από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Κατάλογος απαγορευμένων ειδών για αποστολή

Απαγορευμένα είδη

Απαγορεύεται η αποστολή των παρακάτω ειδών σε όλες τις χώρες που εξυπηρετούνται από την UPS:

 • Πυρομαχικά (με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται στις «Χρεώσεις/Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας της UPS - Ηνωμένες Πολιτείες» από τη σελίδα 136)
 • Τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα ή νόμισμα (εκτός κερμάτων)
 • Πτώματα, αποτεφρωμένα λείψανα ή σωροί
 • Πυροτεχνήματα
 • Επικίνδυνα απόβλητα
 • Ελεφαντόδοντο
 • Μαριχουάνα, συμπεριλαμβανομένης της μαριχουάνας που προορίζεται για ιατρική χρήση
 • Γραμματόσημα
 • Πτερύγια καρχαρία
 • Αποστολές που απαγορεύονται από το νόμο
 • Ρολόγια αξίας άνω των 500 δολαρίων ΗΠΑ

Απαγορεύονται επίσης: αγαθά που διακινούνται μέσω Καρνέ ATA και όλες οι προσωρινές εξαγωγές και εισαγωγές· αγαθά που διακινούνται μέσω FCR, FCT και CAD (Πληρωμή του ναύλου με την παράδοση των φορτωτικών εγγράφων)· αποστολές με ίδιο ελάττωμα, οι οποίες από τη φύση τους είναι πιθανό να προκαλέσουν ρύπανση, να προκαλέσουν βλάβη ή ζημία σε άτομα, εμπορεύματα ή εξοπλισμό· αγαθά, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται εκ του νόμου στη χώρα προέλευσης, διέλευσης ή προορισμού (π.χ. ελεφαντόδοντο ή προϊόντα ελεφαντόδοντου), αγαθά που επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης ή που απαιτούν ειδικές εγκαταστάσεις, μέτρα ασφάλειας ή άδειες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ορισμένα αγαθά μπορούν να μεταφερθούν μόνο υπό καθορισμένους όρους και ορισμένα αγαθά απαγορεύεται να μεταφέρονται αεροπορικώς (π.χ. υγρά σε γυάλινα δοχεία).

Αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς ή νόμους που ισχύουν σε κάθε χώρα. Οι αποστολές υπόκεινται σε έλεγχο και πιθανή καθυστέρηση από τα τελωνεία ή εκπροσώπους άλλων κρατικών αρχών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να αναστείλουμε τη μεταφορά οποιουδήποτε δέματος που δεν προσδιορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας για τον αποστολέα και τον παραλήπτη καθώς και αγαθών, των οποίων, κατά την άποψή μας, η μεταφορά δεν είναι εφικτή ή των οποίων η περιγραφή, η ταξινόμηση ή η συσκευασία και οι ετικέτες δεν είναι κατάλληλες για μεταφορά και δεν συνοδεύονται από την αναγκαία τεκμηρίωση.

Δεν αναλαμβάνουμε τη μεταφορά αγαθών που είναι απαγορευμένα από τον νόμο ή τους κανονισμούς οποιασδήποτε ομοσπονδιακής, πολιτειακής ή τοπικής αρχής στις χώρες προέλευσης ή προορισμού, ή αγαθών τα οποία ενδέχεται να παραβιάζουν οποιονδήποτε εξαγωγικό, εισαγωγικό ή άλλο νόμο ή να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων, των πρακτόρων και των υπεργολάβων μας ή των μέσων μεταφοράς, ή τα οποία, κατά την άποψή μας, ενδέχεται να λερώνουν, να βάφουν ή να προκαλούν με άλλο τρόπο ζημιές σε άλλα αγαθά ή στοιχεία εξοπλισμού, ή των οποίων η μεταφορά δεν είναι εφικτή από οικονομική ή λειτουργική άποψη.

Απαγορευμένα είδη με βάση σύμβαση με την UPS

Ορισμένα είδη που αναφέρουμε ως απαγορευμένα μπορούν να γίνουν δεκτά από την UPS με βάση μια σύμβαση για αποστολείς με τακτικό όγκο που διαθέτουν τη δυνατότητα να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Τα είδη που μπορούμε να μεταφέρουμε υπό ορισμένα κριτήρια είναι:

 • Αλκοολούχα ποτά
 • Ζωικά προϊόντα, από μη κατοικίδια ζώα (π.χ., διακοσμητικό από μαργαριτάρι, λουράκια ρολογιών από δέρμα φιδιού)
 • Είδη υψηλής/ασυνήθιστης αξίας
 • Βιολογικές ουσίες, κατηγορίας Β και εξαιρούμενα δείγματα ανθρώπων ή ζώων
 • Επικίνδυνα αγαθά
 • Πυροβόλα όπλα (συμπεριλαμβανομένων αδρανών και απομιμήσεων εκρηκτικών όπλων)
 • Γουναρικά
 • Χρυσός ή άλλα πολύτιμα μέταλλα
 • Ζωντανά ζώα
 • Αλλοιώσιμα
 • Προσωπικά είδη
 • Φυτά
 • Σπόροι
 • Καπνός

Δεν μπορούν να αποσταλούν όλα τα είδη σε όλες τις χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο της UPS.

Η UPS αρνείται τη μεταφορά απαγορευμένων ειδών. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης στους παρόντες όρους ή τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς UPS, αν υποπέσει στην αντίληψη της UPS ότι κάποιο δέμα περιέχει οποιοδήποτε απαγορευμένο είδος, πρέπει να καταβάλετε στην UPS μια επιπλέον ελάχιστη διοικητική χρέωση 120 λιρών Αγγλίας επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες χρεώσεις. Η πληρωμή μιας τέτοιας χρέωσης δεν περιορίζει ούτε αναιρεί με κανέναν τρόπο τις ευθύνες σας προς την UPS που προκύπτουν από την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς UPS ούτε και σημαίνει ότι η UPS αποδέχεται κάποια ευθύνη ή αποποιείται οποιαδήποτε δικαιώματα, σε σχέση με τέτοια απαγορευμένα είδη.

Επικοινωνήστε με την UPS