από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Paperless Document API

Η υπηρεσία web Paperless Document API σας δίνει τη δυνατότητα να φορτώσετε τα προσαρμοσμένα εμπορικά έγγραφα για τον εκτελωνισμό στο UPS χώρο αποθήκευσης εγγράφων με την ονομασία "Ιστορικό φορμών".

Τα UPS κέντρα λειτουργιών και τα τελωνεία μπορούν να επεξεργαστούν τις διεθνείς αποστολές σας πιο αποτελεσματικά όταν συνδέετε την εικόνα του εγγράφου με τον αριθμό αναγνώρισης αποστολής που δημιουργείται από το σύστημά σας - και όλα αυτά μέσω της Paperless Document API διαδικασίας φόρτωσης.

Προγραμματιστές: Λήψη API