של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

שירותי החזרה

UPS CampusShip מספק שירותי החזרה שונים המאפשרים לך וללקוחות שלך להחזיר סחורה בתשלום סכום סמלי. הערה: שירותי החזרה זמינים רק בארצות נבחרות.

לפני בחירת שירות החזרה, בצע את משימות עיבוד המשלוח הרגילות: פתח את אחד מספרי הכתובות שלך, ובחר או הזן כתובת למשלוח. בחר שירות שילוח וסוג חבילה. הזן משקל (אם נדרש עבור סוג החבילה) ומידות החבילה (אם נעשה שימוש באריזה משלך). הזן או בחר מספרי סימוכין. לאחר מכן, בחר מבין האפשרויות הבאות לשירותי החזרה:

UPS Returns - הדפס תווית החזרה

עם 'UPS Returns - הדפס תווית החזרה', באפשרותך ליצור תווית החזרה ולשלוח אותה לנמען עם המשלוח או בנפרד.

הערה: הערך המוצהר בשירות זה מוגבל ל-1,000 דולר ארה"ב או שווה ערך במטבע המקומי. יש חיוב שירות נוסף לכל חבילה.

שלב 1 - בחר באפשרות 'הדפס תווית החזרה' ברשימה הנפתחת 'שירותי החזרה' והזן את תיאור הסחורה הנדרש. ממסך זה או מהמסך 'תצוגה מקדימה של משלוח', בחר באפשרות 'שלח עכשיו'.

  •  אם תבחר בדף הניתן לעריכה 'תצוגה מקדימה של משלוח', תראה כי כתובת הנמען וכתובת השולח הפכו לכתובת איסוף וכתובת החזרה. כדי לערוך כתובות אלה, בחר באפשרות 'עריכה' ליד הכתובת שברצונך לשנות. ודא שפרטי ההחזרה מדויקים, ובחר באפשרות 'שלח עכשיו'.

שלב 2 - השלם את תווית משלוח ההחזרה שלך על ידי בחירת תיבת הסימון של התווית, ושל הקבלה במידת הצורך. לאחר מכן בחר 'הצג/הדפס' כדי ליצור את התווית.

חזרה לראש הדף

UPS Returns Plus

במסגרת UPS ReturnsSM Plus, נהג של UPS מעביר תווית החזרה מודפסת מראש אל כתובת האיסוף המיועדת בעת ניסיון לאסוף את החבילה להחזרה. ישנן שתי אפשרויות:

  • ‎ניסיון איסוף אחד של UPS - מאפשר לשולח לבקש ניסיון איסוף אחד להחזרת חבילה תואמת UPS בתוך ארצות הברית. אם לא ניתן לאסוף את החבילה, התווית תושאר לנמען להחזרת החבילה באמצעות UPS.

    הערה: הערך המוצהר בשירות זה מוגבל ל-999.00 דולר ארה"ב או שווה ערך במטבע המקומי. יש חיוב שירות נוסף לכל חבילה.
  • שלושה ניסיונות איסוף של UPS - מאפשר לשולח לבקש שלושה ניסיונות איסוף להחזרת חבילה תואמת UPS בתוך ארצות הברית. לאחר ניסיון האיסוף השלישי, התווית תוחזר ל- UPS.

    הערה: הערך המוצהר בשירות זה מוגבל ל-50,000.00 דולר ארה"ב או שווה ערך במטבע המקומי. יש חיוב שירות נוסף לכל חבילה.

שלב 1 - בחר באחת האפשרויות 'ניסיון איסוף אחד של UPS' או 'שלושה ניסיונות איסוף של UPS' ברשימה הנפתחת 'שירותי החזרה' והזן את תיאור הסחורה הנדרש. ממסך זה או מהמסך 'תצוגה מקדימה של משלוח', בחר באפשרות 'שלח עכשיו'.

  • אם תבחר בדף הניתן לעריכה 'תצוגה מקדימה של משלוח', תראה כי כתובת הנמען וכתובת השולח הוסבו לכתובת איסוף וכתובת החזרה. באפשרותך לערוך כתובות אלה במסך זה. ודא שפרטי ההחזרה מדויקים, ובחר באפשרות 'שלח עכשיו'.


שלב 2 - השלם את משלוח ההחזרה שלך על ידי בחירת תיבת הסימון של הקבלה. בחר באפשרות הצג/הדפס ועבור על הצעדים הבאים המוצעים. התווית תודפס ותועבר על ידי UPS; היא לא תישלח למדפסת המקומית שלך.

חזרה לראש הדף

תווית החזרה אלקטרונית של UPS

כדי שתווית החזרה תישלח בדואר האלקטרוני אל הלקוח שלך, בחר באפשרות 'תווית החזרה אלקטרונית של UPS' מתוך האפשרויות 'שירותי החזרה' במסך 'שלח חבילה' במהלך עיבוד המשלוח. הלקוח שלך יכול להדפיס את תווית ההחזרה עם קבלה ולהציג מידע בנוגע לתיאום האיסוף.

שלב 1 - בחר באפשרות 'תווית החזרה אלקטרונית של UPS' מתוך הרשימה הנפתחת 'שירותי החזרה'  והזן את תיאור הסחורה הנדרש במסך זה או בדף 'הוסף אפשרויות שילוח'. לאחר מכן בחר 'שלח עכשיו'.

שלב 2 - אם ברצונך להדפיס קבלה עבור משלוח ההחזרה, בחר בתיבת הסימון של הקבלה ולאחר מכן בחר באפשרות הצג/הדפס. UPS תשלח את התווית בדואר האלקטרוני ללקוח שלך; היא לא תישלח למדפסת המקומית שלך.

חזרה לראש הדף

הדפסה ומשלוח תווית החזרה של UPS

UPS יכולה גם להדפיס תווית החזרה ולשלוח אותה בדואר האלקטרוני אל הלקוח שלך, תוך מתן מספר אפשרויות החזרה מתאימות למגוון של נסיבות, כולל החזרות מוצרים. כדי שתווית החזרה תישלח אל הלקוח שלך, בחר באפשרות 'הדפסה ומשלוח תווית החזרה של UPS' מתוך האפשרויות 'שירותי החזרה' במהלך עיבוד המשלוח.

שלב 1 - בחר באפשרות 'הדפסה ומשלוח תווית החזרה של UPS' ברשימה הנפתחת 'שירותי החזרה' והזן את תיאור הסחורה הנדרש. ממסך זה או מהמסך 'תצוגה מקדימה של משלוח', בחר באפשרות 'שלח עכשיו'.

שלב 2 - אם ברצונך להדפיס קבלה עבור משלוח ההחזרה, בחר בתיבת הסימון של הקבלה ולאחר מכן בחר הצג/הדפס. UPS תשלח את התווית ללקוח שלך באופן אוטומטי; היא לא תישלח למדפסת המקומית שלך.

חזרה לראש הדף

צור קשר עם UPS

לשאלות על UPS CampusShip, פנה למנהלן UPS CampusShip. לתמיכה טכנית ב- UPS CampusShip, בחר בקישור להלן.

תמיכה טכנית של UPS CampusShip