/
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Több
Ugrás a fő tartalomhoz

Szállításra nem engedélyezett cikkek

Nem engedélyezett cikkek

Az alábbi cikkek szállítása tiltott az UPS által kiszolgált országok mindegyikében:

 • Lőszer (kivéve, ha a „UPS Tariff/Terms and Conditions of Service - United States” kifejezetten előírja a 136. oldaltól kezdve)
 • Banki számlák, bankjegyek vagy pénz (az érme kivételével)
 • Holttestek, hamvasztott vagy kihantolt maradványok
 • Tűzijáték
 • Veszélyes hulladék
 • Elefántcsont
 • Marihuána, beleértve a gyógyászati felhasználásra szánt marihuánát
 • Postai bélyegek
 • Cápauszony
 • A törvény által tiltott szállítmányok
 • Órák, amelyek meghaladják az 500 USD értéket

Nem engedélyezett továbbá: az ATA-igazolvánnyal mozgó áruk és minden ideiglenes kivitel és behozatal; FCR, FCT és CAD (Cash Against Document) keretében mozgó áruk; a szállításon kívül szerzett sérüléssel rendelkező szállítmányok, amelyek természetüknél fogva szennyezhetik vagy károsíthatják a személyeket, az árut vagy a berendezéseket; olyan áruk, amelyek szállítását a származási, a tranzit- vagy a rendeltetési ország törvényei tiltják (pl. elefántcsont és elefántcsont termékek), olyan áruk, amelyek jövedéki adót vonnak maguk után, vagy amelyek különleges létesítményeket, biztonsági óvintézkedéseket vagy engedélyeket igényelnek. A vonatkozó jogszabályok szerint bizonyos áruk csak az előírt feltételek mellett szállíthatók, bizonyos árukat pedig tilos légi úton szállítani (pl. üvegtartályban lévő folyadékok).

A feladó felelőssége, hogy betartsa az adott kormány korlátozásait, illetve az adott ország hatályban lévő törvényeit. A szállítmányokat a vámhatóság vagy más kormányzati hatóságok képviselői ellenőrizhetik, és azok esetleges késedelmet szenvedhetnek.

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsuk vagy felfüggesszük az olyan csomagok szállítását, amelyeken a feladó és a címzett elérhetősége nincs részletesen feltüntetve, valamint olyan árucikkek szállítását, amelyek véleményünk szerint nem tartoznak a szállítható csomagok körébe vagy nem azonosíthatóak megfelelően, nem minősítettek, nincsenek megfelelően becsomagolva, felcímkézve vagy szükséges dokumentációkkal ellátva.

Nem szállítunk olyan árucikkeket, amelyek a származási vagy célországok szövetségi, állami vagy önkormányzati törvényei vagy szabályzata alapján nem engedélyezettek, vagy szállításuk az alkalmazott exportra, importra vonatkozó törvényekbe ütközik, veszélyezteti az alkalmazottak, ügynökök, alvállalkozók testi épségét, valamint a közlekedési eszközöket, beszennyez, megszínez vagy más sérülést okoz árucikkeken vagy berendezéseken, illetve amelyek szállítása nem gazdaságos vagy nem megoldható.

Nem engedélyezett árucikkek szállítása a UPS-szel kötött külön szerződés alapján:

a UPS vállalja bizonyos nem engedélyezett árucikkek szállítását a feladóval kötött külön szerződés alapján, ha a szállítmány normál méretű, valamint megfelel minden, az adott országban érvényben lévő szabályzatnak.

Bizonyos kritériumok alapján szállítható tárgyak a következők:

 • Szeszes italok
 • Állati termékek, nem háziasított állatok esetében (pl. gyöngyházbetét, kígyóbőr óraszíjak)
 • Magas/szokatlan értékű cikkek
 • Biológiai anyagok, B kategória és emberi vagy állati példányoktól mentes
 • Veszélyes áruk
 • Lőfegyverek és fegyverek (beleértve az működésképtelen fegyvereket és a robbanó fegyverek másolatát is)
 • Bundák
 • Arany és egyéb értékes ásványok
 • Élő állatok
 • Romlandók
 • C3 (személyes tárgyak)
 • Növények
 • Magvak
 • Dohány

Egyes országokba bizonyos árucikkek nem szállíthatók.

További információkért forduljon a helyi UPS-irodához.

A UPS nem vállalja semmilyen tiltott tárgy szállítását. A jelen feltételek bármelyik rendelkezésének vagy a UPS szállítási feltételeinek sérelme nélkül, ha a UPS tudomására jut, hogy egy csomag tiltott tárgyakat tartalmaz, akkor önnek további 120 GBP minimális adminisztrációs díjat kell fizetnie a UPS számára az egyéb alkalmazandó díjak mellett. Az ilyen díj befizetése ön által semmilyen módon nem korlátozza vagy zárja ki az ön UPS iránti felelősségét, amely a UPS szállítási feltételeinek megsértéséből ered, és nem jelenti azt sem, hogy a UPS bármilyen felelősséget vállalna vagy lemondana bármilyen jogáról a tiltott cikkekkel kapcsolatosan.

Lépjen kapcsolatba a UPS-szel