלוח'.

לאחר מכן, הדפס את כרטיס המשלוח וצרף אותו לחבילה, כך שניתן יהיה לעבד אותו מאוחר יותר ולהשלים את המשלוח. ניתן גם ליצור כרטיס משלוח מהדף 'אפשרויות משלוח נוספות' ומהדף 'בחר טופסי יצוא' (לפי הצורך).

הערה: הקישור 'כרטיס משלוח' יהיה זמין רק לאלה שמנהל המערכת הקצה להם הרשאת 'כרטיס משלוח'.

חזרה לראש הדף

כיצד אוכל לעבד כרטיס משלוח?

כדי לעבד כרטיס משלוח, בחר באפשרות 'עיבוד כרטיס משלוח' באזור משמאל. לאחר מכן, סרוק את הברקוד בכרטיס המשלוח או הקלד את מזהה כרטיס המשלוח ובחר 'שלח'. לאחר מכן תראה את פרטי המשלוח החלקיים המשויכים לכרטיס משלוח זה. ספק פרטי משלוח חסרים כדי לעבד את כרטיס המשלוח.

בהתאם להרשאות שהוקצו לך על ידי מנהל המערכת, תוכל להשלים קבוצות מידע שונות:

  • הרשאת עריכה מלאה: אם יש לך סמכות זו, תוכל לערוך את כל פרטי המשלוח.
  • הרשאת שקילה בלבד: אם יש לך סמכות זו, תוכל רק להזין את משקלי החבילות במשלוח.

בלי קשר להרשאות שלך, תוכל לבחור לעדכן את כרטיס המשלוח על-ידי בחירה בקישור עדכון או להשלים את המשלוח ולהדפיס תוויות משלוח על-ידי בחירה באפשרות שלח עכשיו. בחירה בעדכון הכרטיס שומרת את המידע החדש, אך אינה מדפיסה את תווית המשלוח. בחירה באפשרות שלח עכשיו משלימה את המשלוח ומאפשרת לך להדפיס את תוויות המשלוח. אפשרות זו גם מסירה את כרטיס המשלוח מרשימת ההיסטוריה של כרטיסי המשלוח.

חזרה לראש הדף

כיצד אוכל לבדוק את הסטאטוס של כרטיס המשלוח?

כדי לראות רשימה של כרטיסי המשלוח שיצרת, בחר באפשרות 'הצגת כרטיסי משלוח' באזור משמאל. הערה: תוכל להציג רשימה של כרטיסי משלוח רק אם מנהלן CampusShip שלך הקצה לך את ההרשאה ליצירת כרטיסי משלוח. הדף 'היסטוריה של כרטיסי משלוח' יציג את כל כרטיסי המשלוח שיצרת ועדיין לא עובדו. לאחר עיבוד כרטיס משלוח ויצירת משלוח, אותו כרטיס משלוח לא יופיע יותר כחלק מההיסטוריה של כרטיסי המשלוח. בנוסף, כרטיסי המשלוח יוסרו מרשימה זו לאחר 30 ימים.

באפשרותך להציג ו/או לערוך את פרטי המשלוח עבור כל כרטיס משלוח (בחר 'מחיקה/עריכה') או למחוק כרטיס משלוח אחד או יותר לחלוטין (בחר 'מחיקה'). באפשרותך גם לבחור באפשרות 'חזור על משלוח', אשר תיצור משלוח חדש עם אותו מידע. אם עליך להדפיס מחדש את כרטיס המשלוח הפיזי המשויך למשלוח מסוים (אם המקור אבד או נפגם), בחר את הכרטיסים המתאימים מהרשימה ובחר 'הדפסת כרטיסים מחדש'.

חזרה לראש הדף

האם אוכל להוסיף מסמכי יצוא לכרטיס המשלוח שלי?

כן, באפשרותך להוסיף מסמכי יצוא לכרטיס המשלוח שלך אם הם נדרשים. פשוט צור את המסמכים המתאימים מהתהליך 'משלוח חבילה' ובחר 'הדפס ושמור כרטיס משלוח'. עם זאת, אם יש צורך בעדכון מסמכי היצוא במהלך עיבוד כרטיס המשלוח, רק מעבד בעל הרשאות עריכה מלאה יוכל לעדכן מידע זה.

חזרה לראש הדף