από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Συσκευασία

UPS Express Box

UPS Express Box

Χρήση
Tο UPS Express Box είναι κατάλληλο για μια μεγάλη σειρά ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκτυπώσεις από υπολογιστή και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Οι χρεώσεις βασίζονται στο βάρος και τη ζώνη. Απαιτούνται έγγραφα εξαγωγής.

Αριθμός είδους
M/Δ

Διαστάσεις είδους
12,5" x 3,75" x 18" (315 mm x 95 mm x 460 mm)

Όριο βάρους
30 lbs. (13,5 kg)

Πληροφορίες παραγγελίας
Ελάχιστη ποσότητα: M/Δ
Βήματα: M/Δ

Κόστος
Δωρεάν

Επιστροφή στην Κορυφή

UPS Express Tube

Χρήση
Ο τριγωνικός σωλήνας αποστολής μας φιλοξενεί και προστατεύει μεγαλύτερου μεγέθους έγγραφα που πρέπει να τυλίγονται και όχι να διπλώνονται. Χρησιμοποιήστε το σωλήνα για σχέδια, διαγράμματα, χάρτες, ζωγραφιές ή αφίσες. Οι χρεώσεις βασίζονται στο βάρος τιμολόγησης και τη ζώνη. Απαιτούνται έγγραφα εξαγωγής, εκτός από τις περιπτώσεις αποστολών εσωτερικού ή αποστολών ειδών ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της ΕΕ.

Αριθμός είδους
M/Δ

Διαστάσεις είδους
38" x 7,5" x 6,5" (970mm x 190mm x 165mm)

Όριο βάρους
M/Δ

Πληροφορίες παραγγελίας
Ελάχιστη ποσότητα: M/Δ
Βήματα: M/Δ

Κόστος
Δωρεάν

Επιστροφή στην Κορυφή

UPS 10 KG Box

UPS 10 kg (22 lbs) Box

Χρήση
Χρησιμοποιείτε αυτό το κουτί για αποστολές UPS Worldwide Express. Η αντοχή του είναι μέχρι 10 κιλά (22 lbs). Συμπεριλαμβάνονται τα έγγραφα εξαγωγής. Οι χρεώσεις βασίζονται σε πάγιο συντελεστή και στη ζώνη.

Αριθμός είδους
01019520610

Διαστάσεις είδους
16,5" x 13,25" x 10,75"
410mm x 335mm x 265mm

Όριο βάρους
10 kg

Πληροφορίες παραγγελίας
Ελάχιστη ποσότητα: Μία συσκευασία με δύο κουτιά
Βήματα: Μία συσκευασία με δύο κουτιά. Για τις παραγγελίες άνω των πέντε υπάρχουν διαφορετικά βήματα. Οι παραγγελίες σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα.

Κόστος
Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες

UPS 10 KG and 25 KG Boxes

Επιστροφή στην Κορυφή

UPS 25 KG Box

UPS 25 kg (55 lbs) Box

Χρήση
Χρησιμοποιείτε αυτό το κουτί για αποστολές UPS Worldwide Express®. Η αντοχή του είναι μέχρι 25 κιλά (55 lbs). Συμπεριλαμβάνονται τα έγγραφα εξαγωγής. Οι χρεώσεις βασίζονται σε πάγιο συντελεστή και στη ζώνη.

Αριθμός είδους
01019510625

Διαστάσεις είδους
19,375" x 17,375" x 14"

484mm x 433mm x 350mm

Όριο βάρους
25 kg

Πληροφορίες παραγγελίας
Ελάχιστη ποσότητα: Μία συσκευασία με δύο κουτιά
Βήματα: Μία συσκευασία με δύο κουτιά. Για τις παραγγελίες άνω των πέντε υπάρχουν διαφορετικά βήματα. Οι παραγγελίες σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα.

Κόστος
Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες

UPS 10 KG and 25 KG Boxes

Επιστροφή στην Κορυφή

UPS Express Pak

UPS Express Pak

Χρήση
Για επίπεδα, άθραυστα είδη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα έγγραφα μεγάλου βάρους. Οι χρεώσεις βασίζονται στο βάρος και τη ζώνη. Απαιτούνται έγγραφα εξαγωγής, εκτός από τις περιπτώσεις αποστολών εσωτερικού ή αποστολών ειδών ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της ΕΕ.

Αριθμός είδους
M/Δ

Διαστάσεις είδους
Κανονικό - 12,75" x 16" (325 mm x 408 mm), Μεγάλο - 17,73" x 16,15" (450 mm x 410 mm)

Όριο βάρους
M/Δ

Πληροφορίες παραγγελίας
Ελάχιστη ποσότητα: M/Δ
Βήματα: M/Δ

Κόστος
Δωρεάν

Επιστροφή στην Κορυφή

Κουτί Εγγράφων UPS World Ease

World Ease Document Box

Χρήση
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουτί ως την κύρια συσκευασία για την αποστολή σας World Ease. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το εσωτερικό του κουτιού για τη συσκευασία δελτίων ή άλλων εσωτερικών εγγράφων.

Λεπτομέρειες Μεταφοράς:
Αυτό το είδος είναι αποδεκτό σε όλες τις τοποθεσίες γραμματοκιβωτίων UPS.

Σημείωση: Το κουτί εγγράφων δεν απαιτείται πλέον για πελάτες World Ease οι οποίοι επιλέγουν τιμολόγηση χωρίς έντυπα έγγραφα.

Αριθμός είδους
010196002

Διαστάσεις είδους
17,5 in. x 12,5 in. x 3 in.

Όριο βάρους
M/Δ

Πληροφορίες παραγγελίας
Ελάχ. Ποσότ.: Ένα κιβώτιο των είκοσι κυλίνδρων
Βήματα: Είκοσι κουτιά ανά κιβώτιο. Παραγγείλετε σε βήματα του 1 κιβωτίου.

Κόστος
Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες

World Ease

Επιστροφή στην Κορυφή

Σχετικές πληροφορίες

Ξεκινήστε

Καλέστε μας για να παραγγείλετε δωρεάν αναλώσιμα.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών