από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επιλογές υπηρεσίας UPS Worldwide Express Freight εκτός από πόρτα σε πόρτα

Προσκόμιση
Σε οποιοδήποτε κέντρο UPS Worldwide Express Freight™, μπορείτε να προσκομίσετε την αποστολή σας UPS Worldwide Express Freight και η UPS θα την παραδώσει στον τελικό της αποδέκτη. Οι προσκομίσεις πρέπει να προγραμματίζονται εκ των προτέρων. 

Αν πρόκειται να πληρώσετε με επιταγή ή με εντολή πληρωμής την ώρα της προσκόμισης, θα χρειαστεί να επιδείξετε μια ταυτότητα με φωτογραφία, η οποία έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα, όπως αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο ή ταυτότητα ενόπλων δυνάμεων.

Κράτηση στο σημείο
Η UPS μπορεί να κρατήσει την αποστολή σας UPS Worldwide Express Freight στο καθορισμένο κέντρο UPS Worldwide Express Freight και, όταν η αποστολή γίνει διαθέσιμη, να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον αποδέκτη στον αριθμό τηλεφώνου που αναγράφεται στην ετικέτα. 

Η επιλογή Κράτηση στο σημείο απαιτεί ο αποστολέας να καταχωρήσει τον όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποδέκτη. Οι αποστολές είναι συνήθως διαθέσιμες μέχρι τις 10:00 το πρωί την προγραμματισμένη ημέρα παράδοσης. Όσες αποστολές δεν έχουν παραληφθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άφιξης θα θεωρείται ότι δεν μπορούν να παραδοθούν.

Κατά την ώρα της παραλαβής, ο παραλήπτης θα χρειαστεί να επιδείξει μια ταυτότητα με φωτογραφία, η οποία έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα, όπως αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο ή ταυτότητα ενόπλων δυνάμεων. Οποιοσδήποτε εκπρόσωπος του αποδέκτη θα πρέπει να επιδείξει μια εταιρική ταυτότητα ή μια επιστολή που τον εξουσιοδοτεί για την αποδέσμευση της αποστολής.

Προσκόμιση και κράτηση στο σημείο
Μπορείτε να προσκομίσετε την αποστολή σας UPS Worldwide Express Freight σε οποιοδήποτε κέντρο UPS Worldwide Express Freight στη χώρα προέλευσης και η UPS να την κρατήσει στη χώρα προορισμού για παραλαβή από τον αποδέκτη. 

Η αποστολή θα κρατηθεί στο καθορισμένο κέντρο UPS Worldwide Express Freight που βρίσκεται πλησιέστερα στη διεύθυνση του αποδέκτη. Η UPS θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον αποδέκτη στον αριθμό τηλεφώνου που αναγράφεται στην ετικέτα, όταν η αποστολή γίνει διαθέσιμη.

Οι προσκομίσεις πρέπει να προγραμματίζονται εκ των προτέρων. Για την προσκόμιση/παραλαβή θα πρέπει να επιδείξετε μια ταυτότητα με φωτογραφία, η οποία έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα.

Σημείωση:  Οι ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων των κέντρων UPS Worldwide Express Freight διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.