/
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Több
 • Service impacts related to Coronavirus ...Több
Ugrás a fő tartalomhoz

Kiegészítő költségek

UPS Csúcsidőszak pótdíjak/Forgalmi felárak

A légi teherkapacitások iránti igények változása mellett a UPS továbbra is biztosítja, hogy a vállalkozások és az egyéni felhasználó ügyfelek továbbra is igénybe vehessék szolgáltatásainkat. A UPS a piaci feltételeknek megfelelően szükség szerint felülvizsgálja és módosítja a csúcsidőszaki pótdíj/forgalmi felárait.

2022. augusztus 14-től további értesítésig az Ázsiából 19 európai országba irányuló Worldwide Express Freight szállítmányokra alkalmazott Csúcsidőszaki|forgalmi pótdíjak mértéke csökken.

2022-es Csúcsidőszaki pótdíjak / Forgalmi felárakLink megnyitása új ablakban

Az oldal tetejére

Az ügyfélkód hiánya vagy érvénytelensége miatt felszámított különdíj

Érvénytelen az az ügyfélkód, amely nem a költségviselő félé, illetve olyan címzetté vagy harmadik félé, aki a szállítási díjakat nem fizeti ki.

 • Amennyiben a költségeket kifizető fél ügyfélkódja hiányzik, illetve érvénytelen, úgy minden egyes belföldi (ahol küldhetők ilyenek) és nemzetközi szállítmány után különdíjat állapítunk meg. Ezen túlmenően amennyiben a címzett, illetve a harmadik fél nem fizeti ki a szállítási költségeket, úgy az eredeti feladónak azokon felül a fizetésmegtagadás után is díjat számítunk fel.

Az oldal tetejére

Maximum korlátozások

Nem szállíthatók azok a csomagok, melyek tényleges tömege meghaladja a 150 fontot (70 kg), vagy melyek hossza meghaladja a 108 hüvelyket (274 cm) vagy összesen kerületükben a 157 hüvelyket (400 cm), melyet a számlázási tömeg mérésével határoztak meg. Ezeket a csomagokat Túlméretes küldemény pótdíj terheli a felmerülő egyéb költségeken felül, ha a UPS kiscsomagos rendszerébe kerülnek. Azon csomagokra is vonatkozik a Nagyméretű csomag után fizetendő díj, melyek hosszúságban és kerületben egyaránt túllépik a 157 hüvelyket (400 cm-t).

Az oldal tetejére

Beléptetési előkészítési díj

A UPS díjat számol fel minden import szállítmányra, amelyre beléptetési vámkezelési követelmények vonatkoznak.

Az oldal tetejére

Címhelyesbítés

Amennyiben a cím hibás, mindent megteszünk a helyes változat megismerése, illetve a szállítmány kézbesítése érdekében - feltéve, hogy a cím ugyanazon célországon belül van. Ezért a szolgáltatásért a feladónak különdíjat számítunk fel. A címhelyesbítés díjszabását a különdíjak táblázata tartalmazza.

 

Az oldal tetejére

Vámügynöki szolgáltatások

A UPS a rutinjellegű vámeljárások vámügynöki teendőinek elvégzéséért nem számít fel különdíjat. A vámeljárás folyamatát igyekszünk egyetlen lépésben, zökkenőmentesen lebonyolítani, ez ugyanis elengedhetetlen a határidőre történő kézbesítéshez. A UPS, hálózatának előzetes értesítési funkciójára támaszkodva, már a szállítmány továbbítása közben megkezdi a vámeljárás előkészítését. Az állami rendelkezések speciális dokumentációkat igényelnek a nemzetközi küldeményekhez, a UPS pedig szakértői szolgáltatások biztosításával segíti elő a kiviteli dokumentáció teljes és pontos elkészítését. Vámügynöki szolgáltatásainkkal segítünk Önnek a szállítmány nem várt késésének megelőzésében. Ezek közül néhányat különdíj ellenében biztosítunk. A vonatkozó díjakat a különdíjak táblázatából olvashatja ki.

A vámeljárások lebonyolításáért felszámított különdíjak köre korlátozás nélkül kiterjedhet a következőkre:

 • Vámhivatalon kívüli állami ügynökség által végzett vámkezelési eljárások
 • Tranziteljárás
 • Tárolás
 • Vámvizsgálat
 • Határállomáson végzett vizsgálat utólagos díjai
 • Harmadik fél által elvámolt szállítmányok


Minden részletre kiterjedő tájékoztatást a UPS kapcsolattartójától kaphat. A kiegészítő és különdíjak áfa nélkül értendők.

Az oldal tetejére

Riportálási díj

A UPS riportálási díjat számít fel minden az ügyfél kérésére kiküldött jelentés vagy adatkészlet esetén.

Az oldal tetejére

Adminisztrációs díj

A UPS adminisztrációs díjat számít fel minden az ügyfél kérésére végzett rendkívüli vámügynöki feladatért.

Az oldal tetejére

Kapcsolatba lépés az ügyfél kérésére

Az importőr kérésére a UPS minden vámkezelés alkalmával kapcsolatba lép az importőrrel.

Az oldal tetejére

Közvetett vámképviselet

Az importált szállítmányokra vám- és adófizetési kötelezettség vonatkozik. Amennyiben a UPS a fizető nevében előre kifizeti az adókat, vámokat vagy más hatósági díjakat, a szállított áru eredeti értéke és az előleg összege alapján díjat számítunk fel.

Az oldal tetejére

Távol eső területi és Nehezen megközelíthető területi pótdíj

Távol eső területi pótdíj
A UPS nemcsak a városi, hanem a távol eső területeken is biztosít felvételi és kézbesítési szolgáltatásokat. A távol eső területeken felvett, illetve kézbesített szállítmányok után különdíjat számítunk fel.

Nehezen megközelíthető területi pótdíj
Ezt a pótdíjat a UPS nehezen megközelíthető területeken túli kézbesítésre vagy csomagfelvételre alkalmazzuk, amelyek kevésbé elérhetők(belföldi és nemzetközi szolgáltatások).

Az oldal tetejére

Vám- és adótovábbítási díj

A díj az EU-n kívülre szánt szállítmányoknál jelentkezik, amikor a vám és adó kötelezettje nem a célországban található. A szállítási költségeket viselő fél kapja róla a számlát.

Az oldal tetejére

Késedelmes fizetés után felszámított kamat

A UPS számlát küld Önnek a nyújtott szolgáltatásokról. A számlán szerepel a fizetési határidő dátuma is. Amennyiben a számla összegét a megadott határidőig nem kapja meg, úgy a UPS fenntartja magának a kamatfelszámítás jogát. A kamat érvényes díjaink alapján meghatározott mértékét a számlán jelezzük.

Az oldal tetejére

Késedelmi díj (behajtási költségátalány)

A UPS az általa nyújtott szolgáltatások után számlát küld ki Önnek. Abban az esetben, amennyiben a számla kifizetésének teljesítése késik, a UPS a késedelmért késedelmi díjat (behajtási költségátalányt) számíthat fel. A késedelemért felszámított díj mértéke a következő UPS számláján kerül feltüntetésre. A díj a UPS számára jogszabály által biztosított késedelmi kamaton, egyéb jogosultságon felül jár.

Az oldal tetejére

Túlméretes raklap után fizetendő pótdíj

A feladási és kézbesítési országtól függően, ez a pótdíj felmerülhet egyes UPS Worldwide Express Freight küldemények esetében. Annak megállapításához, hogy az adott feladási vagy kézbesítési országban érvényes-e túlméretes raklapra vonatkozó határérték, kérjük, látogasson el a www.ups.com/worldwideexpressfreight weboldalra.

Az oldal tetejére

A címzett vagy a harmadik fél a fizetést visszautasítja

Amennyiben a szállítási költségeket viselő félként megjelölt címzett, illetve harmadik fél ügyfélkódja hibás vagy hiányzik, úgy a UPS kísérletet tesz a helyes ügyfélkódnak saját feljegyzései alapján történő megállapítására. A feladónak külön kezelési díjat számítunk fel, függetlenül attól, hogy megtaláljuk-e a helyes ügyfélkódot vagy sem.

Az oldal tetejére

Lakóhelyre történő kiszállítás

A UPS szállítási megoldásokat kínál lakossági és üzleti címre is. Egy lakossági szállítás lakhelyre történő kézbesítést jelent, beleértve azon üzleteket is, amelyek lakóhelyen működnek. Minden egyes lakhelyre történő kézbesítés során küldeményenkénti felárat számítunk fel.

Az oldal tetejére

Felnőtt aláírása szükséges

A "Felnőtt aláírása szükséges" feltétel megadásával meggátolhatja - törvényi vagy egyéb okból-, hogy kiskorúak vegyék át a szállítmányt. Ez szeszesitaloknál vagy dohánytermékeknél lehet fontos, de egyéb árucikknél is kiköthető, hogy csak felnőtt veheti át.

Az oldal tetejére

Aláírás szükséges

A UPS-nek általában minden kiszállításhoz szüksége van a címzett aláírására. Bizonyos országokban engedélyezett az úngynevezett "Driver release" (szállítás a címzett lejelentett címére aláírás igénylése nélkül).

Használja az Aláírás szükséges megjelölést, hogy megelőzze a "Driver Release" használatát a vonatkozó országokban.

Az oldal tetejére

Adók

Valamennyi különdíjunk, illetve a kiegészítő szolgáltatásokért felszámított díjak összege áfa nélkül értendő. Amennyiben lehetséges, a szokásos besorolás szerinti áfát számítjuk fel.

Az oldal tetejére

Igazolások és egyéb engedélyek

Egyes árucikkekre különböző igazolások és egyéb engedélyek szükségesek, amelyeket egy különálló Kormányzati Hivatal szabályoz Ezeket külön vámkezelési eljárásoknak vetik alá. Annak érdekében, hogy felgyorsítsák az ilyen típusú küldeményeket, a UPS benyújtja a megfelelő Kormányzati Hivatalnak a szükséges dokumentációt és információkat (papír vagy eletronikus alapon). A kezelési költség ezt követően kerül kiszámlázásra a megbízónak. 

Az oldal tetejére

Valutaátváltási díj

A fizetőnél külföldi valutában felmerülő díjakat a UPS a fő pénzpiaci központokban működő bankok által szolgáltatott heti árfolyamon váltja át a fizető saját valutájára.

Az oldal tetejére

Utólagos Kiléptetési Igazolás

Ahol a KKO nem kötelező (1000 EUR áruérték alatt), ügyfél kérésére Utólagos Kiléptetési Igazolást küldünk, mely esetben különdíjat számolunk fel.

Az oldal tetejére

Kézbesíthetetlen szállítmányok különleges kezelése

Ha a UPS intézkedéseket tesz Worldwide szállítmányok kézbesítésére, de ez eredménytelen, akkor a szállítmányát az Ön utasításai alapján fogjuk feldolgozni. Az ilyen kézbesíthetetlen szállítmány kezelése során adódó szállítási költségek mellett a feladónak különdíjat is felszámítunk. A díjakat a Külön díjak táblázatából olvashatja ki.

Az EU-n belüli és az Ön országán belüli valamennyi szállítmány esetében a szállítmányát automatikusan vissza fogjuk küldeni a UPS Standard szolgáltatása útján (ahol ez rendelkezésre áll). A visszárura érvényesek a szállítási és üzemanyag pótdíjak.

Az oldal tetejére

KKO (Kiviteli Kísérő Okmány) postázása


Amennyiben az ügyfél kéri a KKO eredeti, vámhivatal által leigazolt példányának megküldését, különdíjat számolunk fel. (2015 május óta a KKO hivatalosan elektronikus úton kerül beküldésre a vámhivatalhoz).

Az oldal tetejére

Aláírás szükséges

A UPS-nek általában minden kiszállításhoz szüksége van a címzett aláírására. Bizonyos országokban engedélyezett az úngynevezett "Driver release" (szállítás a címzett lejelentett címére aláírás igénylése nélkül).

Használja az Aláírás szükséges megjelölést, hogy megelőzze a "Driver Release" használatát a vonatkozó országokban.

Az oldal tetejére

Papíralapú számlázási díj

A UPS az Ön által preferált módszer szerint fog számlát küldeni Önnek. 2018. augusztus 6-tól, ha van UPS ügyfélkódja, és nem választja, hogy elektronikus úton kapja számláit, minden elküldött papíralapú számláért díjat fog felszámolni a UPS.

Az oldal tetejére

Kiegészítő kezelési díj

A kiegészítő kezelés a következőkre vonatkozik:

 • Bármely fémből vagy fából készült, külső szállítódobozban elhelyezett árucikk.
 • Bármely hengeres tárgy, például hordó, dob, vödör vagy abroncs, mely nincs teljesen becsomagolva hullámkarton szállítódobozba.
 • Bármely csomag, melynek a leghosszabb oldala meghaladja a 100 cm-t vagy a második leghosszabb oldala meghaladja a 30 hüvelyket (76 cm-t).
 • Bármely csomag, melynek tényleges súlya meghaladja a 70 fontot (32 kg-ot).
 • Minden olyan csomag a szállítmányban, melynél az átlagos csomagonkénti súly meghaladja a 70 fontot (32 kg-ot), és az egyes csomagok tömege nincs meghatározva a forrásdokumentumon vagy a UPS által használt automatizált szállítói rendszerben.

A UPS fenntartja a jogot, hogy felszámolja a Kiegészítő kezelési díjat bármely csomagra, mely a UPS saját megítélése szerint speciális kezelést igényel.

Tekintettel a részünkről igényelt kiegészítő kezelésre és e szállítmányok feldolgozásában a későbbiek során bekövetkező esetleges késésekre, a UPS nem nyújt e szállítmányokra pénzvisszafizetési garanciát. A UPS tehát nem fizeti vissza a szállítási díjakat, amennyiben a kiegészítő kezelést igénylő szállítmányok kézbesítése nem történik meg az ilyen szállítmányok esetében szokásosan beütemezett időpontig.

Az oldal tetejére

Nagyméretű csomag után fizetendő pótdíj

A nagyméretű csomag után fizetendő pótdíjat akkor kell alkalmazni UPS csomagra, ha hosszúsága plusz kerülete (2 x szélesség) + (2 x magasság) együttesen meghaladja a 300 cm-t, de nem haladja meg a maximális UPS méretet 400 cm.

A nagyméretű csomagokra a nagyméretű csomag után fizetendő pótdíjon kívül 40 kg-os legkisebb kiszámlázható súly vonatkozik.

Kiegészítő kezelési szolgáltatás utáni pótdíjat nem számolunk fel, ha a Nagyméretű csomag után fizetendő pótdíjat kell fizetnie.

Egyesül Királyság határdíj

2021. január 1-től új díj kerül bevezetésre az Európai Unió országai és Nagy-Britannia (Anglia, Skócia és Wales) között exportált és importált szállítmányoknál (a leveleket és dokumentumokat kivéve), valamint az Észak-Írország és Nagy-Britannia közötti szállítmányoknál. Ez a díj fedezi a hálózati módosítások miatti járulékos szállítási és kezelési költségeket. Nem terjed ki semmilyen további vámügynöki szolgáltatásra.