από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Βάρος και διαστάσεις

Τρόπος μέτρησης των διαστάσεων του δέματός σας

Η περίμετρος, που εκφράζεται με τον αριθμό 1 στο διάγραμμα, είναι η απόσταση γύρω από ολόκληρο το δέμα ή το αντικείμενο στο πλατύτερο σημείο του, κάθετα προς το μήκος.

Το μήκος, που εκφράζεται με τον αριθμό 2 στο διάγραμμα, είναι η μακρύτερη πλευρά του δέματος ή του αντικειμένου σας.

Προσθέστε το μήκος και την περίμετρο για να βρείτε τις συνολικές διαστάσεις του δέματός σας.

How to Measure Girth and Length
Επιστροφή στην Κορυφή

Όρια βάρους και διαστάσεων για δέματα

Η UPS έχει ορίσει συγκεκριμένα όρια βάρους και διαστάσεων για τα δέματα που στέλνετε με όλες τις υπηρεσίες UPS. Οι περιορισμοί που αναφέρονται στη συνέχεια αφορούν μόνο μεμονωμένα δέματα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί για το συνολικό βάρος της αποστολής σας ή το συνολικό βάρος των δεμάτων στην αποστολή σας.

 • Τα δέματα μπορούν να έχουν βάρος μέχρι 70 kg
 • Η μέγιστη συνδυασμένη διάσταση μήκους και περιμέτρου των δεμάτων μπορεί να είναι μέχρι 400 cm
 • Το μήκος των δεμάτων μπορεί να είναι μέχρι 274 cm
 • Για δέματα με βάρος μεγαλύτερο από 31,5 kg (25 kg εντός ΕΕ) απαιτείται ειδική ετικέτα δεμάτων μεγάλου βάρους.
 • Δέματα με μεγάλο μέγεθος αναλογικά με το βάρος τους απαιτούν ειδική τιμολόγηση και υπολογισμό του ογκομετρικού τους βάρους.


Σημείωση Τα πακέτα που υπερβαίνουν τα όρια βάρους και μεγέθους της UPS υπόκεινται σε επιβάρυνση Υπέρβασης Ανώτατων Ορίων.


Τα όρια που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν για τα περισσότερα δέματα και σημεία προορισμού, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις λόγω τοπικών περιορισμών σε ορισμένες χώρες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την UPS για περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατευθυντήριες οδηγίες συσκευασίες δεμάτων μεγάλου βάρους

Ογκομετρικό Βάρος

Επικοινωνήστε με την UPS

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς να προσδιορίσετε το τιμολογήσιμο βάρος της παλέτας σας

Το τιμολογήσιμο βάρος είναι το βάρος που χρησιμοποιείται για υπολογισμό της χρέωσης. Το τιμολογήσιμο βάρος θα είναι το μεγαλύτερο μεταξύ του βάρους βάσει διαστάσεων, του πραγματικού βάρους και του ελάχιστου τιμολογήσιμου βάρους. Το ελάχιστο τιμολογήσιμο βάρος είναι 68 kgs.

Για να προσδιορίσετε το τιμολογήσιμο βάρος:

Βήμα 1. Προσδιορίστε το πραγματικό βάρος. Το πραγματικό βάρος είναι το βάρος των αντικειμένων στην παλέτα συν το βάρος της παλέτας, στρογγυλεμένο προς τα πάνω σε ακέραια τιμή λιμπρών.

 • Μετρήστε το βάρος με μια ζυγαριά. Στρογγυλοποιήστε τυχόν υποδιαιρέσεις του κιλού προς τα πάνω, στο επόμενο μισό κιλό.


Βήμα 2. Προσδιορίστε το βάρος βάσει διαστάσεων. Το βάρος βάσει διαστάσεων αντιπροσωπεύει την πυκνότητα της παλέτας, δηλαδή πόσο χώρο καταλαμβάνει μια παλέτα σε σχέση με το πραγματικό της βάρος. Το βάρος βάσει διαστάσεων μπορεί να ισχύει για όλες τις διεθνείς υπηρεσίες δεμάτων της UPS.

 • Προσδιορίστε τις διαστάσεις της παλέτας σε ίντσες. Για κάθε διάσταση, μετρήστε τη μεγαλύτερη απόσταση από άκρη σε άκρη, στρογγυλοποιώντας κάθε μέτρηση στην πλησιέστερο ακέραιο αριθμό (π.χ. μετρήσεις από 1,00 έως 1,49 θα θεωρούνται 1, ενώ μετρήσεις 1,50 έως 1,99 θα θεωρούνται 2).
 • Πολλαπλασιάστε το μήκος της παλέτας επί το πλάτος της παλέτας. Το αποτέλεσμα είναι το κυβικό μέγεθος σε ίντσες.


Για διεθνείς αποστολές:

 • Για εξαγωγικές αποστολές, διαιρέστε το κυβικό μέγεθος σε ίντσες με το 139 για να προσδιορίσετε το βάρος βάσει διαστάσεων. Στρογγυλοποιήστε τυχόν υποδιαιρέσεις της λίμπρας προς τα πάνω, στην επόμενη ολόκληρη λίμπρα.
 • Για εισαγωγικές αποστολές, διαιρέστε το κυβικό μέγεθος δια 5.000 αν μετράτε σε εκατοστά, για να υπολογίσετε το βάρος βάσει διαστάσεων. Στρογγυλοποιήστε τυχόν υποδιαιρέσεις του κιλού προς τα πάνω, στο επόμενο μισό κιλό.


Βήμα 3. Προσδιορίστε το τιμολογήσιμο βάρος.

 • Συγκρίνετε το πραγματικό βάρος της παλέτας με το βάρος της βάσει διαστάσεων και το ελάχιστο τιμολογήσιμο βάρος. Το μεγαλύτερο από τα τρία βάρη είναι το τιμολογήσιμο βάρος και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής. Για αποστολές πολλών παλετών, το ελάχιστο τιμολογήσιμο βάρος είναι 71 kgs.

Επιστροφή στην Κορυφή