από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Quantum View API

Λήψη αρχείων για το Quantum View

Η διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών Quantum View® API κάνει ακόμα πιο εύκολη τη λήψη των δεδομένων των αποστολών σας. Η Quantum View API σάς δίνει τη δυνατότητα να αυτοματοποιείτε τη διαδικασία ανάκτησης αρχείων και να εισάγετε δεδομένα του Quantum View απευθείας στα συστήματα βάσεων δεδομένων (back-end). Αυτό το απευθείας κανάλι κρίσιμων, χρονικά ευαίσθητων πληροφοριών αποστολών μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.
 
Δημιουργήστε το δικό σας χρονοδιάγραμμα για να ανακτάτε αρχεία του Quantum View όταν τα χρειάζεστε, μέχρι και ανά ώρα. Μετά από αυτή την πρώτη ρύθμιση, οι πληροφορίες αποστολών θα λαμβάνονται αυτόματα από την UPS τις ώρες που έχετε διευκρινίσει. Με δυνατότητα πλήρους εξατομίκευσης και ανεξάρτητη από πλατφόρμες, η Quantum View API μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα σε σχεδόν κάθε βάση δεδομένων ή επιχειρησιακό σύστημα.
 
Η ενσωμάτωση αυτής της API απαιτεί πρόσβαση σε τεχνολογίες εξοικειωμένες με τη γλώσσα XML. Κατά την ενσωμάτωση, είναι δυνατή η πρόσβαση αρχείων από τη σελίδα λήψης αρχείων Quantum View.

Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Το UPS Developer Kit παρέχει ένα σχέδιο για την ενσωμάτωση των API της UPS και περιέχει:

  • Έναν οδηγό προγραμματισμού με οδηγίες για την ενσωμάτωση αυτής της API στην εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου σας.
  • Έναν οδηγό αναφοράς που περιέχει δείγματα κωδικών για γλώσσες προγραμματισμού Java και Visual Basic που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιπλέον πόροι κατά την ενσωμάτωση.
     

Για να ξεκινήσετε:

1. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε ένα Κλειδί προγραμματιστή το οποίο σάς παρέχει πρόσβαση στο Developer's Guide.

Λήψη Κλειδιού προγραμματιστή

2. Κάντε λήψη του συμπιεσμένου αρχείου Developer's Kit.

3. Αποκτήστε ένα Κλειδί πρόσβασης το οποίο θα χρειαστείτε για να προσπελάσετε τα συστήματα της UPS κατά την εγκατάστασή τους.

Σχετικές πληροφορίες