από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Τοποθεσίες

Σημαντική Σημείωση: Σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας της UPS οι πελάτες που πραγματοποιούν τις αποστολές τους από ένα σημείο εξυπηρέτησης πελατών οφείλουν να παρουσιάσουν ένα έγκυρο έγγραφο ταυτότητας το οποίο έχει εκδοθεί από επίσημη κυβερνητική αρχή και τα πακέτα πρέπει να είναι ανοιχτα πριν την αποστολή. Πληροφορίες και στοιχεία του πελάτη θα καταγράφονται σε ένα αρχείο ελέγχου(control log), το οποίο στη συνέχεια θα καταστρέφεται σύμφωνα με τις κατάλληλες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτό το έγγραφο περιέχει:

Πύλη Αεροδρομίου

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
"Ελευθέριος Βενιζέλος"
Εμπορευματικός Σταθμός 2, Κτίριο 24
19004 Σπάτα
Τηλ.: +30 210-35-43-860-1
Fax: +30 210-35-43-735

Επιστροφή στην Κορυφή

Κεντρικά Γραφεία

4ο Χλμ Λεωφόρος Παιανίας - Μαρκοπούλου
19 400 Κορωπί
Αθήνα
Τηλ: + 30 210 99 84 000
Fax: + 30 210 99 84 099

Επιστροφή στην Κορυφή

UPS Center

Θεσσαλονίκη
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 157
551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:+30 2310-406000
Fax.: +30 2310-406099

Επιστροφή στην Κορυφή