από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

UPS Signature Tracking API

Η ισχύς της UPS στα τιμολόγιά σας: Λάβετε ψηφιακή απόδειξη παράδοσης

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδειξης παράδοσης

Όσο πιο γρήγορα μπορείτε να λάβετε την επιβεβαίωση παράδοσης, τόσο λιγότερο χρειάζεται να περιμένετε για την είσπραξη της πληρωμής σας.
Η διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) UPS Signature Tracking επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν την απόδειξη παράδοσης (P.O.D.) των εμπορευμάτων που συχνά χρειάζεται για την ηλεκτρονική είσπραξη ενός τιμολογίου. Αυτό το ισχυρό εργαλείο παρέχει απόδειξη παραλαβής όχι σε μέρες αλλά σε δευτερόλεπτα. Και επιτρέπει στις εταιρίες να μειώνουν τον χρόνο μεταξύ της πώλησης και της είσπραξης.
Η UPS Signature Tracking API διατίθεται σε 40 χώρες ή περιοχές σε μορφή XML. Η μορφή XML παρέχει στις εταιρείες την ευελιξία να ενσωματώνουν τη λειτουργία αυτή στην ιστοσελίδα τους ή στην επιχειρησιακή τους εφαρμογή.
Η API απαιτεί τη σύνταξη κώδικα και την ενσωμάτωση από προγραμματιστές υπηρεσιών XML/Web. Η UPS παρέχει ένα κιτ για τον υπεύθυνο ανάπτυξης, που περιλαμβάνει έναν οδηγό ανάπτυξης, στον οποίο εξηγείται πώς γίνεται η ενσωμάτωση και η κωδικοποίηση των λειτουργιών της UPS στις υπάρχουσες επιχειρησιακές σας εφαρμογές ή στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου σας.

Μάθετε σχετικά με την ενσωμάτωση των API του UPS Developer Kit

Προγραμματιστές: Λήψη API (διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών)

Με την ΑΡΙ UPS Signature Tracking, μπορείτε:

  • Να λαμβάνετε απόδειξη παράδοσης των εμπορευμάτων σας στην οποία θα αναγράφεται η ψηφιακή υπογραφή και η πλήρης διεύθυνση παράδοσης
  • Να μειώσετε σημαντικά τον χρόνο των εκκρεμών τιμολογίων
  • Να λαμβάνετε πληροφορίες ανίχνευσης UPS σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος

Η ΑΡΙ UPS Signature Tracking είναι διαθέσιμη μόνο για εσωτερική χρήση από πελάτες της UPS. Δεν είναι διαθέσιμη για χρήση σε ιστοσελίδες προσβάσιμες από το κοινό, εκτός και αν η ΑΡΙ αποτελεί μέρος των υπηρεσιών, ενός πιστοποιημένου παροχέα, του προγράμματος UPS Ready®.