από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εύρεση τιμών και χρόνων παράδοσης

Υπολογισμός χρόνου και κόστους

Η εφαρμογή υπολογισμού χρόνου και κόστους σας βοηθάει να βρείτε ημερομηνίες και ώρες παράδοσης για όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες δεμάτων και φορτίων της UPS σε περισσότερες από 220 χώρες και εδαφικές περιοχές. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογισμού χρόνου και κόστους για να προσδιορίσετε το κόστος αποστολής για μια σειρά από υπηρεσίες της UPS σε πολλές χώρες που εξυπηρετούνται από την UPS.

Τρόπος Υπολογισμός Χρόνου και Κόστους

Η εφαρμογή υπολογισμού χρόνου και κόστους βρίσκεται στην καρτέλα Αποστολή του ups.com.

 1. Από οποιαδήποτε σελίδα του ups.com, επιλέξτε την καρτέλα Αποστολή.
 2. Επιλέξτε Υπολογισμός χρόνου και κόστους.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες, επισημαίνοντας τα απαιτούμενα πεδία (τα απαιτούμενα πεδία επισημαίνονται με ένα σύμβολο Απαιτείται).

Σχετικά με την ώρα παράδοσης

Η UPS σας παρέχει τη δυνατότητα να υπολογίζετε το χρόνο παράδοσης για οποιαδήποτε αποστολή προς οποιαδήποτε τοποθεσία εξυπηρετείται από την UPS. Όταν υπολογίζετε το χρόνο παράδοσης, σας παρουσιάζουμε μια σειρά από επιλογές, μέσα από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε για τη μεταφορά της αποστολής σας στον προορισμό της. Μπορείτε να δείτε το χρόνο παράδοσης για κάθε επιλογή παράδοσης, καθώς και το χρονικό σημείο, μέχρι το οποίο θα πρέπει να γίνει η παράδοση. Με την επιλογή να κάνετε γρήγορες ενημερώσεις των δεδομένων που εισάγετε και να βλέπετε αμέσως τα αποτελέσματα στην ίδια οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή για τον τρόπο με τον οποίο θα στείλετε την αποστολή σας.

Σχετικά με το κόστος παράδοσης

Η εφαρμογή υπολογισμού χρόνου και κόστους σας βοηθά να συγκρίνετε τους εγγυημένους χρόνους παράδοσης και τις δημοσιευμένες τιμές για την αποστολή των δεμάτων σας με την UPS σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Με την εφαρμογή υπολογισμού χρόνου και κόστους μπορείτε:

 • Να λάβετε τιμές στο τοπικό νόμισμα της χώρας προέλευσης
 • Να λάβετε τιμές και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία αποστολών για πολλά δέματα
 • Να υπολογίσετε το κόστος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπου έχει εφαρμογή
 • Να ανασκοπήσετε τις συνοπτικές πληροφορίες τιμών σε έναν ευανάγνωστο πίνακα
 • Να προβάλετε λεπτομέρειες τιμών, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών, μόνο όταν τις χρειάζεστε
 • Να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα βάσει του χρόνου ή του κόστους
 • Να λαμβάνετε ημερομηνίες και ώρες παράδοσης σε διεθνείς προορισμούς για υπηρεσία πόρτα-πόρτα (συμπεριλαμβανόμενου του εκτελωνισμού).

Οι πληροφορίες κόστους αποστολής δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις χώρες. Αν η εφαρμογή υπολογισμού χρόνου και κόστους δεν είναι διαθέσιμη για τις χώρες που επιλέγετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο UPS για πληροφορίες κόστους αποστολής.

Πρόσθετες σημειώσεις σχετικά με το κόστος αποστολής:

 • Οι τιμές μεταφορικών που αναφέρονται στην προσφορά είναι καθ' υπολογισμό και βασίζονται στις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από εσάς. Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή άλλες χρεώσεις μεταφοράς, και η τελική τιμή μεταφορικών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό λογαριασμού UPS σας και τον τρόπο, με τον οποίο παραδίδετε το δέμα στην UPS. Παρακαλούμε δείτε τον ισχύοντα Οδηγό τιμών και υπηρεσιών της UPS για λεπτομέρειες.
 • Οι τιμές μεταφορικών δεν περιλαμβάνουν δασμούς, φόρους ή άλλες, μη συνήθεις χρεώσεις εκτελωνισμού. Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή άλλες χρεώσεις μεταφοράς, επιβαρύνσεις ή χρεώσεις υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, και η τελική σας χρέωση μεταφορικών ενδέχεται να διαφέρει με βάση τα χαρακτηριστικά του αποστολέα σας, καθώς και με βάση τα χαρακτηριστικά των δεμάτων που τελικά παραδίδονται στην UPS και τις υπηρεσίες που ζητούνται για τα εν λόγω δέματα.

Υπολογισμός χρόνου και κόστους

Επιστροφή στην Κορυφή

Πίνακες ζωνών και τιμών

Συμβουλευθείτε τους Πίνακες ζωνών και τιμών UPS που βρίσκονται στο UPS.com για να βρείτε τιμές μεταφορικών για τις αποστολές UPS σας. Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα ζωνών UPS για να βρείτε τον προορισμό για την αποστολή σας. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό ζώνης που βρίσκεται στον Πίνακα ζωνών και το βάρος της αποστολής σας για να βρείτε τα μεταφορικά για την αντίστοιχη υπηρεσία στον Πίνακα τιμών UPS.

Προβολή πινάκων ζωνών και τιμών

Επιστροφή στην Κορυφή