από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Πιστοποιητικό προέλευσης

Φόρτωση πιστοποιητικού προέλευσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα φόρτωσης παρακάτω για να φορτώσετε ένα πιστοποιητικό προέλευσης σε μορφή PDF.
Όνομα αρχείουΗμερομηνία δημιουργίας
09/15/2014

Σχετικά με το Πιστοποιητικό προέλευσης

Ένα πιστοποιητικό προέλευσης απαιτείται για τον εκτελωνισμό της αποστολής σας σε ορισμένες χώρες. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και ότι η υπογραφή σας και η ημερομηνία υπάρχει τόσο στη φορτωτική της UPS, όσο και στο τιμολόγιο, αν έχει εφαρμογή.

Για την αποστολή σας θα υπολογιστεί μια αμοιβή επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στον ισχύοντα πίνακα τιμών, η οποία  θα τιμολογηθεί στον αποστολέα.