από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Οδηγίες για προγραμματιστές

Μπορείτε να υλοποιήσετε μια προσαρμοσμένη ενσωμάτωση των API της UPS, βάσει των συγκεκριμένων δικών σας συστημάτων, πλατφορμών και λογισμικού. Για την προσαρμογή απαιτούνται εμπειρία και πόροι. Μόνο όσοι προγραμματιστές έχουν γνώσεις κωδικοποίησης XML/Web Service διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για να ενσωματώσουν τα API της UPS. Για να διασφαλίσετε ότι το επιχειρηματικό σας σύστημα ή η ιστοσελίδα σας έχουν προγραμματιστεί και ενσωματωθεί σωστά, συνιστάται ένα μέλος του τμήματός σας πληροφορικής (IT) ή μια κατάλληλα καταρτισμένη εταιρεία ενσωμάτωσης λύσεων τρίτων να υλοποιήσει, να προγραμματίσει, να δοκιμάσει και να πιστοποιήσει τυχόν λειτουργικότητα της UPS.

Η διαδικασία ενσωμάτωσης των API είναι η ίδια για όλους τους προγραμματιστές. Τυπώστε τις οδηγίες που ακολουθούν και δώστε τις στον προγραμματιστή σας.

  1. Υλοποίηση: Εξετάστε προσεκτικά τις απαιτήσεις κάθε API στη σελίδα UPS Developer Kit στην τοποθεσία ups.com (βλ. το σύνδεσμο παρακάτω). Κάντε λήψη του Software Developer Kit (SDK) και εξετάστε προσεκτικά ολόκληρο τον οδηγό ανάπτυξης του API που πρόκειται να ενσωματώσετε. Το Developer Kit περιλαμβάνει επίσης δείγματα κώδικα και WSDL. Αφού εξετάσετε το κιτ, πρέπει να ζητήσετε πρόσβαση στο δοκιμαστικό περιβάλλον της UPS. Τα περισσότερα API παρέχουν άμεση πρόσβαση και στο δοκιμαστικό και στο παραγωγικό περιβάλλον. Ωστόσο, τα παρακάτω API απαιτούν και δεύτερο αίτημα για ενεργοποίηση της πρόσβασης παραγωγής: Address Validation Street Level, Locator, Pickup, Rating (LTL Freight only) και Shipping.
  2. Δοκιμή: Η UPS παρέχει ένα δοκιμαστικό περιβάλλον στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω ενός κλειδιού πρόσβασης για όλα τα API. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε προσομοίωση ζωντανών μηνυμάτων αιτημάτων και αποκρίσεων, ώστε να διασφαλίζετε ότι έχετε διαμορφώσει σωστά τα αιτήματά σας XML ή Web Service. 
  3. Μετάβαση στην παραγωγή: Αφού υποβληθούν τα αρχεία και εγκριθούν από την ομάδα πιστοποίησης της UPS, εκχωρείται πρόσβαση παραγωγής. Η διεύθυνση e-mail για την υποβολή αρχείων περιλαμβάνεται στην πλέον πρόσφατη έκδοση του οδηγού ανάπτυξης.
  4. Λήψη τεχνικής υποστήριξης: Μπορείτε να λάβετε υποστήριξη μέσω e-mail στο ups.com οποτεδήποτε. Επισυνάψτε ένα αρχείο με το αίτημά σας για υποστήριξη μέσω e-mail, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα μηνύματά σας αιτήματος/απόκρισης XML και τα σφάλματα. Η τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου θα σας απαντήσει την επόμενη ημέρα (εξαιρούνται οι αργίες στις Η.Π.Α.).  Αν η υπόθεσή σας παραπεμφθεί στην τεχνική υποστήριξη τρίτου επιπέδου, θα λάβετε απάντηση μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα (εξαιρούνται οι αργίες στις Η.Π.Α.). Για γενικές ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου βάσης γνώσεων επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Αυτή η πηγή πληροφόρησης περιέχει απαντήσεις σε εκατοντάδες ερωτήσεις σχετικά με τα API. Τέλος, αν το θέμα που αντιμετωπίζετε είναι επείγον και χρειάζεστε άμεση βοήθεια, μπορείτε να καλέσετε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης πρώτου επιπέδου στις Η.Π.Α., στον αριθμό 800-247-9035.

Μεταβείτε στο UPS Developer Kit για λήψη των SDK

Μετάβαση στο UPS Developer Resource Center

Ανατρέξτε στη σελίδα ενσωμάτωσης UPS Developer Kit API's

Οι υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight Less-than-Truckload («LTL») παρέχονται από την TFI International Inc., τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τα τμήματά της (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της TForce Freight), οι οποίες δεν συνδέονται με την United Parcel Service, Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της («UPS»). Η UPS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με τις υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight LTL ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται από την TFI International Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα τμήματα, τις θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της.