Περιγραφή Αποτελεσμάτων Ανίχνευσης

Ακολουθεί μια επεξήγηση ορισμένων συνηθισμένων συμβάντων αναζήτησης που συμβαίνουν από τη στιγμή δημιουργίας της ετικέτας μέχρι τη στιγμή παράδοσης της αποστολής.

Αν η αποστολή σας αναμένεται να βρίσκεται σε διακίνηση για περισσότερο από μία ημέρα μεταξύ σαρώσεων αναζήτησης, θα εμφανίσουμε την ημέρα και την ημερομηνία για το Επόμενο αναμενόμενο συμβάν αναζήτησης στην περιοχή Πρόοδος αποστολής. Αυτό το μήνυμα δεν σημαίνει ότι η αποστολή σας έχει καθυστερήσει ή ότι σταμάτησε να μετακινείται. Απλά σημαίνει ότι η ετικέτα αναζήτησης ενδέχεται να μην σαρωθεί για ένα διάστημα. Εμφανίζουμε το Επόμενο αναμενόμενο συμβάν αναζήτησης ώστε να μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι η αποστολή σας συνεχίζει να κινείται, ακόμα και αν δεν εμφανιστούν για ένα διάστημα νέες σαρώσεις αναζήτησης.

Σάρωση άφιξης

Αυτή η σάρωση είναι μια ηλεκτρονική εγγραφή που επισημαίνει ότι η αποστολή έχει παραληφθεί σε μια εγκατάσταση της UPS. Οι αποστολές μπορεί να περνούν από αρκετές εγκαταστάσεις της UPS μέχρι να ολοκληρώνουν το ταξίδι τους. Η αποστολή κινείται. Ωστόσο, μπορεί να μεσολαβούν περισσότερες από μία ημέρες ανάμεσα σε διαδοχικές σαρώσεις, αν η αποστολή μεταφέρεται από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη ή μετακινείται μεταξύ χωρών.

Στο τοπικό ταχυδρομείο

Το δέμα, το οποίο έχει επικολλημένη μια ετικέτα UPS Returns® Flexible Access, παραλήφθηκε από το United States Postal Service®. Στη συνέχεια, θα δοθεί στην UPS για παράδοση στον αρχικό αποστολέα. Η υπηρεσία UPS Returns Flexible Access είναι μια υπηρεσία επιστροφών που παρέχεται βάσει σύμβασης.

Ο εκτελωνισμός ολοκληρώθηκε

Αυτή η σάρωση είναι μια ηλεκτρονική εγγραφή που επισημαίνει ότι η αποστολή εκτελωνίστηκε.

Εκτελωνισμός σε εξέλιξη

Αυτή η σάρωση είναι μια ηλεκτρονική εγγραφή που επισημαίνει ότι η αποστολή υπόκειται σε επεξεργασία εκτελωνισμού.

Παραδόθηκε

Η αποστολή έφθασε στον προορισμό της και η ημερομηνία και η ώρα παράδοσης καταγράφηκαν. Στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, οι παραδόσεις σε κατοικία για τις οποίες δεν απαιτείται υπογραφή μπορεί να αφεθούν σε ένα ασφαλές σημείο, όπου να είναι αθέατες και προστατευμένες από τις καιρικές συνθήκες. Στα σημεία αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ο μπροστινός προθάλαμος, η πλαϊνή πόρτα, ο πίσω προθάλαμος ή ο χώρος του γκαράζ. Αν έχετε δώσει οδηγία στον οδηγό να αφήσει την αποστολή σε έναν γείτονα ή σε ένα γραφείο, ο οδηγός θα αφήσει ένα UPS InfoNotice® στη διεύθυνση παράδοσης.

Σάρωση αναχώρησης

Η αποστολή έχει αναχωρήσει από μια εγκατάσταση της UPS και βρίσκεται καθ' οδόν για την επόμενη εγκατάσταση της UPS. Η αποστολή κινείται. Ωστόσο, μπορεί να μεσολαβούν περισσότερες από μία ημέρες ανάμεσα σε διαδοχικές σαρώσεις, αν η αποστολή μεταφέρεται από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη ή μετακινείται μεταξύ χωρών.

Σάρωση προορισμού

Η αποστολή έχει φτάσει στην τοπική εγκατάσταση της UPS που είναι υπεύθυνη για την τελική παράδοση.

Προσκομίστηκε σε UPS Access Point

Αυτή η σάρωση είναι μια ηλεκτρονική εγγραφή που επισημαίνει ότι η αποστολή είναι πλέον στην κατοχή ενός UPS Access Point™. Από τη στιγμή που η αποστολή σας κινείται μέσα στο δίκτυό μας, θα σας παρέχουμε μια προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης.

Προσκομίστηκε σε τοποθεσία The UPS Store®

Αυτή η σάρωση είναι μια ηλεκτρονική εγγραφή που επισημαίνει ότι η αποστολή είναι πλέον στην κατοχή ενός The UPS Store. Από τη στιγμή που η αποστολή σας κινείται μέσα στο δίκτυό μας, θα σας παρέχουμε μια προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης.

Εξαίρεση: Απαιτείται ενέργεια

Η αποστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή εντός του δικτύου της UPS. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τη διεύθυνση παράδοσης. Ο αποστολέας πρέπει να δώσει τη σωστή διεύθυνση αποστολής στην UPS.

Εξαίρεση

Η αποστολή σας βρίσκεται τη στιγμή αυτή μέσα στο δίκτυο της UPS. Ωστόσο, προέκυψε ένα απρόβλεπτο συμβάν που ενδέχεται να προκαλέσει κάποια αλλαγή στην προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης. Αν προκύψει αλλαγή στην ημερομηνία παράδοσης, η κατάσταση αναζήτησης θα ενημερωθεί ώστε να αντιστοιχεί στη νέα ημερομηνία παράδοσης.

Σάρωση εξαγωγής

Αυτή η σάρωση είναι μια ηλεκτρονική εγγραφή που επισημαίνει ότι η αποστολή ολοκλήρωσε τις εξαγωγικές διαδικασίες στη χώρα προέλευσης.

Σάρωση εισαγωγής

Αυτή η σάρωση είναι μια ηλεκτρονική εγγραφή που επισημαίνει ότι η αποστολή ολοκλήρωσε τις εισαγωγικές διαδικασίες στη χώρα προορισμού.

Σε διακίνηση

Η αποστολή σας κινείται αυτήν τη στιγμή μέσα στο δίκτυο της UPS και θα παραδοθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης. Μια αποστολή μπορεί να παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση μέχρι την παράδοσή της. Με την εξαίρεση των αεροπορικών παραδόσεων προκαθορισμένου χρόνου, γενικά τα δέματα παραδίδονται οποιαδήποτε στιγμή ανάμεσα στις 9 π.μ. και τις 7 μ.μ. (και μερικές φορές αργότερα) σε κατοικίες ή μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας για επαγγελματικές διευθύνσεις. Η UPS δεν μπορεί να προγραμματίσει συγκεκριμένη ώρα παράδοσης μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Θα γίνουν μέχρι τρεις προσπάθειες παράδοσης, εκτός από Σαββατοκύριακα και αργίες.

Στο όχημα προς παράδοση/Προς παράδοση

Η αποστολή έχει φτάσει στην τοπική εγκατάσταση της UPS που είναι υπεύθυνη για την παράδοση και έχει δοθεί σε έναν οδηγό της UPS. Με την εξαίρεση των αεροπορικών παραδόσεων προκαθορισμένου χρόνου, γενικά τα δέματα παραδίδονται οποιαδήποτε στιγμή ανάμεσα στις 9 π.μ. και τις 7 μ.μ. (και μερικές φορές αργότερα) σε κατοικίες ή μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας για επαγγελματικές διευθύνσεις. Η UPS δεν μπορεί να προγραμματίσει συγκεκριμένη ώρα παράδοσης μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Θα γίνουν μέχρι τρεις προσπάθειες παράδοσης, εκτός από Σαββατοκύριακα και αργίες.

Έγινε επεξεργασία της παραγγελίας: Σε διακίνηση προς την UPS

Έγινε επεξεργασία της αποστολής από τον αποστολέα. Αφού η αποστολή βρεθεί εντός του δικτύου της UPS, θα γίνει διαθέσιμη μια αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης.

Έγινε επεξεργασία της παραγγελίας: Έτοιμη για την UPS

Η UPS έχει λάβει την ηλεκτρονική μετάδοση στοιχείων αποστολής και των στοιχείων χρέωσης για αυτή την αποστολή από τον αποστολέα. Όταν η αποστολή ξεκινήσει να διακινείται εντός του δικτύου της UPS, η κατάσταση αναζήτησης θα ενημερωθεί.

Σάρωση προέλευσης

Αυτή η σάρωση είναι η αρχική ηλεκτρονική εγγραφή που επισημαίνει ότι το δέμα βρίσκεται στην κατοχή της UPS.

Επιστράφηκε στον αποστολέα

Η αποστολή επιστράφηκε και η UPS την παρέδωσε στον αρχικό αποστολέα.

Γίνεται επιστροφή στον αποστολέα

Η UPS επιστρέφει αυτή την αποστολή στον αποστολέα. Ανάμεσα στις πιθανές αιτίες είναι οι εξής:

  • Ζητήθηκε από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη να επιστραφεί η αποστολή.
  • Η αποστολή έχει ετικέτα υπηρεσίας επιστροφής.
  • Η διεύθυνση αποστολής είναι ταχυδρομική θυρίδα.
  • Η διεύθυνση είναι εσφαλμένη.

Γίνεται επιστροφή στον αποστολέα: Στο όχημα προς παράδοση

Η αποστολή επιστρέφεται και έχει προγραμματιστεί για παράδοση στον αρχικό αποστολέα.

Οι πληροφορίες αποστολής ακυρώθηκαν

Ο αριθμός UPS tracking ακυρώθηκε από τον αποστολέα και η αποστολή δεν παραδόθηκε στην UPS. Για πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αποστολέα.

Μεταφέρθηκε στο τοπικό ταχυδρομείο για παράδοση

Όπως ζήτησε ο αποστολέας, η αποστολή αυτή μεταβιβάστηκε στο τοπικό ταχυδρομείο για παράδοση στον τελικό προορισμό της. Υπολογίστε ότι η παράδοση θα γίνει σε μία έως δύο επιπλέον ημέρες.