από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Υπηρεσίες Ανίχνευσης

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Εισάγετε μέχρι 25 αριθμούς φορτωτικής ή UPS InfoNotice® και μάθετε γρήγορα την πιο πρόσφατη κατάσταση παράδοσης για κάθε αποστολή.

Λύσεις παρακολούθησης σωστού μεγέθους

Είτε πρόκειται για 10 βιολιά για ένα τοπικό κατάστημα μουσικών οργάνων είτε για 10.000 εμβόλια για μια κλινική στο εξωτερικό, παίζονται πολλά για τον παραλήπτη. Αλλά, οι πληροφορίες κατάστασης που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε αυτές τις δύο αποστολές είναι τελείως διαφορετικές.

Για τον λόγο αυτό, αναπτύξαμε μια γκάμα εργαλείων παρακολούθησης που παρέχουν ακριβώς τις πληροφορίες που χρειάζεστε, όπου και όταν τις χρειάζεστε. Έτσι μπορείτε να επαναδρομολογήσετε αυτά τα βιολιά για να φθάσουν σε ένα σχολείο για την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς. Ή να υπολογίσετε την παράδοση αυτού του σωτήριου φαρμάκου έτσι ώστε η κλινική να μπορεί να προγραμματίσει το προσωπικό.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight Less-than-Truckload («LTL») παρέχονται από την TFI International Inc., τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τα τμήματά της (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της TForce Freight), οι οποίες δεν συνδέονται με την United Parcel Service, Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της («UPS»). Η UPS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με τις υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight LTL ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται από την TFI International Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα τμήματα, τις θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Εισάγετε μέχρι 25 αριθμούς φορτωτικής ή UPS InfoNotice® και μάθετε γρήγορα την πιο πρόσφατη κατάσταση παράδοσης για κάθε αποστολή.