από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Προμήθειες και έντυπα

Τα υλικά συσκευασίας της UPS παρέχονται δωρεάν σε κατόχους λογαριασμού UPS, για επιλεγμένες υπηρεσίες αερομεταφοράς και UPS Worldwide Express®. Άλλα υλικά συσκευασίας πωλούνται από τις τοποθεσίες The UPS Store® ή UPS Customer Center.

  • Φάκελοι επιστολών

    Διαβάστε λεπτομέρειες σχετικά με οικονομικούς φακέλους αποστολής express που χρησιμοποιούνται για επείγουσες αποστολές εγγράφων και αλληλογραφίας.

  • Συσκευασία

    Πλαστικές σακούλες, κουτιά, και σωλήνες