από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Αρχική συσκευασία κατασκευαστή

Η αρχική συσκευασία κατασκευαστή είναι συνήθως σχεδιασμένη για αποστολές σε παλέτες και όχι για αποστολές μεμονωμένων τεμαχίων. Επιπλέον, η συσκευασία αυτή είναι σχεδιασμένη για μία αποστολή του προϊόντος, όχι για πολλές χρήσεις. Γι' αυτόν το λόγο, η επαναχρησιμοποίηση της αρχικής συσκευασίας του κατασκευαστή για αποστολή μέσα από όλο το περιβάλλον μονής συσκευασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Το κουτί του κατασκευαστή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν είναι καινούργιο ή σχεδόν καινούργιο και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχει στις κρούσεις.

Χρήση μόνο της αρχικής συσκευασίας κατασκευαστή

Η αρχική συσκευασία του κατασκευαστή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν είναι καινούργια ή σχεδόν καινούργια. Όσο περισσότερες φορές χρησιμοποιείται ένα κουτί, τόσο περισσότερο χάνει τις αρχικές του προστατευτικές ιδιότητες, και ενδέχεται να μην προστατεύει επαρκώς την αποστολή σας. Βεβαιωθείτε ότι το κουτί είναι άκαμπτο και σε άριστη κατάσταση χωρίς τρυπήματα, σχισίματα, κοψίματα ή ζημιές στις γωνίες, και ότι όλα τα πτερύγια είναι εντάξει. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ κουτιά παπουτσιών ή κουτιά από λεπτό χαρτόνι. Αφαιρέστε τις παλιές ετικέτες διεύθυνσης, τις σημάνσεις επικίνδυνου υλικού όπως είναι οι πολυγωνικές ετικέτες και τα σήματα, καθώς και τις σημάνσεις αποστολής και τους γραμμοκώδικες από την προηγούμενη αποστολή. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό αφρώδες υλικό δεν είναι σχισμένο ή σπασμένο. Εάν το αφρώδες υλικό είναι σπασμένο, αντικαταστήστε το με ένα νέο αφρώδες ένθετο.

Χρήση μόνο της αρχικής συσκευασίας κατασκευαστή

Άλλη μια επιλογή που περιλαμβάνει τη χρήση της αρχικής συσκευασίας του κατασκευαστή είναι η χρήση δύο κουτιών (overbox). Όλα τα ηλεκτρονικά είδη πρέπει να συσκευάζονται σε διπλό κουτί (overbox), εκτός κι αν οι συσκευασίες συμμορφώνονται με τις ειδικές προϋποθέσεις επαναχρησιμοποίησης που αναφέρονται παραπάνω. Για να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία κατασκευαστή σε διπλό κουτί (overbox):

Βεβαιωθείτε ότι η αρχική συσκευασία είναι σε καλή κατάσταση και ότι το εσωτερικό αφρώδες υλικό δεν είναι σχισμένο ή σπασμένο. Εάν το αφρώδες υλικό είναι σπασμένο, αντικαταστήστε με νέα αφρώδη ένθετα ή επιδιορθώστε με ευαίσθητη στην πίεση ταινία με δύο ίντσες (5,08 εκ.)πλάτος. Έχει ιδιαίτερη σημασία το περιεχόμενο να μη μπορεί να μετακινηθεί μέσα στην αρχική συσκευασία αποστολής του κατασκευαστή.

Επιλέξτε μια νέα συσκευασία αποστολής που να είναι τουλάχιστον έξι ίντσες (15.24 cm) μακρύτερη, φαρδύτερη και ψηλότερη από την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

Γεμίστε τον πυθμένα της νέας συσκευασίας αποστολής με τουλάχιστον δύο ως τρεις ίντσες (5,08 ως 7,62 cm) αφρό συγκράτησης, προστατευτικά γωνιών ή ακμών πολυαιθυλενίου, φουσκωτό προστατευτικό, γαριδάκι ή άλλο κατάλληλο υλικό υποστρώματος.

Τοποθετήστε το αρχικό κουτί του κατασκευαστή πάνω στο υλικό απόσβεσης και στο κέντρο της συσκευασίας μεταφοράς, αφήνοντας χώρο για τουλάχιστον δύο ως τρεις ίντσες (5,08 cm ως 7,62 cm) υλικό απόσβεσης γύρω από τις υπόλοιπες πέντε πλευρές της συσκευασίας.

Γεμίστε τον υπόλοιπο κενό χώρο στη συσκευασία με αφρό συγκράτησης, προστατευτικά γωνιών ή ακμών πολυαιθυλενίου, φουσκωτό προστατευτικό, γαριδάκι ή άλλο κατάλληλο υλικό υποστρώματος.

Σφραγίστε τη συσκευασία αποστολής είτε με ταινία ευαίσθητη στην πίεση ή ενισχυμένη με νάιλον πλάτους δύο ιντσών (5.08 cm) ή περισσότερο, είτε με ενισχυμένη ταινία που εφαρμόζεται με νερό, με πλάτος τρεις ίντσες (7.62 cm) και με αντοχή 60 λίβρες. Κλείστε καλά τη συσκευασία, εφαρμόζοντας τρεις λωρίδες ταινίας στο επάνω και το κάτω μέρος του κουτιού, έτσι ώστε να σφραγιστούν οι δύο ακριανές ραφές και η μεσαία.