από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Πλαστικό φύλλο με φυσαλίδες αέρα (φούσκες)

Το πλαστικό φύλλο με φυσαλίδες αέρα (φούσκες) είναι υλικό συσκευασίας κατασκευασμένο από φυσαλίδες αέρα που εγκλωβίζονται μεταξύ δύο φύλλων πολυαιθυλενίου καθώς αυτά σφραγίζονται μαζί. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον εγκλωβισμένο αέρα να δρα ως μαξιλάρι για την προστασία από κραδασμούς.

Πλεονεκτήματα της χρήσης υλικού με φυσαλίδες αέρα

Το περιτύλιγμα με φυσαλίδες αέρα αποτελεί καλό προστατευτικό για ελαφριά αντικείμενα, και μπορεί να κοπεί για να τυλίξει προϊόντα με σχεδόν οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το τύλιγμα προϊόντων με μεγάλο βάρος. Όταν χρησιμοποιείτε πλαστικά φύλλα με φυσαλίδες αέρα, χρησιμοποιείτε αρκετές στρώσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζετε την προστασία ολόκληρου του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών και των ακμών.

Χρήση πλαστικού φύλλου με φυσαλίδες αέρα

Το πλαστικό φύλλο με μικρές φυσαλίδες αέρα είναι υλικό συσκευασίας κατασκευασμένο με φυσαλίδες αέρα ύψους 1/4 της ίντσας (0,64 εκ.), το οποίο παρέχει προστασία της επιφάνειας. Το πλαστικό φύλλο με μεγάλες φυσαλίδες αέρα είναι υλικό συσκευασίας κατασκευασμένο με φυσαλίδες αέρα ύψους 1/2 της ίντσας (1,27 εκ.), το οποίο χρησιμοποιείται για απόσβεση.

Τυλίγετε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά και τοποθετείτε το σε ανθεκτικό περιέκτη. Τα εύθραυστα αντικείμενα χρειάζονται τον κατάλληλο διαχωρισμό μεταξύ τους, καθώς και να μην εφάπτονται με τις γωνίες, τις πλευρές, την κορυφή και τον πυθμένα του κουτιού. Κάθε αντικείμενο θα πρέπει να περιβάλλεται από πλαστικό φύλλο με φυσαλίδες αέρα πάχους τουλάχιστον δύο ιντσών (5,08 εκ.) και να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον δύο ιντσών (5,08 εκ.) από τα τοιχώματα του κουτιού. Αυτό προλαμβάνει τις ζημιές από την επαφή του ενός προϊόντος με το άλλο και προστατεύει τα περιεχόμενα από τους κραδασμούς και τις δονήσεις, που ενδέχεται να περάσουν από το εξωτερικό του κουτιού στα περιεχόμενα. Χρησιμοποιήστε αρκετό φύλλο για να διασφαλίσετε ότι τα περιεχόμενα δεν μετακινούνται όταν ανακινείτε το κουτί.