από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Μέθοδος διπλού κουτιού (overbox)

Τι είναι η μέθοδος διπλού κουτιού (overbox);

Η μέθοδος overbox ή διπλό κουτί είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την προστασία ευαίσθητων ειδών, όπως είναι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, από την πρόκληση ζημιών. Η χρήση ενός μονού κουτιού ή της αρχικής συσκευασίας του κατασκευαστή είναι εφικτή ορισμένες φορές, ωστόσο υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, στις οποίες αυτός ο τρόπος συσκευασίας για αποστολή δεν συνιστάται. Πολλά μονά κουτιά δεν είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν στη διαδικασία αποστολής, που περιλαμβάνει κρούσεις κατά την ταξινόμηση, κραδασμούς κατά την πορεία στο δρόμο και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με το χειρισμό των δεμάτων. Η αρχική συσκευασία του κατασκευαστή του εξοπλισμού είναι συνήθως σχεδιασμένη για τη μεταφορά του προϊόντος μία φορά, και όχι περισσότερες. Ακόμη και τότε, είναι συχνά σχεδιασμένη για αποστολές σε παλέτες και όχι για αποστολές μεμονωμένων τεμαχίων.

Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος διπλού κουτιού (overbox);

  • Βεβαιωθείτε ότι η αρχική συσκευασία είναι σε καλή κατάσταση και ότι το εσωτερικό αφρώδες υλικό δεν είναι σχισμένο ή σπασμένο. Εάν το αφρώδες υλικό είναι σπασμένο, αντικαταστήστε με νέα αφρώδη ένθετα ή επιδιορθώστε με ευαίσθητη στην πίεση ταινία με δύο ίντσες (5,08 εκ.)πλάτος. Έχει ιδιαίτερη σημασία το περιεχόμενο να μη μπορεί να μετακινηθεί μέσα στην αρχική συσκευασία αποστολής του κατασκευαστή.
  • Επιλέξτε μια νέα συσκευασία αποστολής που να είναι τουλάχιστον έξι ίντσες (15,24 cm) μακρύτερη, φαρδύτερη και ψηλότερη από την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.
  • Γεμίστε τον πυθμένα της νέας συσκευασίας αποστολής με τουλάχιστον δύο ως τρεις ίντσες (5,08 ως 7,62 cm)αφρό συγκράτησης, προστατευτικά γωνιών ή ακμών πολυαιθυλενίου, φουσκωτό προστατευτικό, γαριδάκι ή άλλο κατάλληλο υλικό υποστρώματος.
  • Τοποθετήστε το αρχικό κουτί του κατασκευαστή πάνω στο υλικό απόσβεσης και στο κέντρο της συσκευασίας μεταφοράς, αφήνοντας χώρο για τουλάχιστον δύο ως τρεις ίντσες (5,08 ως 7,62 cm) υλικό απόσβεσης γύρω από τις υπόλοιπες πέντε πλευρές της συσκευασίας.
  • Γεμίστε τον υπόλοιπο κενό χώρο στη συσκευασία με αφρό συγκράτησης, προστατευτικά γωνιών ή ακμών πολυαιθυλενίου, φουσκωτό προστατευτικό, γαριδάκι ή άλλο κατάλληλο υλικό υποστρώματος.
  • Σφραγίστε τη συσκευασία αποστολής είτε με ταινία ευαίσθητη στην πίεση ή ενισχυμένη με νάιλον πλάτους δύο ιντσών (5,08 εκ.)ή περισσότερο, είτε με ταινία που εφαρμόζεται με νερό, με πλάτος τρεις ίντσες (7,62 εκ.) και με αντοχή 60 λίβρες. Κλείστε καλά τη συσκευασία, εφαρμόζοντας τρεις λωρίδες ταινίας στο επάνω και το κάτω μέρος του κουτιού, έτσι ώστε να σφραγιστούν οι δύο ακριανές ραφές και η μεσαία.