από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Έγγραφα υποστήριξης για το WorldShip

Αυτά τα έγγραφα υποστήριξης περιέχουν απαντήσεις σε πολλές συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση, την αναβάθμιση και τη χρήση του WorldShip®. Επιλέξτε Λήψη για να προβάλετε ένα έγγραφο.

Εγκατάσταση του WorldShip

Λήψη εγγράφων εγκατάστασης του WorldShip
Όνομα αρχείουΜορφή αρχείουΗμερομηνία δημιουργίαςΜεταφόρτωση
Εγκατάσταση σε Μία ή Περισσότερες Κεντρικές Μονάδες 02/18/2021

Επιστροφή στην Κορυφή

Αναβάθμιση του WorldShip

Λήψη εγγράφων αναβάθμιης του WorldShip
Όνομα αρχείουΜορφή αρχείουΗμερομηνία δημιουργίαςΜεταφόρτωση
Αναβάθμιση σε Μία ή Περισσότερες Κεντρικές Μονάδες
02/18/2021

Επιστροφή στην Κορυφή

Δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης

Λήψη εγγράφων πλήρους ενσωμάτωσης
Όνομα αρχείουΜορφή αρχείουΗμερομηνία δημιουργίαςΜεταφόρτωση
Ανανεώστε το Υπάρχον Ολοκληρωμένο WorldShip to WorldShip 2021
02/18/2021
Διευθύνσεις Εισαγωγών Πελατών
01/01/2016
Στοιχεία εισαγωγών των αποστολών
01/01/2014
Στοιχεία εξαγωγών των αποστολών
01/01/2014
Εγκαταστήστε την Αυτοματοποιημένη "Χωρίς-Χέρια" αποστολή
01/01/2014
Εισάγετε στοιχεία αποστολών χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Sample Order Import 1 Map"
01/01/2016
Χρησιμοποιώντας το XML Auto Import
01/01/2016
Χρησιμοποιώντας το XML Auto Import Quick Start Guide
01/01/2016
XML Αρχείο Προδιαγραφών
07/04/2021
XML Αυτόματη εισαγωγή δείγματος
01/01/2015
XML Παρτίδα εισαγωγής δείγματος
01/01/2015

Επιστροφή στην Κορυφή

Διαδικασία

"Κατεβάστε" τα διαδικαστικά έγγραφα
Όνομα αρχείουΜορφή αρχείουΗμερομηνία δημιουργίαςΜεταφόρτωση
Επεξεργαστείτε μία UPS Import ControlSM αποστολή
01/01/2014
Πώς μπορείτε να δημιουργείτε προσαρμοσμένες ετικέτες με το WorldShip
07/31/2015
Επεξεργάζεται ένα επικίνδυνα εμπορεύματα αποστολή
01/15/2019

Επιστροφή στην Κορυφή

Οι υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight Less-than-Truckload («LTL») παρέχονται από την TFI International Inc., τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τα τμήματά της (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της TForce Freight), οι οποίες δεν συνδέονται με την United Parcel Service, Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της («UPS»). Η UPS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με τις υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight LTL ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται από την TFI International Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα τμήματα, τις θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της.