από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Αποστολή Επικίνδυνων Αγαθών Παγκοσμίως

UPS σας βοηθά να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα σε όλο τον κόσμο

Η αποστολή επικίνδυνων αγαθών παγκοσμίως μπορεί να είναι πολύπλοκη. Οι αποστολείς πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τους κανονισμούς των μεταφορών που επηρεάζουν την ταξινόμηση κινδύνου, τη συσκευασία, τις ετικέτες επισήμανσης και την τεκμηρίωση. Είτε πρόκειται για αεροπορική είτε για χερσαία μεταφορά, η, UPS μπορεί να βοηθήσει το δέμα επικίνδυνων αγαθών σας να φθάσει εκεί που πρέπει.

Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες στην Ευρώπη για την αποστολή επικίνδυνων αγαθών: UPS® Standard, UPS Worldwide Express™, UPS Worldwide Express Plus™, UPS Worldwide Express Saver™ και UPS Worldwide Express Expedited™.

Παρακαλούμε σημειώστε: Ανατρέξτε στην ενότητα «Χώρες/περιοχές διεθνών αποστολών επικίνδυνων αγαθών της UPS» παρακάτω. Οι εγγυήσεις για τους χρόνους μεταγωγής δεν ισχύουν για δέματα με επικίνδυνα αγαθά.

Πώς να Αποστείλετε Επικίνδυνα Αγαθά Παγκοσμίως

Η αποστολή επικίνδυνων αγαθών με την UPS απαιτεί τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς που καθορίζονται στους πίνακες εγκεκριμένων χημικών ουσιών της UPS και την αυστηρή τήρηση όλων των διεθνών κανονισμών. Εσφαλμένες ή ελλιπείς επισημάνσεις, εσφαλμένες ετικέτες, ή ακατάλληλη χρήση μιας Δήλωσης Αποστολέα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Η χρήση του προγράμματος αποστολής UPS WorldShip ενθαρρύνεται έντονα, καθώς περιέχει τον πίνακα χημικών ουσιών επικίνδυνων αγαθών της UPS και περιορισμούς ποσοτήτων.