από
  • H UPS λειτουργεί κανονικά: Επιπτώσεις κορωνοϊού στην εξυπηρέτηση... Περισσότερα...Περισσότερα
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Προμήθειες και έντυπα

Τα υλικά συσκευασίας της UPS παρέχονται δωρεάν σε κατόχους λογαριασμού UPS, για επιλεγμένες υπηρεσίες αερομεταφοράς και UPS Worldwide Express®. Άλλα υλικά συσκευασίας πωλούνται από τις τοποθεσίες The UPS Store® ή UPS Customer Center.

  • Φάκελοι επιστολών

    Διαβάστε λεπτομέρειες σχετικά με οικονομικούς φακέλους αποστολής express που χρησιμοποιούνται για επείγουσες αποστολές εγγράφων και αλληλογραφίας.

  • Συσκευασία

    Πλαστικές σακούλες, κουτιά, και σωλήνες