של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

Manage Locations FAQ

How do I create a new location?

Select Administration from the left side of the page, go to Manage Locations, and select Create Location. This page allows you to create a new location. Before selecting Update to save changes, make sure all required fields shown in bold contain acceptable and accurate data. A confirmation page will display when your location has been created.

חזרה לראש הדף

How do I edit an existing location?

Select Administration from the left side of the page, go to Manage Locations, and select Search Locations. After conducting your search, select the location to edit from the Search Results list. To edit the location, select View/Edit. You may modify your search by changing your search terms or criteria.

Once you have selected a location, you may update any allowable fields on the Location Detail page. Before selecting Update to save changes, make sure all required fields (shown in bold) contain acceptable and accurate data.

חזרה לראש הדף

How do I delete a location?

Select Administration from the left side of the page, go to Manage Locations, and select Search Locations. After conducting your search, select the location to delete from the Search Results list. To delete the location, select Delete. You may modify your search by changing your search terms or criteria.

A Confirm Delete screen will display showing the location you are requesting to delete. Deleting a location removes all information, including certain user information, for that location stored on UPS CampusShip.

Note: Users assigned to a deleted location will be unable to process shipments through UPS CampusShip until they are assigned to a new location.

חזרה לראש הדף

כיצד אוכל להקצות אתר למשתמשים?

אופן הקצאת אתר למשתמש תלוי במקום שבו אתה נמצא בתהליך האדמיניסטרציה של UPS CampusShip. השיטות הנפוצות ביותר מפורטות להלן. עזרה נוספת זמינה מכל מסך שמציע אפשרות זו.

בעת שאתה יוצר משתמש בפעם הראשונה, בצע את פעולות הבאות:

  1. כדי להקצות אתר לחברה, בחר חפש שמות אתרים. פעולה זו תפתח את המסך הקצה אתרשבו תוכל לבחור בלחצן האפשרויות שלצד שם אתר שברצונך להקצות. בחלון זה, בחר הקצה כדי להשלים ולחזור למסך  הקודם.
  2. בחר צור כדי לשמור את הערך כמשתמש חדש.
  3. בחר בטל אם ברצונך להתעלם מההזנה ולחזור למסך הקודם.

בעת עריכת משתמש קיים:

  1. כדי להקצות אתר לחברה, בחר חפש שמות מיקומים. פעולה זו תפתח את המסך הקצה מיקוםשבו תוכל לבחור בלחצן האפשרויות שלצד שם אתר שברצונך להקצות. בחלון זה, בחר הקצה כדי להשלים ולחזור למסך  הקודם.
  2. כדי לשמור את הערך, בחר באפשרות עדכן.
  3. בחר בטל אם ברצונך להתעלם מההזנה ולחזור למסך הקודם.

חזרה לראש הדף

צור קשר עם UPS

לשאלות על UPS CampusShip, פנה למנהלן UPS CampusShip. לתמיכה טכנית ב- UPS CampusShip, בחר בקישור להלן.

תמיכה טכנית של UPS CampusShip