από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Quantum View Data

Ενσωματώστε τα δεδομένα κατάστασης αποστολής στα συστήματά σας

Δεν έχετε πάντα χρόνο να παρακολουθείτε κάθε μία αποστολή στην αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας σας, ωστόσο η UPS γνωρίζει ότι θέλετε να έχετε στη διάθεσή σας αυτές τις πληροφορίες όταν τις χρειάζεστε. Το Quantum View Data σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες ανίχνευσης που μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στις εσωτερικές εφαρμογές της εταιρείας σας, από υπολογιστικά φύλλα και απλές βάσεις δεδομένων μέχρι συστήματα ERP.

Οι αυτόματες
ενημερώσεις για την κατάσταση των αποστολών μπορούν να λαμβάνονται αυτόματα στο σύστημά σας, ακόμα και σε ωριαία βάση εάν χρειαστεί, σε διάφορες κοινές μορφές αρχείων (CSV, XML, TXT ή EDI ANSI ή EDI EDIFACT).  Το Quantum View Data σάς προσφέρει περισσότερο χρόνο για να είστε παραγωγικοί και σας επιτρέπει να εκμεταλλεύεστε τα οφέλη του εκτεταμένου δικτύου παρακολούθησης της UPS, σε συνδυασμό με τα δικά σας υπάρχοντα συστήματα.

Με επιλογές
υπηρεσιών διαθέσιμες σε 30 χώρες, το Quantum View Data προσφέρει τρεις επιλογές υπηρεσιών:

Εξερχόμενα - Πλήρης παρακολούθηση της κίνησης των εξερχομένων δεμάτων που επιτρέπει να γίνεται άμεση τιμολόγηση με την άφιξη και μειώνει τον χρόνο ανίχνευσης των μεμονωμένων δεμάτων. Βελτιώστε την εξυπηρέτηση των πελατών σας, ειδοποιώντας τους, όταν γίνεται επαναπρογραμματισμός της παράδοσης της αποστολής τους, ή όταν καλούν, έχοντας στα χέρια σας τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες για την κατάσταση των αποστολών τους.

Εισερχόμενα - Λεπτομερείς πληροφορίες αποστολών που επιτρέπουν τη βελτίωση της διαχείρισης και του προγραμματισμού των αποθεμάτων. Θα είστε σε θέση να πουλάτε εμπορεύματα ενώ αυτά διακινούνται από τον προμηθευτή σας, να προσαρμόζετε ή να ειδοποιείτε το προσωπικό κατά την άφιξη κρίσιμων φορτίων.

Τρίτοι - Οι πληροφορίες πoυ ενημερώνονται τακτικά για αποστολές που χρεώνονται στον UPS λογαριασμό σας με την είσπραξη ναύλου κατά την παράδοση, την τιμολόγηση τρίτου ή παραλήπτη, παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης χρέωσης με την άφιξη της αποστολής σας, επιτρέποντάς σας έτσι την παρακολούθηση της απόδοσης των προμηθευτών που κάνουν τις αποστολές εκ μέρους σας και τη διαχείριση του κόστος.

Επικοινωνήστε με τη UPS

Σχετικές πληροφορίες