από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

EDI/XML

Προσαρμογή για την ανάπτυξη

Η συμβατότητα αυξάνει την παραγωγικότητα

Συμβατότητα σημαίνει ευελιξία για την επιχείρησή σας

Προσαρμόζεστε στις αλλαγές στην αγορά, κι η υποδομή σας θα πρέπει να κάνει το ίδιο. Η υπηρεσία UPS Supply Chain Solutions μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις σας σε λειτουργικά και οικονομικά δεδομένα με την ανάπτυξη λύσεων Electronic Data Interchange (EDI) και Extensible Markup Language (XML) που αναπτύσσονται μαζί με την επιχείρησή σας.

Τι κάνουν οι λύσεις EDI και XML για σας
Η χρήση μορφών δεδομένων που βασίζονται σε βιομηχανικά πρότυπα (EDI 240 και XML) σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα και μεγιστοποιεί την ασφάλεια των δεδομένων κατά τις μεταφορές στοιχείων. Πληροφορίες αποστολών, αποτελέσματα αναζήτησης, ηλεκτρονικές μεταφορές κεφαλαίων και άλλα κύρια δεδομένα που χρησιμοποιούνται για το σύνολο της εφοδιαστικής σας αλυσίδας μεταφέρονται ομαλά σε ολόκληρη την επιχείρηση. Θα παρατηρήσετε αύξηση στην παραγωγικότητα χάρη στην ταχύτερη διακίνηση των πληροφοριών και τη μειωμένη ανάγκη για εφεδρικότητα στην εισαγωγή δεδομένων.

Εκτός από τη βελτίωση των διαδικασιών για την εταιρεία σας, όταν χρησιμοποιείτε λύσεις EDI/XML βοηθάτε το περιβάλλον μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση χαρτιού.

Επικοινωνήστε με την UPS