από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Υγειονομική Περίθαλψη

Η συνταγή για πιο υγιείς επιχειρήσεις.

Αφήστε την ομάδα της UPS να σας βοηθήσει να επιλύσετε τις προκλήσεις εφοδιασμού σας με λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και τεχνογνωσία στη συμμόρφωση. Εκμεταλλευτείτε το παγκόσμιο δίκτυό εγκαταστάσεων μας αφιερωμένων στην υγειονομική περίθαλψη, χώρων διανομής που συμμορφώνονται με την τρέχουσα ορθή βιομηχανική πρακτική (cGMP) ή την τρέχουσα ορθή πρακτική διανομής (cGDP) και αποθηκών κοντά στον πελάτη (FSL), καθώς και λύσεις αιχμής για αποστολές ευαίσθητες ως προς τον χρόνο και τη θερμοκρασία, από ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου (CRT) μέχρι κρυογονική, και αποστολές που απαιτούν εικοσιτετράωρη παρακολούθηση.

Η UPS συνεχίζει να διευρύνει τις δυνατότητές της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με εξαγορές που περιλαμβάνουν την CEMELOG και την Poltraf. Η Marken, μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της UPS, παρέχει εξυπηρέτηση προσωπικής αλληλεπίδρασης με τον πελάτη (high-touch) σε φαρμακευτικές εταιρείες, παραγωγούς και οργανισμούς έρευνας επί συμβάσει (CRO) που συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας των κλινικών δοκιμών.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Εξειδικευμένες Δυνατότητες στον Τομέα της Υγείας