από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Μέσα ψύξης και διατήρησης χαμηλής θερμοκρασίας

Υλικά συσκευασίας

Μέσα ψύξης και διατήρησης χαμηλής θερμοκρασίας

Τα μέσα ψύξης και διατήρησης χαμηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται για να διατηρούν τα ευαίσθητα στη θερμοκρασία προϊόντα κρύα ή παγωμένα κατά τη διακίνηση. Όταν αποστέλλετε ευαίσθητα στη θερμοκρασία προϊόντα, κάντε στον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Ποιο είναι το ασφαλές εύρος θερμοκρασίας για τη φύλαξη του προϊόντος σας;
 • Πόσο ζυγίζει το προϊόν σας; Ποιες είναι οι διαστάσεις του;
 • Τα προϊόντα σας θα τα αποστέλλετε εποχιακά ή ολόκληρο το χρόνο;
 • Θα έχετε τακτικές προγραμματισμένες αποστολές προς τον ίδιο πελάτη, μεμονωμένες αποστολές προς πολλούς πελάτες, ή ένα συνδυασμό και των δύο;
 • Πού βρίσκονται οι πελάτες σας;
 • Ποιος είναι ο αναμενόμενος χρόνος διακίνησης για την αποστολή του προϊόντος σας;
 • Το προϊόν σας απαιτεί αποστολή για εγγυημένη παράδοση την επόμενη μέρα νωρίς το πρωί, ή μπορεί να βρίσκεται στο δρόμο για τρεις ως πέντε ημέρες;

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι μέσων ψύξης και διατήρησης χαμηλής θερμοκρασίας είναι ο ξηρός πάγος (παγωμένο διοξείδιο του άνθρακα) και τα ζελέ διατήρησης χαμηλής θερμοκρασίας. 

Ο ξηρός πάγος διατίθεται σε μορφή μπλοκ και σφαιριδίων και έχει θερμοκρασία επιφάνειας μείον 109 βαθμούς Φαρενάιτ (μείον 78 βαθμούς Κελσίου). Καθώς ο ξηρός πάγος λιώνει, εκτοπίζει το οξυγόνο και παγώνει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο χειρισμό του ξηρού πάγου. Ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση του οι ειδικοί κανονισμοί που αφορούν τα επικίνδυνα υλικά. Η αποστολή με ξηρό πάγο πραγματοποιείται μόνο βάσει σύμβασης, Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την UPS για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα προϊόντα διατήρησης χαμηλής θερμοκρασίας σε μορφή ζελέ είναι διαθέσιμα σε μορφή μπλοκ και περιτυλίγματος. Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των προϊόντων σε θερμοκρασία μεταξύ 30 βαθμών Φαρενάϊτ (μείον 1 βαθμού Κελσίου) και 60 βαθμών Φαρενάϊτ (16 βαθμών Κελσίου).

Όλα τα δέματα που βρίσκονται σε χαμηλή θερμοκρασία και αποστέλλονται μέσω της UPS πρέπει να φέρουν ευκρινή σήμανση με τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τον τύπο του μέσου διατήρησης χαμηλής θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται μέσα στη συσκευασία.
2. Την ποσότητα μέσου διατήρησης χαμηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευασίας.
3. Τον τύπο του προϊόντος που διατηρείται σε χαμηλή θερμοκρασία.

Πρόσθετα σημεία προσοχής:

 • Μην τοποθετείτε το μέσο διατήρησης χαμηλής θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της συσκευασίας, δεδομένου ότι ο ψυχρός αέρας δεν θα κυκλοφορεί
 • Γεμίζετε τους κενούς χώρους στη συσκευασία σας με κατάλληλο υλικό συσκευασίας για να εμποδιστεί η μετακίνηση των προϊόντων κατά τη διακίνηση
 • Τυλίγετε τα ευαίσθητα στη θερμοκρασία προϊόντα σε δύο υδατοστεγείς πλαστικές σακούλες ή χρησιμοποιείτε απορροφητικό υλικό μαζί με μια πλαστική επένδυση
 • Αποφεύγετε να αποστέλλετε ευαίσθητα στη θερμοκρασία προϊόντα το Σαββατοκύριακο
 • Όταν χρησιμοποιείτε ξηρό πάγο, τυλίγετε το ψυκτικό μέσο σε χαρτί ή άλλο παρόμοιο υλικό για να επιβραδύνετε το ρυθμό τήξης και να εμποδίσετε την ύπαρξη υπερβολικού χώρου.
 • Όταν χρησιμοποιείτε ξηρό πάγο, μη σφραγίζετε το εσωτερικό μονωμένο δοχείο. Απαιτείται αερισμός έτσι ώστε μια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα να έχει τη δυνατότητα να διαφύγει από τη συσκευασία

Επιστροφή στην Κορυφή