από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Έξυπνη ετικέτα

Έξυπνες ετικέτες

Οι έξυπνες ετικέτες έχουν νόημα για εσάς

Η Έξυπνη ετικέτα της UPS είναι μια ετικέτα αποστολής δημιουργημένη από υπολογιστή, την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε με το δικό σας υπολογιστή. Ένα από τα βασικά στοιχεία της έξυπνης ετικέτας είναι ο γραμμοκώδικας.

UPS Smart Labels

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο γραμμοκώδικα μιας έξυπνης ετικέτας μπορούν να σας προσφέρουν σημαντικό όφελος. Ανάμεσα σε άλλα, οι Έξυπνες ετικέτες UPS σας προσφέρουν τα εξής:

  • Αυξημένη αξιοπιστία, γιατί ο γραμμοκώδικας περιλαμβάνει δεδομένα που έχουν εισαχθεί απευθείας από το σύστημά σας
  • Βελτιωμένο χρόνο διακίνησης, γιατί τα δέματα με έξυπνη ετικέτα περνούν μέσα από τα συστήματα της UPS με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα
  • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αποκλειστικά για δέματα με Έξυπνες ετικέτες UPS.

Η UPS σας παρέχει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους για τη δημιουργία έξυπνων ετικετών UPS, ανάλογα με την κατάσταση της αποστολής σας. Μπορείτε να:

  • Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της UPS και να εκτελέσετε την αποστολή μέσω του UPS Internet Shipping
  • Επιλέξετε ένα βασισμένο σε XML OnLine® Shipping Tool της UPS για αποστολή μέσα από το περιβάλλον γραφείου της εταιρείας σας
  • Χρησιμοποιήσετε το δωρεάν λογισμικό αποστολής μας, το UPS OnLine WorldShip®
  • Εκμεταλλευθείτε την εσωτερική ηλεκτρονική δημιουργία εγγράφων αρχείου χρησιμοποιώντας προδιαγραφές από την UPS για να δημιουργήσετε τις δικές σας, συμβατές με το σύστημα της UPS έξυπνες ετικέτες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούν να σας βοηθήσουν οι Έξυπνες ετικέτες της UPS, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της UPS.

Επικοινωνήστε με την UPS