από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Απόδειξη παράδοσης

Υπερκαλύψτε τις απαιτήσεις σας για διατήρηση στοιχείων με τις πλήρεις πληροφορίες που περιέχονται στην απόδειξη παράδοσης που λαμβάνεται μέσω Web, fax ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Περιγραφή

Η απόδειξη παραλαβής (P.O.D.)περιλαμβάνει την ώρα παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση παράδοσης και το όνομα και την υπογραφή του ατόμου που παρέλαβε την αποστολή σας.

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε υπογραφές online με το UPS Signature TrackingTM. Χρειάζεστε έναν λογαριασμό UPS αποθηκευμένο στο προφίλ σας ups.com για πρόσβαση σε αυτό το χαρακτηριστικό.

Μάθετε περισσότερα για το UPS Signature Tracking

Σχετικές Συνδέσεις

Βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το κόστος για την αποστολή σας.

Υπολογισμός Χρόνου και Κόστους

Προβολή Ζωνών και Τιμών

Διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών