από
  • Προειδοποίηση για τις υπηρεσίες λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία…Περισσότερα
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Προειδοποιήσεις υπηρεσίας

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, οι φυσικές καταστροφές και άλλες συνθήκες/καταστάσεις εκτός του ελέγχου μας μπορεί κατά καιρούς να διακόψουν τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε. Αν υπάρχει ενεργή διακοπή των υπηρεσιών, θα εμφανιστεί παρακάτω. Μια χρυσή κορδέλα προειδοποίησης θα εμφανιστεί επίσης στην κορυφή όλων των σελίδων της ups.com.

Προειδοποιήσεις υπηρεσίας προειδοποίηση2/1