από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εμπορικό τιμολόγιο

Φόρτωση εμπορικού τιμολογίου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα φόρτωσης παρακάτω για να φορτώσετε ένα εμπορικό τιμολόγιο σε μορφή PDF.
Όνομα αρχείουΗμερομηνία δημιουργίας
09/15/2014

Σχετικά με το εμπορικό τιμολόγιο

Τρία αντίγραφα του εμπορικού τιμολογίου ή του προτιμολογίου (αν δεν υπάρχει διαθέσιμο εμπορικό τιμολόγιο) απαιτούνται για όλες τις αποστολές εκτός από αυτές που αφορούν έγγραφα. Για τα τιμολόγια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιχειρηματικά ή προσωπικά έντυπα, αρκεί να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες αποστολής που υπάρχουν στο τιμολόγιό σας.

Σημείωση: Το WorldShip® δημιουργεί αυτόματα τα έγγραφα εξαγωγής.

Απαιτούμενα στοιχεία

Τα στοιχεία που απαιτούνται στο εμπορικό σας τιμολόγιο περιλαμβάνουν:

 • Όνομα και διεύθυνση αποστολέα (πωλητή) όπως εμφανίζονται στην ετικέτα διεύθυνσης, με υπεύθυνο επικοινωνίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Όνομα και διεύθυνση παραλήπτη (αποστολή προς), με χώρα προορισμού και ταχυδρομικό κωδικό, όπως εμφανίζεται στην ετικέτα διεύθυνσης. Για να διευκολυνθεί η διασφάλιση της γρήγορης παράδοσης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένας υπεύθυνος αποστολής και ένας αριθμός τηλεφώνου.
 • Ημερομηνία τιμολογίου.
 • Εντολή αγοράς ή αριθμός τιμολογίου, αν έχει εφαρμογή.
 • Όνομα και διεύθυνση αγοραστή (εισαγωγέα), αν διαφέρει από τον παραλήπτη, με όνομα υπεύθυνου επαφής και αριθμό τηλεφώνου.
 • Πλήρης περιγραφή κάθε είδους που αποστέλλεται. Τι είναι το είδος;
 • Από τι είναι φτιαγμένο το είδος; Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται; (Συμπεριλάβετε τους Εναρμονισμένους τελωνειακούς κωδικούς, αν είναι γνωστοί.)
 • Χώρα προέλευσης. Πού κατασκευάστηκε το είδος;
 • Αριθμός μονάδων, τιμή μονάδας, και συνολική τιμή κάθε είδους. Για δείγματα ή είδη χωρίς εμπορική αξία, θα πρέπει να αναφέρεται μια ονομαστική αξία ή μια εύλογη αξία αγοράς, για τελωνειακούς λόγους.
 • Αξία μεταφοράς και δηλωμένη αξία ή χρεώσεις ασφάλισης.
 • Συνολική αξία της αποστολής (συμπεριλαμβάνεται το νόμισμα εξόφλησης).
 • Λόγος εξαγωγής. Παράδειγμα: πώληση, επισκευή, συναλλαγή μεταξύ εταιρειών.
 • Όροι πώλησης (Incoterm) που ορίζουν τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στη συνολική αξία του τιμολογίου. Παράδειγμα: CIF σημαίνει κόστος, ασφάλιση και μεταφορικά.
 • Αριθμός δεμάτων και συνολικό βάρος δεμάτων.
 • Υπογραφή αποστολέα και ημερομηνία.