Βοήθεια για την εισαγωγή μαζικών αρχείων αποστολών

Βοήθεια για την αποστολή από μαζικό αρχείο
Το Αρχείο Ομαδικής Αποστολής σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μία ομαδική αποστολή έως 250 παραλλήπτες, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο .csv (comma separeted value) ή .ssv (semicolon separated value).Η διεύθυνση προέλευσης πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις αποστολές, αλλά οι διευθύνσεις προορισμού μπορούν να είναι διαφορετικές.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει ένα ενδεικτικό αρχείο για αναφορά.
Όνομα αρχείουΗμερομηνία δημιουργίας
07/12/2020


Μορφή εισαγωγής μαζικού αρχείου

Σημείωση: Το αρχείο εισαγωγής χρησιμοποιεί ένα κόμμα / ερωτηματικό ως διαχωριστικό. Το αρχείο εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει το κόμμα / ερωτηματικό ως διαχωριστικό, ακόμη και για τα προαιρετικά πεδία.

Αν αποτύχει η επικύρωση κάποιας συγκεκριμένης εγγραφής, το σύστημα θα δημιουργήσει ένα αρχείο σφάλματος με όσες εγγραφές δεν μπορεί να εισάγει. Εξετάστε την αναφορά και κάντε όσες διορθώσεις χρειάζονται. Αφού γίνει επίλυση των σφαλμάτων, επαναλάβετε τη διαδικασία εισαγωγής.

Μορφή εισαγωγής μαζικού αρχείου
Το Αρχείο Ομαδικής Αποστολής περιέχει .csv / .ssv επέκτασης
Όνομα πεδίουΤύπος πεδίουΜέγιστο μήκος πεδίουΑπαιτείταιΈγκυρες τιμές
Όνομα επαφής Αλφαριθμητικό 35 Ναι (για διεθνείς μετακινήσεις ή για την υπηρεσία UPS Next Day Air Early) Όνομα παραλήπτη (αν τοποθετηθεί # μπροστά από το πρώτο πεδίο προκύπτει σφάλμα)
Εταιρεία ή όνομα Αλφαριθμητικό 35 Ναι Εταιρεία ή όνομα παραλήπτη
Xώρα Αλφαριθμητικό 2 Ναι Χώρα παραλήπτη (βλ. πίνακα κωδικών χωρών/περιοχών για έγκυρους κωδικούς.)
Διεύθυνση 1 Αλφαριθμητικό 35 Ναι Διεύθυνση 1 παραλήπτη (απαιτείται)
Διεύθυνση 2 Αλφαριθμητικό 35 Όχι Διεύθυνση 2 παραλήπτη (προαιρετική)
Διεύθυνση 3 Αλφαριθμητικό 35 Όχι Διεύθυνση 3 παραλήπτη (προαιρετική)
Πόλη Αλφαριθμητικό 30 Ναι Πόλη παραλήπτη
Νομός/Επαρχία/Άλλο Αλφαριθμητικό 30 Υπό συνθήκες Απαιτείται για ορισμένες χώρες προορισμού. Βλ. πίνακα Νομών/Επαρχιών για έγκυρους κωδικούς.
Ταχυδρομικός κώδικας Αλφαριθμητικό 10 Υπό συνθήκες Απαιτείται για ορισμένες χώρες προορισμού.
Τηλέφωνο Αλφαριθμητικό 15 Υπό συνθήκες Απαιτείται για διεθνείς προορισμούς και για την υπηρεσία UPS Next Day Air Early
Εσωτερικό Αλφαριθμητικό 5 Όχι Εσωτερικός αρ. τηλεφώνου παραλήπτη
Ένδειξη κατοικίας 0/1 1 Όχι 1=Οικιακή, 0=Εμπορική
Διεύθυνση e-mail Αλφαριθμητικό 50 Όχι Διεύθυνση e-mail παραλήπτη
Τύπος συσκευασίας Αλφαριθμητικό 2 Ναι Βλ. πίνακα τύπων συσκευασίας για έγκυρους κωδικούς.
Αξία για το τελωνείο Αριθμητικό 15 Υπό συνθήκες Απαιτείται για μετακινήσεις από Η.Π.Α. σε Καναδά και από Η.Π.Α. σε Πουέρτο Ρίκο. Το προεπιλεγμένο νόμισμα είναι USD. Επιτρέπονται δεκαδικά ψηφία.
Βάρος Αριθμητικό 5 Υπό συνθήκες Απαιτείται για τύπο συσκευασίας Άλλη συσκευασία = 2. Τα βάρη γίνονται αποδεκτά προαιρετικά για τύπο συσκευασίας Επιστολή/Φάκελος. Εάν χρησιμοποιείτε κόμματα σε αριθμητικά πεδία, όπως τα βάρη (10,0), θα πρέπει να περιβάλλουν αυτό το πεδίο διπλά εισαγωγικά.
Μήκος Αριθμητικό 4 Όχι Η προεπιλογή είναι ίντσες για τις Η.Π.Α. το Πουέρτο Ρίκο, εκατοστά για οπουδήποτε αλλού. Στον Καναδά επιλέγεται μεταξύ ιντσών και εκατοστών.
Πλάτος Αριθμητικό 4 Όχι Η προεπιλογή είναι ίντσες για τις Η.Π.Α. το Πουέρτο Ρίκο, εκατοστά για οπουδήποτε αλλού. Στον Καναδά επιλέγεται μεταξύ ιντσών και εκατοστών.
Ύψος Αριθμητικό 4 Όχι Η προεπιλογή είναι ίντσες για τις Η.Π.Α. το Πουέρτο Ρίκο, εκατοστά για οπουδήποτε αλλού. Στον Καναδά επιλέγεται μεταξύ ιντσών και εκατοστών.
Μονάδα μέτρησης LB/KG 2 Η προεπιλογή είναι λίβρες/lbs. (Η.Π.Α./Π.Ρ.) ή κιλά/kgs. Στον Καναδά επιλέγεται μεταξύ lbs./kgs.
Περιγραφή ειδών Αλφαριθμητικό 35 Υπό συνθήκες Απαιτείται εφόσον οι χώρες ή περιοχές αποστολής προς/αποστολής από δεν είναι οι ίδιες.
Έγγραφα χωρίς εμπορική αξία 0/1 1 Όχι Επισημαίνει ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει δασμολογητέα είδη.
GNIFC (Είδη που δεν υπάγονται στο καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας) 0/1 1 Υπό συνθήκες Απαιτείται για μετακινήσεις εντός της ΕΕ όταν τα αγαθά είναι δασμολογητέα.
Δηλωμένη αξία Αριθμητικό 7 Όχι Αν καταχωρηθεί, πρέπει να είναι λιγότερο από 1000 USD ή το τοπικό ισοδύναμο ποσό. Ως προεπιλογή θα χρησιμοποιηθεί το νόμισμα της χώρας προέλευσης της αποστολής. Ευθύνη της UPS σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς σε ένα δέμα. Δεν επιτρέπονται δεκαδικά ψηφία.
Υπηρεσία Αριθμητικό 2 Ναι Βλ. πίνακα υπηρεσιών για έγκυρες τιμές.
Επιβεβαίωση παράδοσης Αλφαριθμητικό 1 Όχι Βλ. πίνακα επιβεβαίωσης παράδοσης για έγκυρες τιμές.
Απελευθέρωση αποστολέα/Παράδοση χωρίς αποστολή 0/1 1 Όχι Ένας αποστολέας μπορεί να ζητήσει η UPS να αποδεσμεύσει ένα δέμα με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης χωρίς υπογραφή. Η UPS δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι στους αποστολείς ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές λόγω της αποδέσμευσης του δέματος. (Δεν υποστηρίζεται εκτός των Η.Π.Α.)
Επιστροφή εγγράφου 0/1 1 Όχι Χρησιμοποιείται μόνο για μετακινήσεις εντός της Πολωνίας.
Παράδοση Σάββατο 0/1 1 Όχι Διαθέσιμο με επιλεγμένες πηρεσίες Ανατρέξτε στον οδηγό υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.
UPS Carbon Neutral 0/1 1 Όχι Ζήτηση της δυνατότητας αντιστάθμισης των κλιματικών επιπτώσεων της αποστολής σας.
Μεγάλο δέμα 0/1 1 Όχι Ισχύει όταν το μήκος συν την περίμετρο (2 * πλάτος) + (2 * ύψος) υπερβαίνει τις 118 ίντσες αλλά είναι λιγότερο από 157 ίντσες. Υπολογίζεται επιβάρυνση. (Εκτός των Η.Π.Α., το όριο για μεγάλα δέματα είναι 400cm.)
Ιδιαίτερη μεταχείριση 0/1 4 Όχι Για τις Η.Π.Α.: Ισχύει όταν ένα αντικείμενο περικλείεται από εξωτερικό περιέκτη κατασκευασμένο από μέταλλο ή ξύλο, τα δέματα υπερβαίνουν τα 70 lbs. ή 32 kg, η πλευρά με το μεγαλύτερο μήκος υπερβαίνει τα 150 cm. Ανατρέξτε στον οδηγό υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες. Εκτός των Η.Π.Α.: Αν το βάρος υπερβαίνει τα 32 kg ή η πλευρά με το μεγαλύτερο μήκος υπερβαίνει τα 150 cm, παρέχεται αυτόματα ιδιαίτερη μεταχείριση.
Αναφορά 1 Αλφαριθμητικό 35 Όχι Χρησιμοποιείται για την καταγραφή πληροφοριών για ένα δέμα.
Αναφορά 2 Αλφαριθμητικό 35 Όχι Χρησιμοποιείται για την καταγραφή πληροφοριών για ένα δέμα.
Αναφορά 3 Αλφαριθμητικό 35 Όχι Χρησιμοποιείται μόνο στη συσκευασία επιπέδου δεμάτων UPS CampusShip (Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο και Καναδάς).
Ειδοποίηση με e-mail 1 - Διεύθυνση Αλφαριθμητικό 50 Όχι Διεύθυνση e-mail που θα λάβει την καθορισμένη ειδοποίηση (αποστολή, εξαίρεση ή παράδοση).
Ειδοποίηση με e-mail 1 - Αποστολή 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται κατά την αποστολή του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 1 - Εξαίρεση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται όταν προκύψει κάποια εξαίρεση στην παράδοση του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 1 - Παράδοση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται αφού παραδοθεί το δέμα.
Ειδοποίηση με e-mail 2 - Διεύθυνση Αλφαριθμητικό 50 Όχι Διεύθυνση e-mail που θα λάβει την καθορισμένη ειδοποίηση (αποστολή, εξαίρεση ή παράδοση).
Ειδοποίηση με e-mail 2 - Αποστολή 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται κατά την αποστολή του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 2 - Εξαίρεση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται όταν προκύψει κάποια εξαίρεση στην παράδοση του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 2 - Παράδοση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται αφού παραδοθεί το δέμα.
Ειδοποίηση με e-mail 3 - Διεύθυνση Αλφαριθμητικό 50 Όχι Διεύθυνση e-mail που θα λάβει την καθορισμένη ειδοποίηση (αποστολή, εξαίρεση ή παράδοση).
Ειδοποίηση με e-mail 3 - Αποστολή 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται κατά την αποστολή του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 3 - Εξαίρεση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται όταν προκύψει κάποια εξαίρεση στην παράδοση του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 3 - Παράδοση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται αφού παραδοθεί το δέμα.
Ειδοποίηση με e-mail 4 - Διεύθυνση Αλφαριθμητικό 50 Όχι Διεύθυνση e-mail που θα λάβει την καθορισμένη ειδοποίηση (αποστολή, εξαίρεση ή παράδοση).
Ειδοποίηση με e-mail 4 - Αποστολή 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται κατά την αποστολή του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 4 - Εξαίρεση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται όταν προκύψει κάποια εξαίρεση στην παράδοση του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 4 - Παράδοση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται αφού παραδοθεί το δέμα.
Ειδοποίηση με e-mail 5 - Διεύθυνση Αλφαριθμητικό 50 Όχι Διεύθυνση e-mail που θα λάβει την καθορισμένη ειδοποίηση (αποστολή, εξαίρεση ή παράδοση).
Ειδοποίηση με e-mail 5 - Αποστολή 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται κατά την αποστολή του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 5 - Εξαίρεση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται όταν προκύψει κάποια εξαίρεση στην παράδοση του δέματος.
Ειδοποίηση με e-mail 5 - Παράδοση 0/1 1 Όχι Η ειδοποίηση με e-mail στέλνεται αφού παραδοθεί το δέμα.
Μήνυμα e-mail Αλφαριθμητικό 150 Όχι Στην ειδοποίηση με e-mail θα συμπεριληφθούν πρόσθετα μηνύματα ή ειδικές οδηγίες.
Διεύθυνση ειδοποίησης αποτυχίας με e-mail Αλφαριθμητικό 50 Όχι Η διεύθυνση e-mail που θα λάβει μια ειδοποίηση αν αποτύχει η παράδοση της ειδοποίησης με e-mail στον παραλήπτη.
Ιόντων Λιθίου μόνη 0/1 1 Όχι Εάν το δέμα περιέχει μπαταρία Ιόντων Λιθίου μόνη, η στήλη θα εμφανίζει 1 (ναι) διαφορετικά θα είναι κενή ή 0
Ιόντων Λιθίου στον εξοπλισμό 0/1 1 Όχι Εάν το δέμα περιέχει μπαταρία Ιόντων Λιθίου στον εξοπλισμό, η στήλη θα εμφανίζει 1 (ναι) διαφορετικά θα είναι κενή ή 0
Ιόντων Λιθίου μαζί με τον εξοπλισμό 0/1 1 Όχι Εάν το δέμα περιέχει μπαταρία Ιόντων Λιθίου μαζί με τον εξοπλισμό, η στήλη θα εμφανίζει 1 (ναι) διαφορετικά θα είναι κενή ή 0
Λιθίου Μετάλλου μόνη 0/1 1 Όχι Εάν το δέμα περιέχει μπαταρία Λιθίου Μετάλλου μόνη, η στήλη θα εμφανίζει 1 (ναι) διαφορετικά θα είναι κενή ή 0
Λιθίου Μετάλλου στον εξοπλισμό 0/1 1 Όχι Εάν το δέμα περιέχει μπαταρία Λιθίου Μετάλλου στον εξοπλισμό, η στήλη θα εμφανίζει 1 (ναι) διαφορετικά θα είναι κενή ή 0
Λιθίου Μετάλλου μαζί με τον εξοπλισμό 0/1 1 Όχι Εάν το δέμα περιέχει μπαταρία Λιθίου Μετάλλου μαζί με τον εξοπλισμό, η στήλη θα εμφανίζει 1 (ναι) διαφορετικά θα είναι κενή ή 0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλεγούν περισσότερα από 3 πεδία μπαταρίας Λιθίου, η αποστολή απορρίπτεται και το μήνυμα σφάλματος προστίθεται στο αρχείο σφαλμάτων.

ΌΝΟΜΑ ΠΕΔΊΟΥ ΤΎΠΟΣ ΠΕΔΊΟΥ ΜΈΓΙΣΤΟ ΜΉΚΟΣ ΠΕΔΊΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΈΓΚΥΡΕΣ ΤΙΜΈΣ
Εμπορική παράδοση Σαββατοκύριακου 0/1 1 Όχι Διαθέσιμο με επιλεγμένες υπηρεσίες (Ανατρέξτε στον οδηγό υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.)


Η μορφή επεξεργασίας του αρχείου μαζικής εισαγωγής περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται Τύπος συσκευασίας. Οι έγκυροι κωδικοί για αυτό το πεδίο είναι οι εξής:

Κωδικοί τύπου συσκευασίας
Η μορφή επεξεργασίας του αρχείου μαζικής εισαγωγής περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται Τύπος συσκευασίας. Οι έγκυροι κωδικοί για αυτό το πεδίο είναι οι εξής:
1=UPS Letter/Envelope
4=UPS PAK
3=UPS Tube
S=UPS Express Box (μικρό)
M=UPS Express Box (μεσαίο)
L=UPS Express Box (μεγάλο)
21=UPS Box
25=UPS 10 KG Box
24=UPS 25 KG Box
2=Άλλη συσκευασία
30=Παλέτα (ισχύει μόνο για μεταφορές εντός της Πολωνίας)

Η μορφή επεξεργασίας του αρχείου μαζικής εισαγωγής περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται Υπηρεσία. Οι έγκυροι διψήφιοι κωδικοί για αυτό το πεδίο είναι οι εξής:

ΚΩΔΙΚΟΊ ΤΎΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ
01 = Next Day Air
02 = 2nd Day Air
03 = Ground
07 = International Express
08 = International Expedited
11 = International Standard
12 = 3 Day Select
13 = Next Day Air Saver
14 = Next Day Air Early
54 = International Express Plus
59 = 2 Day Air A.M
64 = UPS Express NA1
65 = UPS Saver
70 = UPS Access Point Economy
74 = UPS Express 12:00
82 = UPS Today Standard
83 = UPS Today Dedicated Courier
84 = UPS Today Intercity
85 = UPS Today Express
86 = UPS Today Express Saver
92 = SurePost Standard Parcel (not supported)
93 =SurePost Parcel Select
94 = SurePost Bound Printed Matter
95 = SurePost Media Mail

Η μορφή επεξεργασίας του αρχείου μαζικής εισαγωγής περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται Επιβεβαίωση παράδοσης. Αν δεν θέλετε επιβεβαίωση παράδοσης αφήσετε το πεδίο κενό, διαφορετικά εισάγετε έγκυρο κωδικό. Οι έγκυροι κωδικοί για αυτό το πεδίο είναι οι εξής:

Κωδικοί επιβεβαίωσης παράδοσης

Η μορφή επεξεργασίας του αρχείου μαζικής εισαγωγής περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται Επιβεβαίωση παράδοσης. Οι έγκυροι κωδικοί για αυτό το πεδίο είναι οι εξής:
S=Απαιτείται υπογραφή
N=Επιβεβαίωση παράδοσης χωρίς υπογραφή
A=Απαιτείται υπογραφή ενήλικα
V=Λεκτική επιβεβαίωση