/
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Több
Ugrás a fő tartalomhoz

A weboldal használatának feltételei

A WEBOLDAL (A "WEBOLDAL") HASZNÁLATA ELŐTT TANULMÁNYOZZA ALAPOSAN A WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEIT. EZEK A WEBOLDALHASZNÁLATI FELTÉTELEK (A "HASZNÁLATI FELTÉTELEK") SZOLGÁLNAK ALAPUL A WEBOLDAL ELÉRÉSÉHEZ ÉS HASZNÁLATÁHOZ. A WEBOLDALT CSAK AKKOR HASZNÁLHATJA, HA EGYETÉRT AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL. HA NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKKEL, NE NYISSA MEG ÉS NE HASZNÁLJA A WEBOLDALT. A WEBOLDAL ELÉRÉSÉVEL ÉS MEGNYITÁSÁVAL ÖN, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT SZERVEZET ("ÖN" VAGY AZ "ÖN SZERVEZETE") KÖTELEZI MAGÁT, HOGY BETARTJA A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.

1. A Felhasználó jogosultsága

A weboldalt a UPS nyújtja, és csak az irányadó jog alapján nagykorú és cselekvőképes személyek és jogalanyok számára áll rendelkezésre. A feltételeknek meg nem felelő személyek és szervezetek részére a weboldal használata nem megengedett.

Az oldal tetejére

2. A használati feltételek hatálya

E használati feltételek a weboldal és a weboldalon rendelkezésre álló valamennyi alkalmazás, szoftver és szolgáltatás (együttesen: "Szolgáltatások") Felhasználó általi használatára vonatkoznak a külön megállapodás tárgyát képező szolgáltatások kivételével. Külön feltételek vagy megállapodások vonatkozhatnak a Felhasználónak a weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások és egyéb cikkek felhasználására  ("Szolgáltatási szerződés(ek)"). Minden ilyen szolgáltatási szerződés a vonatkozó szolgáltatást kíséri, vagy pedig a vonatkozó szolgáltatással együtt, illetve az ahhoz kapcsolódó hivatkozásokon át jelenik meg.

Az oldal tetejére

3. Módosítások

A UPS bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti e használati feltételeket.  Ha a Felhasználó a használati feltételek bármely változása után tovább használja a weboldalt, az a változások elfogadását jelenti. A weboldal bármely vonatkozása a UPS szabad belátása szerint, értesítés nélkül megváltoztatható, kiegészíthető, törölhető vagy frissíthető. A UPS szabad belátása szerint megváltoztathatja a weboldalon keresztül nyújtott termékek és szolgáltatások díját, illetve az ingyenesekre díjat vethet ki. A UPS bármikor, szabad belátása szerint jogosult a nyújtott termékek és szolgáltatások tekintetében általános gyakorlat vagy korlátozás megállapítására vagy módosítására.

Az oldal tetejére

4. UPS Szolgáltatási feltételek

A UPS által biztosított szállításra és a kapcsolódó szolgáltatásokra alkalmazandó UPS szolgáltatási feltételek (a „UPS Szolgáltatási feltételek”) szabályozzák az ilyen UPS szállítás és a kapcsolódó szolgáltatások Ön általi, jelen Weboldalon keresztül igénybe vett használatát az egyéb olyan feltételek mellett, amelyek ezen tranzakciókra alkalmazandók a jelen Weboldal Felhasználási feltételek és a Szolgáltatási megállapodás(ok)ban meghatározottak szerint. A UPS Szolgáltatási feltételek ezennel a jelen Felhasználási feltételek részét képezik, ezért a Felhasználási feltételekre vonatkozó minden itt található hivatkozás a lehetséges mértékben a UPS Szolgáltatási feltételeket is magában foglalja.

Az oldal tetejére

5. A Weboldalon és a Szolgáltatások útján megadott információk

Az információk a Weboldalon és a Szolgáltatások útján történő megadására a jelen Felhasználási feltételek vonatkoznak. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldalon vagy a Szolgáltatások útján megadott minden információ pontos és teljes marad, és Ön szükség szerint fenntartja és frissíti ezeket az információkat.

Minden olyan személy vonatkozásában, akinek a személyes adatait Ön a UPS-nek a Weboldalon és a Szolgáltatások útján adja meg, Ön kijelenti a UPS-nek, hogy jogosult ilyen információkat átadni, valamint hogy minden szükséges értesítést megadott és megkapta az azon információk kezeléséhez szükséges összes hozzájárulást, amelyek az Ön által használt Szolgáltatásokhoz szükségesek.

Az oldal tetejére

6. Licenc és tulajdonjog

A weboldalhoz és tartalmához ("Tartalom") fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog ("Szellemi tulajdon") kizárólag a UPS, leányvállalatai vagy harmadik személyek tulajdona. A tartalom szerzői és egyéb jogi oltalmat élvez az Egyesült Államokban és más országokban is. A weboldal elemei ugyancsak oltalomban részesülnek a kereskedelmi csomagolások oltalmáról, a tisztességtelen versenyről szóló és egyéb jogszabályok alapján, és előfordulhat, hogy azok részben vagy egészben nem másolhatók vagy nem utánozhatók. A weboldalon megjelenő valamennyi egyedi grafika, ikon és egyéb elem a UPS, leányvállalatai vagy a UPS-nek a jelölések használatára jogot és licencet adó más jogalanyok védjegye, szolgáltatási védjegye vagy oltalomban részesülő kereskedelmi csomagolása ("Jelölések"), és azok a UPS kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem használhatók vagy nem zavarhatók. A Felhasználó a használati feltételekben kifejezett eltérő engedély hiányában a UPS vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldalon található szellemi tulajdont nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja és nem terjesztheti. A megállapodás kifejezett eltérõ rendelkezése hiányában a UPS nem ad a Felhasználónak semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot a UPS vagy harmadik személyek szellemi tulajdona vonatkozásában.

A UPS a Felhasználónak korlátozott, személyre szóló, nem átruházható, allicenciába nem adható és visszavonható licencet (felhasználási engedélyt) ad (a) kizárólag a weboldal, a tartalom és a szolgáltatások kizárólag a UPS által bemutatott formájában történő elérésére és használatára, valamint (b) a UPS-számítógépnek és a weboldalon kínált hálózati szolgáltatásoknak a kizárólag a UPS által kifejezetten megengedett módon történő elérésére és használatára. E korlátozott licencen túlmenően a UPS a weboldal Felhasználó általi elérésének megengedésével nem ad tovább semmiféle érdekeltséget vagy jogot a UPS-rendszerek, a UPS-rendszereken keresztül elérhető információk és adatok (az "Információk") a tartalom, a szolgáltatások, a weboldal vagy a UPS más szellemi tulajdona tekintetében. A jogszabályban előírt vagy e megállapodásban kifejezetten előírt mértéken túl a tartalom és/vagy az információk a UPS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem fejthetők vissza, nem módosíthatók, nem állíthatók elő, nem tehetők közzé, nem fordíthatók le semmilyen emberi vagy számítógépes nyelvre, nem terjeszthetők semmiféle formában és eszközzel, nem adhatóak el és nem forgalmazhatóak. A UPS kifejezett, erre irányuló engedélye nélkül a Felhasználó tartalmat semmiféle módon nem készíthet, adhat el, kínálhat eladásra, módosíthat, reprodukálhat, jeleníthet meg, adhat elõ nyilvánosan, importálhat, terjeszthet, továbbíthat vagy használhat.

Az oldal tetejére

7. A weboldal használatára vonatkozó korlátozások

Az e használati feltételekben lefektetett egyéb korlátozások mellett a felhasználó tudomásul veszi a következőket:

(a) nem másítja meg a weboldalon keresztül továbbított eredetét,
(b) nem helyez el a weboldalon téves vagy félrevezető információkat,
(c) nem használ, illetve nem ér el weboldalon keresztül rendelkezésre álló szolgáltatásokat, információkat, alkalmazásokat vagy szoftvert a UPS által kifejezetten nem engedélyezett módon,
(d)nem visz vagy nem tölt fel a weboldalra vírusokat, trójai falovakat, programférgeket, időbombákat vagy más olyan programozási eljárást, aminek célja bármely rendszer, a weboldal vagy az információk megrongálása, zavarása, lehallgatása vagy eltulajdonítása, vagy ami sérti más személyek (alább definiált) szellemi tulajdonjogait,
(e) a weboldal egyes területei csak a UPS-ügyfelek számára elérhetőek,
(f) nem használhatja vagy érheti el a weboldalt vagy a UPS-rendszereket vagy -szolgáltatásokat olyan módon, ami a UPS kizárólagos megítélése szerint hátrányosan befolyásolja a UPS-rendszerek, -szolgáltatások vagy a weboldal teljesítményét és működését, vagy zavarja a UPS-rendszerek, -szolgáltatások vagy a weboldal arra felhatalmazott személyek általi elérését,
(g) a UPS kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat keretet vagy keretezési technikákat a tartalom, az információk bármely részének vagy vonatkozásának elkülönítésére.

Az oldal tetejére

8. A szállításhoz kapcsolódó rendszerekhez és információkhoz a weboldalon keresztül történő hozzáférés

A szállításhoz kapcsolódó, rendszerekhez és információkhoz Felhasználó általi felhasználására és elérésére a következő feltételek vonatkoznak:

(a)  A "Szállításhoz kapcsolódó rendszerek" azokból a UPS-rendszerekből állnak, amelyek a nyomon követés, a szállítási idő, a UPS helymeghatározói, a címellenőrzési, valamint a csomagok UPS-en keresztül történő szállításához kapcsolódó funkciók és információk biztosítására szolgálnak. Az ilyen rendszerekből nyert, szállításhoz kapcsolódó rendszerek és információk ("Szállítási információk") kizárólag a Felhasználó által vagy annak nevében, illetve részére szállíttatott csomagokkal kapcsolatban történhet, semmiféle más célra nem. 
(b)  A szállításhoz kapcsolódó rendszerek és információk a UPS magántulajdonát képezik.  A UPS a Felhasználót a szállításhoz kapcsolódó rendszereken belüli nyomon követési funkciónak a Felhasználó által vagy annak részére a UPS-nek kézbesítésre átadott szállítmányok nyomon követésére hatalmazza fel, az egyéb célú felhasználásra nem .  A Felhasználó számára korlátozás nélkül tilos a UPS kifejezett, előzetes írásbeli engedélye nélkül a szállítási információt bármely weblapon közzétennie, illetve azt más módon sokszorosítania, terjesztenie, másolnia, tárolnia, használnia vagy kereskedelmi haszon fejében eladnia.  A szolgáltatás személyes jellegű, ezért a Felhasználó szállításhoz kapcsolódó rendszerek, illetve a szállítási információ használatára vonatkozó joga nem átruházható.  Jogosulatlan és szigorúan tiltott hozzáférésnek és felhasználásnak minősül minden, e feltételeknek meg nem felelő hozzáférés, illetve felhasználás.
(c)  Kifejezetten tilos a szállításhoz kapcsolódó rendszerekkel összefüggésben automata lekérdező eszközök, robotok vagy ismételt adatgyűjtő és -kiemelő eszközök, eljárások, parancsfájlok vagy egyéb, hasonló működésű eszközök használata.

Az oldal tetejére

9. Hivatkozások

(a) Az oldalon elhelyezett hivatkozások. A weboldalon lehetnek harmadik személyek weboldalaira és forrásaira mutató hivatkozások (együttesen: "Hivatkozott oldalak"). Ezek a hivatkozott oldalak kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálják, és nem minősülnek az ilyen hivatkozott oldalak tartalmának a UPS általi jóváhagyásának. A UPS nem jelenti ki, illetve nem szavatolja, hogy a hivatkozott helyeken talált tartalom, szoftver, szolgáltatás vagy alkalmazás helyes, pontos, megfelelően működik vagy meghatározott minőségű. A UPS nem felel a hivatkozott oldalak elérhetőségéért, azok tartalmáért vagy tevékenységéért. Ha a Felhasználó a hivatkozott oldalak elérése mellett dönt, azt saját kockázatára teszi. Ezen felül a hivatkozott helyek Felhasználó általi használatára a hivatkozott hely alkalmazandó szabályzatai és szerződési feltételei vonatkoznak, beleértve például a hivatkozott oldal adatvédelmi szabályzatát.
(b) Az oldalra mutató hivatkozások. A UPS-szel kötött, külön hivatkozási megállapodás hiányában szigorúan tilos a http://www.ups.com oldalra mutató hivatkozások kivételével a weboldal bármely oldalára mutató, egyszerű szöveges hivatkozást elhelyezni. A http://www.ups.com oldalra, vagy azon belül elérhető bármely oldalra hivatkozó weboldal vagy egyéb eszköz számára tilos (a) a tartalom megismétlése, (b) a tartalom körül böngésző vagy keretes környezet elhelyezése, (c) bármi módon arra való utalás, hogy a UPS vagy leányvállalatai a helyet vagy termékeit jóváhagyták, (d) bármely téves tényállítás, beleértve a UPS-szel vagy leányvállalataival meglévő kapcsolat, (e) téves információk bemutatása a UPS termékeiről vagy szolgáltatásairól, és (f) a UPS vagy leányvállalatai logójának vagy védjegyének a UPS kifejezett írásbeli engedélye hiányában történő felhasználása.

Az oldal tetejére

10. Az oldalra küldött anyagok

A UPS a weboldalon keresztül nem fogad új szolgáltatásokra vagy termékekre vonatkozóan semmiféle ötletet, koncepciót vagy technikát ("Észrevételek").  Amennyiben a UPS ilyen észrevételeket kap, a Felhasználó elismeri, hogy (a) azok nem minősülnek bizalmas vagy szabadalmi védelmet élvező információknak, (b) a UPS és leányvállalatai nem kötelesek az ilyen információ titokban tartására, valamint (c) a UPS az általa megválasztott bármely módon korlátozás nélküli, visszavonhatatlan, egész világra kiterjedő, szerzőijogdíj-fizetés nélküli felhasználási, közlési, másolási, közzétételi, megjelenítési, forgalmazási és hasznosítási jogot szerez az ilyen észrevételek tekintetében. 

Az oldal tetejére

11. Felmondás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a UPS szabad belátása szerint, bármikor, bármely okból vagy ok nélkül felmondhatja vagy felfüggesztheti a weboldal, a UPS-rendszerek, -információk, -szolgáltatások és -tartalom Felhasználó általi használatát, még akkor is, ha az elérés és a használat másoknak továbbra is engedélyezett lesz.  A UPS általi ilyen felfüggesztés vagy felmondás esetén a Felhasználónak azonnal (a) abba kell hagynia a weboldal használatát, illetve (b) meg kell semmisítenie a tartalom bármely részéről a Felhasználó által készített másolatokat.  Az ilyen felmondás, felfüggesztés vagy törlés után a weboldal, a UPS-rendszerek, az információk vagy szolgáltatások elérése a magántulajdon elleni támadásnak minősül.  A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a UPS nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik személyek irányába a weboldal, a UPS-rendszerek, az információk és/vagy szolgáltatások Felhasználó általi elérésének felmondásáért vagy felfüggesztéséért.

Az oldal tetejére

12. Szavatosság elhárítása

A UPS NEM TESZ KIJELENTÉST A WEBOLDAL, A UPS-RENDSZEREK, A -SZOLGÁLTATÁSOK, AZ -INFORMÁCIÓK VAGY A -TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ EREDMÉNY TEKINTETÉBEN.  A WEBOLDAL HASZNÁLATA A FELHASZÁLÓ SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK.

A WEBOLDAL, A UPS-RENDSZEREK, A -SZOLGÁLTATÁSOK, AZ -INFORMÁCIÓK VAGY A -TARTALOM SZOLGÁLTATÁSA "ADOTT ÁLLAPOTUKBAN" TÖRTÉNIK.  A UPS ÉS LICENCADÓI, ILLETVE SZÁLLÍTÓI A JOGSZABÁLYBAN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTANAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT, LEGYEN SZÓ AKÁR KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁGRÓL, BELEÉRTVE PÉLDÁUL A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE ÉS VALAMELY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.  A UPS ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, LICENCADÓI ÉS SZÁLLÍTÓI NEM JELENTIK KI ÉS NEM SZAVATOLJÁK, HOGY A WEBOLDALON VAGY A UPS-RENDSZEREKEN VAGY AZOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT TARTALOM, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSAK, TELJESEK, BIZTONSÁGOSAK VAGY IDŐSZERŰEK.  A WEBOLDALON KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERZETT EGY INFORMÁCIÓ SEM KÉPEZ A UPS ÁLTAL E HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN KI NEM JELENTETT SZAVATOSSÁGOT.

NÉHÁNY ORSZÁGBAN NEM LEHETSÉGES A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSA, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY E SZAKASZ KORLÁTOZÁSAI ÉS KIZÁRÁSAI A FELHASZNÁLÓRA NEM VONATKOZNAK.  AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓ FOGYASZTÓKÉNT JÁR EL, EZEK A RENDELKEZÉSEK NEM BEFOLYÁSOLJÁK AZOKAT A JOGSZABÁLYI JOGOKAT, AMELYEKRŐL NEM MONDHAT LE.  A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELISMERI, HOGY AZ E HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN SZEREPLŐ FELELŐSSÉGI ÉS A SZAVATOSSÁGI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK MÉLTÁNYOSAK ÉS ÉSSZERŰEK.

Az oldal tetejére

13. Felelősségkorlátozás

A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG ÉS A UPS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉNEK EGYÉBKÉNT TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA ESETÉN A UPS CSAK A TÉNYLEGES KÁRÉRT FELEL.  A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A UPS, LICENCADÓI, SZÁLLÍTÓI VAGY A WEBOLDALON EMLÍTETT HARMADIK SZEMÉLYEK SEMMI ESETRE NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE AZON ALKALOMSZERŰ, KÖZVETETT, BÜNTETÉS JELLEGŰ, SZANKCIÓ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYSZERŰ KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT VAGY A WEBOLDAL, A UPS-RENDSZEREK, AZ INFORMÁCIÓK, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY A FELHASZNÁLÁSRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL EREDŐ ADATVESZTÉSBŐL VAGY ÜZEMSZÜNETBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A UPS-T TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.  A JOGSZABÁLYBAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA E HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN BIZTOSÍTOTT JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK, ÉS CSAK A HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN ELŐÍRT JOGORVOSLATOKRA KORLÁTOZÓDNAK. 

Az oldal tetejére

14. Az exportkorlátozásokat tartalmazó jogszabályoknak való megfelelés

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalt szigorúan az alkalmazandó összes jogszabállyal, határozattal és szabályzattal összhangban és olyan módon használhatja, hogy az a UPS kizárólagos megítélése szerint ne tüntesse fel kedvezőtlen színben a UPS jó hírnevét, és nem tesz olyasmit, aminek következtében a UPS a rá vonatkozó jogszabályokat, határozatokat és szabályzatokat megsértené .

A UPS és a weboldal székhelye az Amerikai Egyesült Államok.  Az Egyesült Államok és egyes más országok ellenőrzik a termékek és szolgáltatások kivitelét.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy betart minden ilyen vonatkozó korlátozást, és nem exportál vagy reexportál tartalmat (beleértve a szoftvereket vagy szolgáltatásokat) olyan országokba vagy személyeknek, akiknek az tilos az Egyesült Államok joga vagy más alkalmazandó exportkorlátozó jogszabályok vagy határozatok értelmében.  Ha a Felhasználó eléri és letölti a tartalmat (beleértve a szoftvert vagy szolgáltatásokat) vagy az információt, kijelenti, hogy nem tartózkodik olyan országban, amelybe az ilyen kivitel tilos, illetve nem olyan személy vagy jogalany, akinek számára az ilyen kivitel tilos.  Kizárólag a Felhasználó felel a Felhasználó országának jogszabályai és a tartalom (beleértve a szoftvereket és a szolgáltatások) importjára, exportjára és reexportjára vonatkozó jogszabályok betartásáért.

Az oldal tetejére

15. Előremutató kijelentések

A weboldalon szereplő történeti információk kivételével a weboldalon tett nyilatkozatok előremutató nyilatkozatok az értékpapírokról szóló 1993. sz. törvény 27A szakasza és az értékpapírtőzsdéről szóló 1934. sz. törvény 21E szakasza értelmében véve. Az ilyen előremutató nyilatkozatok bizonyos kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak, beleértve a UPS és vezetése vállalati stratégiai irányokra, tervekre és jövőbeni eredményeire vonatkozó szándékát, meggyőződését vagy aktuális elvárásait. Bizonyos tényezők miatt a tényleges eredmények eltérhetnek az előremutató nyilatkozatokban szereplőktől, beleértve azon piacok gazdasági és egyéb feltételeit, amelyeken a UPS működik, a versenykörnyezetet, a 2001. szeptember 11-i események hosszú távú szabályozási, gazdasági és egyéb hatásait, sztrájkokat, munkabeszüntetést vagy -lassítást, kormányzati rendelkezést, a repülési és üzemanyagárak emelkedését, a működési eredmény ciklikus és szezonális változásait és a vállalat Értékpapír- és Tőzsdebizottságnak benyújtott anyagában tárgyalt egyéb kockázatokat, amely megbeszélések hivatkozás útján a megállapodásba beépítésre kerülnek.

Az oldal tetejére

16. Joghatóság


A FELHASZNÁLÓ A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK GEORGIA ÁLLAMÁBAN LÉVŐ FULTONBAN SZÉKELŐ ÁLLAMI VAGY SZÖVETSÉGI BÍRÓSÁG ELŐTT KELL MEGINDÍTANI MINDEN OLYAN ELJÁRÁST, AMELY A WEBOLDAL, A UPS-RENDSZEREK, AZ -INFORMÁCIÓK, A -SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A -TARTALOM FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDIK, VALAMINT A FELHASZNÁLÓ KIFEJEZETTEN LEMOND AZ ILYEN ELJÁRÁSOKBAN ELJÁRÓ BÍRÓSÁG MEGHATÁROZÁSA TEKINTETÉBEN MINDEN MOST VAGY KÉSŐBB ELŐTERJESZTHETŐ KIFOGÁSRÓL.  A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A WEBOLDAL, A UPS-RENDSZEREK, AZ -INFORMÁCIÓK, A -SZOLGÁLTATÁSOK ÉS/VAGY A -TARTALOM FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ IGÉNYT VAGY KERESETI KÉRELMET AZ ILYEN IGÉNY VAGY KÉRELEM FELMERÜLÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT EGY (1) ÉVEN BELÜL KELL ELŐTERJESZTENI.

Az oldal tetejére

17. Irányadó jog és a megállapodás nyelve

E használati feltételekre a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig az amerikai egyesült államokbeli Georgia állam belső anyagi joga vonatkozik, a következők kivételével: (i) Georgia's kollíziós jogi elvei; (ii) az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egyezménye; (iii) a nemzetközi árueladásban érvényes elévülési időre vonatkozó 1974. évi egyezmény; és (iv) az 1974. évi egyezményt módosító, 1980. április 11-i bécsi jegyzőkönyv. (b) A használati szerződés irányadó nyelve - a jogszabályban megengedett legteljesebb mértékben - az angol nyelv. Az Ügyfélnek átadott minden fordítás kizárólag az Ügyfél kényelmét szolgálja, és az Ügyfél az angol változatot megtekintheti (a) a kiválasztott ország weblapjára való visszatéréssel, (b) az oldal tetején az angol hivatkozás kiválasztásával, és (c) ezt követõen a lap alján a weboldal használati feltételeire kattintással.

Az oldal tetejére

18. Általános rendelkezések

A Felhasználó nem engedményezheti a használati feltételeket, a használati feltételek alapján fennálló érdekeltségeit, jogait vagy kötelezettségeit.  Ha e megállapodás bármely rendelkezését bármely, joghatósággal rendelkező illetékes bíróság érvénytelennek találja, az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, amelyek teljes egészében hatályban maradnak és érvényesíthetők.  A használati feltételek bármely feltételéről történő lemondás nem jelenti az ilyen feltételről vagy más feltételről való folyamatos lemondást.

Az oldal tetejére

19. Írásbeli dokumentum

A Felhasználó megőrizheti e használati feltételek nyomtatott példányát saját nyilvántartásai számára, és lemond minden olyan egyéb követelésről, hogy a használati feltételeket írásbeli dokumentum formájában bizonyítsák.

Az oldal tetejére

20. Teljes megállapodás

A FELHASZNÁLÓ ÉS A UPS KÖZÖTT LÉTREJÖTT, KÜLÖN LICENC-, SZOLGÁLTATÁSI VAGY MÁS ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSBAN, VAGY A UPS-NEK A FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ÚTMUTATÓJÁBAN VAGY A UPS DÍJTÁBLÁZATÁBAN SZEREPLŐ KIFEJEZETT ELŐÍRÁSOK KIVÉTELÉVEL EZEK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK KÉPEZIK A FELHASZNÁLÓ ÉS A UPS KÖZÖTTI TELJES MEGÁLLAPODÁST A WEBOLDAL ÉS A UPS-RENDSZEREK, VALAMINT AZ AZOKON TALÁLHATÓ MINDEN SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ ÉS TARTALOM HASZNÁLATA VONATKOZÁSÁBAN, ÉS HATÁLYTALANÍTANAK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK TÁRGYÁRA VONATKOZÓ MINDEN TÁRGYALÁST, ÉRTESÍTÉST, MEGBESZÉLÉST ÉS MEGÁLLAPODÁST. 

Az oldal tetejére

21. Québec lakosai számára

A felek kijelentik, hogy a felek igényelték azt, hogy e szerződési feltételek és az azokhoz kapcsolódó minden jelenlegi és jövőbeli dokumentum kizárólag angol nyelven készüljön.

Les parties déclarent par les présentes qu'ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Az oldal tetejére

22. Ügyfélszolgálat

A weboldallal kapcsolatos kérdéseket vagy észrevételeket a UPS ügyfélszolgálatához lehet benyújtani.

Az oldal tetejére