από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Αποστολές κρασιών και αλκοολούχων ποτών

Αποστολή αλκοολούχων ποτών

Η UPS παρέχει υπηρεσίες αποστολής αλκοολούχων ποτών σε εγκεκριμένους πελάτες. Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία μας.

Σημαντικές ενημερώσεις

Ισχύει από τις 17 Απριλίου 2017

Η UPS προσθέτει νέους διεθνείς προορισμούς για αποστολές κρασιών και άλλων συγκεκριμένων τύπων αλκοολούχων ποτών στο πλαίσιο του προγράμματος International Special Commodities (ISC).

Η UPS παράσχει την Υπηρεσία ISC σύμφωνα με τον Οδηγό Διεθνών Αποστολών Αλκοόλ της UPS. Η UPS έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αλλάζει μονομερώς τυχόν απαιτήσεις για τις διεθνείς αποστολές κρασιών ή/και αλκοολούχων ποτών ή/και τον Οδηγό Διεθνών Αποστολών Αλκοόλ της UPS οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, όπως για να ενσωματώσει τις αλλαγές της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Οι ισχύουσες εκδόσεις των εν λόγω τροποποιήσεων και ο Οδηγός Διεθνών Αποστολών Αλκοόλ της UPS διατίθενται σε αυτή τη σελίδα. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να ενημερώνεται και να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε οποιαδήποτε τεκμηρίωση, σήμανση, συσκευασία ή άλλες απαιτήσεις ή περιορισμούς που αναφέρονται στον Οδηγό Διεθνών Αποστολών Αλκοόλ της UPS.

Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

Προβολή οδηγού διεθνών αποστολών αλκοόλ της UPS

Ποιοι μπορούν να στέλνουν αλκοολούχα ποτά

Ποιοι μπορούν να στέλνουν αλκοολούχα ποτά με τις υπηρεσίες της UPS;

Η UPS προσφέρει την υπηρεσία αποστολής αλκοολούχων ποτών (κρασί, μπύρα, αφρώδη οίνου, οινοπνευματώδη) επί συμβάσει μόνο. Για τις αποστολές που περιέχουν αλκοολούχα ποτά, οι αποστολείς πρέπει να υπογράφουν και να συνάπτουν ένα εγκεκριμένο συμφωνητικό με τη UPS για τη μεταφορά αλκοόλ με βάση τα ισχύοντα, πρέπει να έχουν άδεια και πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία να πωλούν και να στέλνουν αλκοόλ. 

Επιστροφή στην Κορυφή

Απαιτήσεις UPS

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την αποστολή αλκοολούχων ποτών με τη UPS;

Υπηρεσία επί συμβάσει μόνο 

Όλοι οι αποστολείς που επιθυμούν να στείλουν αλκοολούχα ποτά πρέπει να υπογράψουν το Ειδικό Συμφωνητικό UPS ISC για την Αποστολή Αλκοόλ. Η UPS ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ.

Απαιτήσεις λύσης αποστολής

Πρέπει να επεξεργάζεστε όλες τις αποστολές κρασιών με μια λύση αποστολής συμβατή με τα συστήματα της UPS όπως το WorldShip ή το CampusShip ή οποιοδήποτε εγκεκριμένο σύστημα τρίτου προμηθευτή.

Προετοιμασία δέματος

Απαιτήσεις συσκευασίας

Όλες οι αποστολές της UPS πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις συσκευασίας κρασιών της UPS.  Η UPS θα δεχτεί εσωτερική συσκευασία αφρώδους διογκωμένου πολυστυρενίου (EPS) με θήκες, διπλωμένου κυματοειδούς δίσκου ή δίσκου ινών με θήκες.  Κάθε στοιχείο της συσκευασίας συγκρατεί τις φιάλες στο κέντρο του κιβωτίου αποστολής μακριά από τα πλαϊνά μέρη του φορτωτή.  Απαιτούνται ενισχυμένα εξωτερικά κυματοειδή κιβώτια.  Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της UPS για τις πιστοποιημένες συσκευασίες κρασιού της UPS.

Επιβεβαίωση παράδοσης με υποχρεωτική υπογραφή ενήλικα

Όλες οι παραδόσεις κρασιών πρέπει να γίνονται με χρήση της υπηρεσίας Επιβεβαίωσης παράδοσης με υπογραφή ενήλικα. 

Μάθετε πώς το Quantum View Notify βελτιώνει τις αποστολές κρασιών σε κατοικίες με την Επιβεβαίωση παράδοσης με υποχρεωτική υπογραφή ενήλικα.

Επιστροφή στην Κορυφή

Quantum View Notify

  • Η UPS προτείνει στους αποστολείς κρασιών να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Quantum View Notify® για επιβεβαίωση της παράδοσης Απαιτείται υπογραφή ενήλικα για τις αποστολές κρασιών.
  • Η UPS στέλνει ένα email ειδοποίησης αποστολής στον αποδέκτη που τον ενημερώνει πότε θα παραδοθεί η αποστολή κρασιών προκειμένου να υπάρχει ένας ενήλικας τουλάχιστον 21 ετών να ολοκληρώσει την παράδοση. 
  • Το Quantum View Notify παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρέωση.

 

Επιστροφή στην Κορυφή