από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

UPS World Ease®

Απλοποιήστε την παγκόσμια εφοδιαστική σας αλυσίδα

Οι διεθνείς αποστολές δεν είναι τόσο απλές ή οικονομικές όσο οι αποστολές εσωτερικού. Tο κόστος μεταφοράς είναι υψηλότερο, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζετε περισσότερες πολυσύνθετες διαδικασίες και δαπάνες εκτελωνισμού, δασμών και φόρων. Η υπηρεσία UPS World Ease σας βοηθάει να αποστέλλετε δέματα σε πολλαπλούς παραλήπτες μέσα σε μια χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία αποστολή, η οποία εκτελωνίζεται σε μία και μοναδική συναλλαγή.

Με την ενοποίηση των πολλαπλών διεθνών σας αποστολών, επιτυγχάνετε τα εξής:

  • Απλοποίηση της επεξεργασίας αποστολών
  • Μείωση των πολύπλοκων διαδικασιών στις διεθνείς αποστολές
  • Μείωση των δαπανών για πολλαπλές αποστολές

Λειτουργεί καλά σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες της UPS

Απολαύστε επιπλέον ευελιξία επιλέγοντας τις εγγυημένες υπηρεσίες προκαθορισμένου χρόνου της UPS. Επιπλέον, χρησιμοποιήστε υπηρεσίες προς και από περισσότερες από 75 χώρες, χωρίς όριο στο συνολικό βάρος των αποστολών.

Διευκόλυνση της επέκτασης της παγκόσμιας αγοράς

Με την υπηρεσία UPS World Ease, η παγκόσμια εμβέλεια της εταιρείας σας επεκτείνεται χωρίς να χρειάζονται δαπάνες αποθήκευσης και αρχικά έξοδα για υποδομές στο εξωτερικό και χωρίς να χάνεται η δυνατότητα επισκόπησης λεπτομερών συμβάντων αναζήτησης.

Διαθεσιμότητα

Πρόκειται για μια υπηρεσία που παρέχεται μόνο βάσει συμβολαίου και που βοηθάει στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε δύο από τους πιο πολύτιμους πόρους σας: το χρόνο και το χρήμα.

Η υπηρεσία UPS World Ease διατίθεται στους πελάτες που χρησιμοποιούν το λογισμικό αποστολής WorldShip®, συστήματα επιλεγμένων προμηθευτών ή ένα σύστημα μεταξύ κεντρικών υπολογιστών, και διαθέτει τη δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης σε εσωτερικά συστήματα.

Μάθετε σχετικά με το WorldShip