από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Ορατότητα και Έλεγχος Παράδοσης

Ισχυρή υποστήριξη για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απαιτήσεων στην παροχή υγείας.

Καθώς ο χώρος της υγείας συνεχίζει να μεταβάλλεται, το αυξανόμενο κόστος, η μειούμενη απόδοση των δαπανών και η μείωση των περιθωρίων κέρδους καθιστούν την παροχή ποιοτικής φροντίδας μεγαλύτερη πρόκληση παρά ποτέ για τους παρόχους και τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Και επειδή οι ασθενείς σήμερα αναμένουν περισσότερες επιλογές από τους οργανισμούς-παρόχους, η ικανοποίηση των πελατών έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας για τον τρόπο που λειτουργείτε το ιατρείο σας.

Η UPS είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε σε αυτές τις αυξανόμενες απαιτήσεις, με προϊόντα και διαδικασίες βελτιστοποιημένα για τον τομέα της υγείας, καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και ευέλικτες επιλογές παράδοσης. Σε συνδυασμό με λύσεις εφοδιαστικής προσαρμοσμένης διαμόρφωσης, υποστηρίζουμε τα νοσοκομεία, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ειδικά φαρμακεία, διαγνωστικά εργαστήρια, παρασκευαστές και οργανισμούς ερευνών επί συμβάσει (CRO) για να βελτιώνουν την παροχή υπηρεσιών, να αυξάνουν την αποδοτικότητα και να μειώνουν το κόστος.

Επικοινωνήστε με την UPS

Προοριζόμενο κοινό

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομεία, εργαστήρια και ειδικά φαρμακεία που χρειάζονται μεγαλύτερη ορατότητα και άμεσο έλεγχο των παραδόσεων για τη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών.

Για την UPS, πρόκειται για έναν ασθενή, όχι για ένα δέμα.

Στον χώρο της υγείας, οι καθυστερήσεις, τα σφάλματα και οι ανεπάρκειες θέτουν σε κίνδυνο την περίθαλψη και επιβαρύνουν τους ήδη αυστηρούς προϋπολογισμούς. Η UPS έχει επενδύσει σε προηγμένη τεχνολογία για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων απογραφής αποθέματος και την παρακολούθηση, προστασία και παρέμβαση για κρίσιμες ως προς τον χρόνο, υψηλής αξίας αποστολές μέχρι τον τελικό προορισμό τους.

Κατά την πλοήγησή σας στο νέο τοπίο της υγείας, η UPS μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο συνεργάτη στην ανάπτυξη ευκίνητων, ευέλικτων και κλιμακούμενων εφοδιαστικών αλυσίδων που προσθέτουν ταχύτητα και αξιοπιστία για την εκπλήρωση των αναγκών των ασθενών σας. Οι ενημερωμένοι εμπειρογνώμονές μας στην εφοδιαστική της υγείας προβλέπουν τις αλλαγές και τις τάσεις στις ανάγκες των ασθενών, στις συνθήκες της αγοράς, στην έρευνα και ανάπτυξη και στους κανονισμούς για τα προϊόντα — και μπορούν να σας κρατούν έτοιμους για αλλαγή.

Σχετικές Υπηρεσίες

Μείνετε ενήμεροι. Εγγραφείτε για τα email σας.
Εγγραφείτε στα email της UPS.

Παραδείγματα Email

Εγγραφείτε για προσφορές email, πληροφορίες και νέα του κλάδου που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των αποστολών σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή.

Νέα και Πληροφορίες για εξυπνότερες αποστολές

Αναβαθμίσεις Υπηρεσιών για να ειδοποιείστε σχετικά με αντίξοες καιρικές συνθήκες και συμβάντα που επηρεάζουν τις λειτουργίες

Προωθητικές Ενέργειες και Προσφορές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα χρήματά σας

Ειδήσεις για Προϊόντα για παραμένετε ενήμεροι σχετικά με νέες υπηρεσίες, εργαλεία και δυνατότητες