/
 • Service impacts related to Coronavirus ...Több
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Több
Ugrás a fő tartalomhoz

Nem engedélyezett árucikkek importálása

Nem engedélyezett cikkek

A UPS a következő cikkeket nem szállítja:

 • Szeszes italokat
 • Állatbőröket (nem háziállatok bőreit)
 • Nagyon értékes tárgyakat (például műtárgyakat, antik tárgyakat, drágaköveket, arany- és ezüsttárgyakat)
 • Veszélyes anyagokat és árukat
 • Lőfegyvereket
 • Bundákat
 • Elefántcsontot és abból készült termékeket
 • Élő állatokat
 • Pénzt és forgatható értékpapírokat
 • Romlandó árukat
 • Ingóságokat/értékpapírokat (kivéve az Egyesült Államokban)
 • Növényeket
 • Pornográf anyagokat
 • Magvakat
 • Nagy értékű bélyegeket
 • Dohányt és dohányárut
 • Kísérő nélküli csomagot

Néhány országban még további nem engedélyezett termékek lehetnek, vagy korlátozott lehet a szállításuk. A feladó felelőssége, hogy betartja-e az adott kormány korlátozásait, illetve az adott ország hatályban lévő törvényeit. Javasoljuk, hogy a feladók olvassák el az adott országra vonatkozó, Exportra nem engedélyezett árucikkek listáját.

A UPS fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy felfüggessze az olyan csomagok szállítását, amelyeken a feladó és a címzett elérhetősége nincs részletesen feltüntetve, valamint olyan árucikkek szállítását, amelyek véleményünk szerint nem tartoznak a szállítható csomagok körébe vagy nem azonosíthatóak megfelelően, nem minősítettek, nincsenek megfelelően becsomagolva, felcímkézve vagy szükséges dokumentációkkal ellátva.

A UPS nem szállít olyan árucikkeket, amelyek a származási vagy célország szövetségi, állami vagy önkormányzati törvényei vagy szabályzata alapján nem engedélyezettek, vagy szállításuk az alkalmazott exportra, importra vonatkozó törvényekbe ütközik, veszélyezteti az alkalmazottak, ügynökök, alvállalkozók testi épségét, valamint a közlekedési eszközöket, beszennyez, megfertőz vagy más sérülést okoz árucikkeken vagy berendezéseken, illetve amelyek szállítása nem gazdaságos vagy nem megoldható.

Nem engedélyezett árucikkek szállítása a UPS-szel kötött külön szerződés alapján:

a UPS vállalja bizonyos nem engedélyezett árucikkek szállítását a feladóval kötött külön szerződés alapján, ha a szállítmány normál méretű, valamint megfelel minden, az adott országban érvényben lévő szabályzatnak.

Egyes országokba bizonyos árucikkek nem szállíthatók.

További információkért forduljon a helyi UPS-irodához.

A UPS nem járul hozzá semmilyen tiltott cikk szállításához. A jelen feltételek vagy a UPS Szállítási feltételek bármely rendelkezésének sérelme nélkül, amennyiben a UPS-nek tudomására jut, hogy egy csomag tiltott cikket tartalmaz, Ön köteles a UPS részére az alkalmazandó díjakon és költségeken felül 44205 HUF-nek megfelelő összegű adminisztrációs díjat fizetni. Ezen díj megfizetése nem zárja ki vagy korlátozza az Ön UPS Szállítási feltételek megsértéséből eredő felelősségét, illetve nem jelenti, hogy a UPS a tiltott cikkek vonatkozásában bármilyen felelősséget vállal, vagy bármilyen jogáról lemond.

Lépjen kapcsolatba a UPS-szel