από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Πρόσθετες χρεώσεις

Χρέωση για έλλειψη ή ακυρότητα αριθμού λογαριασμού

Ένας αριθμός λογαριασμού δεν είναι έγκυρος αν δεν είναι ο σωστός αριθμός λογαριασμού για τον τιμολογούμενο ή αν είναι ο αριθμός λογαριασμού ενός παραλήπτη ή τρίτου που παραλείπει την πληρωμή των μεταφορικών.

 • Μια χρέωση ανά αποστολή υπολογίζεται για αποστολές εσωτερικού (αν είναι διαθέσιμες) και για διεθνείς αποστολές, στις οποίες ο αριθμός λογαριασμού πληρωτή δεν αναφέρεται ή δεν είναι έγκυρος. Επιπλέον, αν ο παραλήπτης ή ο τρίτος δεν καταβάλει τα μεταφορικά, στον αρχικό αποστολέα θα τιμολογηθεί μια χρέωση άρνησης, πλέον των μεταφορικών.

Επιστροφή στην Κορυφή

Υπέρβαση ανώτατων ορίων

Τα δέματα με πραγματικό βάρος μεγαλύτερο από 150 λίβρες (70 κιλά), ή μήκους μεγαλύτερου από 108 ίντσες (274 εκ.), ή σε σύνολο, περιφέρεια και μήκος μαζί, που υπερβαίνει τις 157 ίντσες (400 εκ.), δε γίνονται αποδεκτά προς μεταφορά. Αυτά τα δέματα υπόκεινται στην επιβάρυνση Ανώτατων Ορίων, επιπλέον όλων των άλλων χρεώσεων, εφόσον εντοπιστούν στο δίκτυο μεταφοράς της UPS για μικρά δέματα. Δέματα άνω των 400 εκ. σε μήκος και περιφέρειας μαζί, υπόκεινται επίσης στην επιβάρυνση Μεγάλου Δέματος.

Επιστροφή στην Κορυφή

Διόρθωση διεύθυνσης

Εάν έχει γίνει κάποιο λάθος στη διεύθυνση, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρούμε τη σωστή διεύθυνση και να παραδώσουμε την αποστολή, αν η σωστή διεύθυνση βρίσκεται στην ίδια χώρα προορισμού. Μια πρόσθετη χρέωση για την υπηρεσία αυτή θα χρεωθεί στον αποστολέα. Μπορείτε να δείτε τις χρεώσεις διόρθωσης διεύθυνσης στον πίνακα πρόσθετων χρεώσεων.

 

Επιστροφή στην Κορυφή

Υπηρεσίες εκτελωνισμού

Οι υπηρεσίες εκτελωνισμού της UPS παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος για εκτελωνισμούς ρουτίνας. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε πάντοτε μία ενιαία διαδικασία και ένα γρήγορο εκτελωνισμό, πράγμα που έχει μεγάλη σημασία για την έγκαιρη παράδοση. Η προετοιμασία για τον εκτελωνισμό αρχίζει ενώ η αποστολή βρίσκεται ακόμη σε διακίνηση, λόγω της λειτουργίας της εκ των προτέρων ειδοποίησης που υπάρχει στο δίκτυο της UPS. Από τους κρατικούς οργανισμούς απαιτείται ειδική τεκμηρίωση για διεθνείς αποστολές, και η UPS παρέχει πλήρεις και ακριβείς υπηρεσίες, ειδικές για την προετοιμασία των εγγράφων εξαγωγής. Προσφέρουμε προαιρετικές υπηρεσίες εκτελωνισμού για να σας βοηθήσουμε να προλάβετε τις απρόβλεπτες καθυστερήσεις στην αποστολή σας. Για ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες επιβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις. Μπορείτε να δείτε αυτές τις χρεώσεις στον πίνακα πρόσθετων χρεώσεων.

Στις πρόσθετες χρεώσεις που ενδέχεται να ισχύουν για τις διαδικασίες εκτελωνισμού περιλαμβάνονται, αλλά όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες:

 • Διαδικασίες εκτελωνισμού που περιλαμβάνουν δημόσια υπηρεσία εκτός του Τελωνείου
 • Διαδικασία transit
 • Αποθήκευση
 • Τελωνειακός έλεγχος
 • Ταχυδρομικά έξοδα συνοριακού ελέγχου
 • Εκτελωνισμός αποστολής από τρίτους


Για λεπτομερή στοιχεία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της UPS. Όλες οι συμπληρωματικές και οι πρόσθετες χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν φόρο.

Επιστροφή στην Κορυφή

Χρεώσεις σε περιοχή περιφέρειας και απομακρυσμένης περιοχής

Χρέωση περιοχής περιφέρειας
Η UPS παρέχει μια υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης σε περιοχές περιφέρειας, καθώς και για αστικές περιοχές. Μια πρόσθετη χρέωση επιβάλλεται σε κάθε αποστολή που παραλαμβάνεται ή παραδίδεται σε σε περιοχή περιφέρειας.

Χρέωση απομακρυσμένης περιοχής
Αυτή η προσαύξηση εφαρμόζεται για παράδοση σε ή παραλαβή από μια περιοχή πέρα από τις περιοχές περιφέρειας της UPS, η πρόσβαση προς την οποία είναι περιορισμένη για παραλαβές και παραδόσεις (εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες).

Επιστροφή στην Κορυφή

Χρέωση από Δασμούς και Φόρους

Η χρέωση αυτή αφορά αποστολές εκτός της ΕΕ, όταν ο πληρωτής των δασμών και των φόρων δεν βρίσκεται στη χώρα προορισμού. Τιμολογείται στον πληρωτή των χρεώσεων μεταφοράς.

Επιστροφή στην Κορυφή

Χρέωση Παλέτας Μεγάλου Όγκου

Ανάλογα με την προέλευση και τον προορισμό, η προσαύξηση αυτή ενδέχεται  να εφαρμοστεί για ορισμένες αποστολές, μέσω της υπηρεσίας UPS Worlwide Express Freight. Για να προσδιορίσετε εάν μια συγκεκριμένη προέλευση ή προορισμός έχει όριο ως προς το μέγεθος της παλέτας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Επιστροφή στην Κορυφή

Άρνηση πληρωμής από παραλήπτη ή από τρίτο

Εάν ο παραλήπτης ή ένας τρίτος έχει επιλεγεί για την πληρωμή των χρεώσεων μεταφοράς, και ο λογαριασμός τιμολόγησης είναι εσφαλμένος ή λείπει, η UPS αναζητεί στα αρχεία της το σωστό αριθμό λογαριασμού. Ανεξάρτητα από το αν ο αριθμός λογαριασμού βρεθεί ή όχι, στον αποστολέα τιμολογείται μια χρέωση επεξεργασίας.

Επιστροφή στην Κορυφή

Απαιτείται Υπογραφή Ενηλίκου

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία "Aπαιτείται Υπογραφή Ενηλίκου" για να αποτρέψετε τις παραδόσεις σε ανήλικους για νομικούς ή άλλους λόγους. Αυτό ενδέχεται να έχει εφαρμογή σε αλκοολούχα ποτά και προϊόντα καπνού, αλλά και σε είδη που προτιμάτε να παραληφθούν από ενήλικες.

Επιστροφή στην Κορυφή

Ειδική διαχείριση μη παραδοτέων αποστολών

Όταν η UPS έχει λάβει μέτρα για να προσπαθήσει να παραδώσει οποιαδήποτε διεθνή αποστολή αλλά δεν το έχει πετύχει, θα επεξεργαστούμε την αποστολή σας βάσει των οδηγιών σας. Για την επεξεργασία κάθε τέτοιας απαράδοτης αποστολής, ο αποστολέας θα χρεωθεί με το κόστος μεταφοράς και με μια προσαύξηση. Δείτε τον πίνακα πρόσθετων χρεώσεων για πληροφορίες τιμολόγησης.

Για όλες τις αποστολές εντός ΕΕ και εντός της χώρας σας, θα επιστρέψουμε αυτόματα την αποστολή σας με την υπηρεσία UPS Standard (όπου αυτή είναι διαθέσιμη). Για την επιστροφή χρεώνονται μεταφορά και χρεώσεις καυσίμων.

Επιστροφή στην Κορυφή

Εισαγωγή με άδεια/εγγύηση προσωρινής εισαγωγής

Η UPS παρέχει τη δυνατότητα της οργάνωσης της προσωρινής εισαγωγής των αγαθών σας και της διαχείρισης όλων των αναγκαίων εγγράφων σχετικά με την απαλλαγή δασμών και ΦΠΑ. Ισχύει σχετικό τέλος για αυτή την εξειδικευμένη διαδικασία.

Επιστροφή στην Κορυφή

Εξαγωγή με άδεια/εγγύηση προσωρινής εισαγωγής

Για τη διαδικασία εξαγωγών, απαιτείται η συμπλήρωση Δήλωσης Εξαγωγής, η οποία χρησιμοποιείται για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς εξαγωγών και υποβολής αναφορών κυβερνητικού χαρακτήρα. Ισχύει σχετικό τέλος για την υπηρεσία αυτή.

Επιστροφή στην Κορυφή

Απαίτηση Yπογραφής

Κατά κανόνα, η UPS απαιτεί την υπογραφή του παραλήπτη για όλες τις παραδόσεις. Κατ' εξαίρεση, παραδόσεις σε συγκεκριμένες χώρες επιτρέπονται με τη μέθοδο “Αποδέσμευση από τον Οδηγό” (παράδοση σε ένα προκαθορισμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη χωρίς την ανάγκη υπογραφής παράδοσης) ή “Παράδοση στο γραμματοκιβώτιο”. Η παράδοση στο γραμματοκιβώτιο είναι μια ασφαλής μέθοδος, η οποία θα επιτρέπει στον παροχέα υπηρεσιών να αφήνονται συγκεκριμένα δέματα ιδιωτών σε ασφαλές γραμματοκιβώτιο χωρίς να απαιτείται υπογραφή παραλήπτη. Σε αυτή την περίπτωση η παράδοση ολοκληρώνεται χωρίς να είναι παρόν ο παραλήπτης για την παράδοση του δέματος. 

Χρησιμοποιήστε την Επιλογή “Απαιτείται υπογραφή” για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία “Αποδέσμευση από τον Οδηγό” ή “Παράδοση σε γραμματοκιβώτιο” στις χώρες όπου εφαρμόζεται.

Επιστροφή στην Κορυφή

Χρέωση ιδιαίτερης μεταχείρισης

Η ιδιαίτερη μεταχείριση εφαρμόζεται στα εξής:

 • Οποιοδήποτε είδος που είναι συσκευασμένο σε εξωτερικό δοχείο μεταφοράς από μέταλλο ή ξύλο
 • Οποιοδήποτε κυλινδρικό είδος, όπως βαρέλι, τύμπανο, κουβάς ή ελαστικό οχήματος που δεν είναι πλήρως συσκευασμένο σε συσκευασία αποστολής από κυματοειδές χαρτόνι
 • Οποιοδήποτε δέμα που η πλευρά του με το μεγαλύτερο μήκος υπερβαίνει τις 100 cm ή που η πλευρά του με το δεύτερο μεγαλύτερο μήκος υπερβαίνει τις 30 ίντσες (76 cm)
 • Οποιοδήποτε δέμα με βάρος μεγαλύτερο από 70 λίμπρες (32 kg)
 • Κάθε δέμα σε μια αποστολή στην οποία το μέσο βάρος ανά δέμα είναι μεγαλύτερο από 70 λίμπρες (32 kg) και το βάρος κάθε δέματος δεν προσδιορίζεται στο έγγραφο προέλευσης ή στο αυτοματοποιημένο σύστημα αποστολής της UPS που χρησιμοποιείται

Η UPS διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εφαρμόσει τη χρέωση ιδιαίτερης μεταχείρισης για οποιοδήποτε δέμα, το οποίο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της UPS, απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη μεταχείριση που απαιτείται από την πλευρά μας και τις πιθανές επακόλουθες καθυστερήσεις στην επεξεργασία των συγκεκριμένων αποστολών, η UPS δεν παρέχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων για αυτές. Συνεπώς, η UPS δεν αποζημιώνει τις χρεώσεις αποστολής εάν οι αποστολές που απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση δεν παραδοθούν έως την ώρα που προγραμματίζεται κανονικά για μια αποστολή αυτού του είδους.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επιβάρυνση μεγάλου δέματος

Θα προστεθεί επιβάρυνση μεγάλου δέματος σε κάθε δέμα UPS όταν το μήκος συν την περίμετρο του [(2 x πλάτος) + (2 x ύψος)] υπερβαίνει τα 300 cm (118 in), αλλά δεν υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος UPS των 400 cm (157 in).

Τα μεγάλα δέματα χρεώνονται με ελάχιστο χρεώσιμο βάρος 40 kg επιπλέον της επιβάρυνσης μεγάλων δεμάτων.

Η επιβάρυνση για Πρόσθετη Διαχείριση δεν θα ισχύει όταν θα έχει εφαρμοστεί η επιπλέον χρέωση για Μεγάλο Δέμα.

Πού μπορείτε να βρείτε Περισσότερες Πληροφορίες