από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Λύσεις Ψυκτικής Αλυσίδας

Η λύση για την ευαίσθητη στη θερμοκρασία εφοδιαστική αλυσίδα σας.

Περισσότερα προϊόντα υγείας είναι σήμερα ευαίσθητα στη θερμοκρασία από ποτέ άλλοτε και χρειάζονται προσεκτική προστασία. Είτε αποστέλλετε φαρμακευτικά προϊόντα, βιολογικούς παράγοντες, εργαστηριακά δείγματα ή ακόμα και ευαίσθητα στη θερμοκρασία αντιδραστήρια, διαθέτουμε εμπειρία στη συσκευασία, σε εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς, συσκευές παρακολούθησης και λύσεις παρακολούθησης και παρέμβασης που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να παραδοθούν τα προϊόντα σας στο σωστό χρόνο — και στη σωστή κατάσταση.

Το αυξανόμενο παγκόσμιο δίκτυο εγκαταστάσεων βελτιστοποιημένων για προϊόντα υγείας της εταιρείας μας περιλαμβάνει πάνω από 560.000 τετραγωνικά μέτρα σε πάνω από 100 αποθήκες με περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα διατηρούνται σε ιδανικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης. Προσθέστε την παρακολούθηση 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα και τις υπηρεσίες μείωσης κινδύνου που παρέχουμε με στόχο την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς και την κερδοφορία.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίεςΆνοιγμα του συνδέσμου σε νέο παράθυρο

Λύσεις ψυκτικής αλυσίδας

Όταν πρόκειται για τη σύμμορφη διαχείριση προϊόντων με κρίσιμες απαιτήσεις ως προς τη θερμοκρασία, η εμπειρία και η τεχνολογία έχουν σημασία. Η UPS διαχειρίζεται πάνω από 6.500 ευαίσθητες στη θερμοκρασία αεροπορικές/εμπορευματικές αποστολές για εταιρείες του τομέα της υγείας από 64 σημεία προέλευσης και 163 σημεία προορισμού. Επιπλέον διασφαλίζουμε απαιτητικούς ελέγχους σε κάθε βήμα της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων καταγραφής δεδομένων για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας φαρμακευτικών προϊόντων σε διακίνηση ή αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους εμπειρογνώμονές μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τον σχεδιασμό για απρόβλεπτα της μεταφοράς, καθώς και την προσαρμογή λύσεων παράδοσης ακόμα και στο τελευταίο χιλιόμετρο σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Σχετικές Υπηρεσίες