από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επιβεβαίωση παράδοσης

Επαληθεύστε ότι η αποστολή σας παραδόθηκε με τις επιλογές που ορίσατε για την υπογραφή ή την υπογραφή ενηλίκου

Περιγραφή

Η UPS θα σας παρέχει απόδειξη παράδοσης με βάση την επιλογή σας από αυτές τις εναλλακτικές (όπου είναι διαθέσιμη):

  • Επιβεβαίωση παράδοσης: Η UPS  παρέχει επιβεβαίωση παράδοσης χωρίς υπογραφή του παραλήπτη. Σημείωση: Παρόμοια πληροφόρηση είναι διαθέσιμη όταν ανιχνεύετε το πακέτο σας μέσω Διαδικτύου.
  • Απαιτείται υπογραφή: Η UPS λαμβάνει την υπογραφή του παραλήπτη και σας παρέχει ένα εκτυπωμένο αντίγραφο. Μπορείτε επίσης να προβάλετε την υπογραφή του παραλήπτη online.
  • Απαιτείται υπογραφή ενηλίκου: Η UPS λαμβάνει την υπογραφή του ενήλικου παραλήπτη και σας παρέχει ένα εκτυπωμένο αντίγραφο. Μπορείτε επίσης να προβάλετε την υπογραφή του ενήλικου παραλήπτη online.

Σημείωση: Οι ενήλικοι παραλήπτες πρέπει να έχουν φτάσει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα παραλαβής. Ενδέχεται να ισχύουν υψηλότερα όρια ηλικίας όπου η νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης είναι μικρότερη από τα 21 έτη.

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε υπογραφές online με το UPS Signature TrackingTM. Χρειάζεστε έναν λογαριασμό UPS αποθηκευμένο στο προφίλ σας ups.com για πρόσβαση σε αυτό το χαρακτηριστικό.

Μάθετε περισσότερα για το UPS Signature Tracking

Σχετικές συνδέσεις

Βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα, το χρόνο παράδοσης και το κόστος για την αποστολή σας.

Υπολογισμός Χρόνου και Κόστους

Προβολή Ζωνών και Τιμών

Προβολή Όρων και Προϋποθέσεων